Tham khảo dưới đây đề và đáp án đề nofxfans.com tốt nghiệp THPT môn Toán mã đề 103 năm 2021 của Bộ GD

Đề nofxfans.com tốt nghiệp THPT môn Toán mã đề 103 năm 2021

Câu 2: Cho cấp số nhân (un) với u = 3 và u2 = 15. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A. -12. B.1/5 C. 5 D. 12.

Câu 3: Cho khối chóp có diện tích đáy B = 7a^2 và chiều cao h = a. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. 7/6a^3 B. 7/2z^3 C. 7/3a^3 D. 7a^3

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề nofxfans.com là của học sinh không chính xác, xem đáp án của Bộ GD được cập nhật phía dưới.

*

*

*

*

*

Đáp án đề nofxfans.com tốt nghiệp THPT môn Toán mã đề 103 năm 2021

*
Bạn đang xem: Đáp án toán đề 103

Theo TTHN


Đề nofxfans.com thử tốt nghiệp THPT 2022 - Tất cả các môn


Đề nofxfans.com thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2022


*
*
*
*
*
*
*
*

Đề nofxfans.com thử tốt nghiệp THPT 2022 - Tất cả các môn


Đề nofxfans.com thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2022


Viết bình luận: Đáp án đề nofxfans.com tốt nghiệp THPT môn Toán mã đề 103 năm 2021


Các tin mới nhất


Đang quan tâm


Tin tức mới nhất


Gửi bài tập - Có ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
nofxfans.com.COM


Xem thêm: Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Xã Hội Xã Hội Chủ Nghĩa Theo Văn Kiện Đại Hội 12

ĐIỂM nofxfans.com
*