Đáp án đề thi THPT giang sơn môn Toán năm 2018 24 mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124.

Bạn đang xem: Đáp án môn toán 2018 của bộ giáo dục

Đáp án thỏa thuận môn Toán của bộ giáo dục đào tạo và đào tạo 

*

Bấm vào hình hoặc bấm trên đây để thiết lập về

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TRUNG HOC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018


Bài thi: TOÁN

Câu hỏiMã đê thi
101102103104105106107108
1DBCCCCCC
2DABCDDBB
3AADDDADA
4ADADADDC
5BDDADDBD
6CADBACAC
7DADBDABD
8BAAABDDC
9DACDDCCC
10CDDBADCA
11DCBCDADD
12CBCCABAB
13ACBADCBB
14BBBCBBAD
15BCCBDCAB
16CADDBDDB
17ACAAABDB
18DDCBCCCC
19AACDDBCD
20DACDCDDD
21ABBABBCB
22ADAAADAC
23DDBCCCCD
24ADBBDACA
25AAADBAAD
26AACADCDC
27DADCBBBD
28ACDBCBBB
29BAABAABC
30CCACBDDD
31DDADDACB
32BBDAABBD
33ADDCBDCA
34BBCDAABC
35ACCAADAC
36CABABCDB
37BDCDBADA
38BBDBADDA
39CDBBAAAC
40BBBABCCB
41CDBCACAB
42ADCCBBAB
43DCCADDAD
44CBADAACA
45BCBDABBC
46BDBBBBBA
47DBABDAAA
48BCCCBCBA
49CBAABCBC
50BBBAACBA
109110111112113114115116
1ABDAABAD
2ABDBCDCC
3CADCABCA
4DBCADACC
5CBBDABBC
6DDADDBAC
7CCBCBCDA
8CDDBBABA
9ABABDCDA
10DABCCACC
11BAACDAAB
12BACACACD
13DADABDAC
14BCCCADBB
15BCABAAAB
16BBCCADBD
17CDAACADD
18DCDBDAAA
19DDCACCDC
20BDCACBBB
21CCDBDADD
22DBBCCBDB
23ABAACCAA
24DBAAACAB
25CCDADBAA
26DDBDABDC
27BCACCCBB
28CDDABCBB
29DCDBACAB
30BDBBDADC
31DBDCABAC
32ACBBCCBB
33CDCCCAAB
34CCDACDBB
35BDCCBCDA
36ADACABDC
37ACCCAADA
38CDCDDAAB
39BCCCDCDB
40BBADDABC
41BBABAAAA
42DCADCBBA
43ABCADBBB
44CCBADCDA
45ADDBACAC
46BCCDCBDC
47ABBADCBC
48ACBDCBBA
49CDADABDC
50CDBDCBDA
117118119120121122123124
1DBADDDCB
2CABCCBCC
3BBBDABDB
4DABCDDAD
5DCDCCCAC
6DDCDDDCD
7DCBBAABA
8ACBABDBD
9CBDACCAC
10BBCDBADA
11BBDBCCBC
12DAAADBDB
13CCADBCDC
14CCBDCCCC
15AACBBDDD
16CBDDDACA
17DDCBBBBB
18DDACDADA
19BBBDCCBC
20AABCABBB
21BBAAACDC
22CACCCCAC
23ADDCBADA
24BDBCBDDD
25DBCAADAD
26CDAADBDB
27ACCAABBB
28AAACBDDD
29AACBDDBD
30BDADAABA
31CCACDBCB
32DBDDCCDC
33BCBDAABA
34ADDADCBC
35ABACABCB
36CDBDCBBB
37ADCDCDDD
38CBBABADA
39DBADDACA
40CCBAADDB
41CCACBCBD
42DACDBDCC
43BDDDDCBD
44BBACDACA
45BDDCBDCA
46AADABACB
47CDDCADBA
48DACACDCD
49ACCAAACD
50BCBACABA

Câu 15: Số phức bao gồm phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3 là

A.-1-3i. B. 1 + 3i. C.-1 + 3i. D 1-3i.

Câu 24: Một tín đồ gừi ngày tiết kiệm vào trong 1 ngân sản phẩm với lãi suất 6,1%/năm. Biết rằng nếu như không rút chi phí ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mồi năm số chi phí lãi sẽ được nhập vào vốn đổ tính lãi mang lại năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm fan đó nhận được (cả số tiền gửi thuở đầu và lãi) gấp rất nhiều lần số tiền gửi ban đầu, mang định vào khoảng thời hạn này lãi suất vay không biến đổi và tín đồ đó ko rút tiền ra?

A. 12 năm. B. 11 năm. C 10 năm. D.3 năm.

Câu 49: Trong không gian Oxyz, mang lại mặt mong (S) bao gồm tâm I(-1; 0; 2) với di qua điểm A(0; 1; 1).

Xem thêm: Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mới

Xét những điểm B, c, D trực thuộc (S) thế nào cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khổi tứ diện ABCD có giá trị lớn nhất bằng