toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Dãy gồm các chất đều hoàn toàn có thể làm mềm được nước cứng trường thọ là

A.

Bạn đang xem: Dãy gồm các chất đều có thể làm mềm được nước cứng vĩnh cửu là

Na2SO4, Na2CO3

B. Na2CO3, HCl

C. Ca(OH)2, Na2CO3 ,NaNO3

D. Na2CO3, Na3PO4


*

*

Đáp án D.

$Na_2CO_3$ làm bớt nồng độ Mg2+, Ca2+.

$Mg^2+ + CO_3^2- o MgCO_3$$Ca^2+ + CO_3^2- o CaCO_3$


Cho những chất sau: NaCl, N a 2 C O 3 , B a C l 2 , C a O H 2 , HCl, N a 3 p. O 4 . Số chất hoàn toàn có thể làm mượt nước cứng tất cả tính cứng mãi sau là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Cho dãy những hóa hóa học sau: NaOH, Ca(OH)2, Na2CO3, Na3PO4, HCl. Số hóa chất trong dãy hoàn toàn có thể làm mềm được nước cứng trong thời điểm tạm thời là

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3


Cho những phát biểu sau:

(1) Nước cứng trường tồn là loại nước không thể làm mất đi tính cứng.

(2) Nước cứng là nhiều loại nước có chứa đựng nhiều ion Ca2+ cùng Mg2+.

(3) Để có tác dụng mềm nước cứng tạm thời chỉ có phương pháp duy tuyệt nhất là đun nóng.

(4) đầy đủ chất hoàn toàn có thể làm mượt nước cứng tạm thời là: Ca(OH)2, Na2CO3, HCl.

(5) đều chất rất có thể làm mềm nước cứng mãi mãi là: Na3PO4, K3PO4.

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3


Chọn lời giải A

Có 2 phân phát biểu chính xác là (2) cùng (5)

(1) không nên vì rất có thể làm mềm bằng không ít phương pháp, đối kháng cử là sử dụng Na2CO3 cùng Na3PO4

(3) sai do đun nóng có thể làm mượt nhưng chưa hẳn là giải pháp duy nhất

(4) sai bởi vì HCl ko có tính năng làm mềm nước cứng


Cho những phát biểu sau:

(1) Nước cứng là một số loại nước đựng nhiều chất dơ và hóa chất độc hại hại.

(2) Nước cứng trường thọ là nhiều loại nước không có cách nào hoàn toàn có thể làm mất tính cứng.

(3) Nước cứng là loại nước có chứa được nhiều ion Ca2+ và Mg2+.

(4) Để làm cho mềm nước cứng tạm thời chỉ có cách thức duy tuyệt nhất là đun nóng.

(5) Nước cứng vĩnh cửu là nước có chứa Ca2+; Mg2+; Cl-; SO42-. Nước cứng trong thời điểm tạm thời là nước gồm chứa Ca2+; Mg2+; HCO3-.

(6) đều chất hoàn toàn có thể làm mượt nước cứng tạm thời là: Ca(OH)2; Na2CO3; HCl.

(7) rất nhiều chất rất có thể làm mềm nước cứng tồn tại là: Na3PO4; K3PO4.

Nhóm gồm các phát biểu đúng là

A. 3, 5, 7.

B. 1, 2, 4, 5.

C. 4, 5, 6.

D. 1, 2, 3, 4.


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi hủy

Chọn A.

(1) Sai, Nước cứng ko độc hại, ko gây độc hại môi trường.

(2) Sai, Để làm mềm nước cứng mãi mãi ta hoàn toàn có thể dùng các hoá chất Na2CO3, Na3PO4.

(4) Sai, Để có tác dụng mềm nước cứng tạm thời thời rất có thể sử dụng phương thức đun nóng, dùng các hoá chất Na2CO3, Na3PO4, Ca(ỌH)2 (vừa đủ).

(6) Sai, phần đông chất rất có thể làm mềm nước cứng trong thời điểm tạm thời là: Ca(OH)2; Na2CO3.


Đúng 0

comment (0)

Cho các chất: Na2CO3, Na3PO4, NaOH, Ca(OH)2, HCl, K2CO3. Số chất rất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là:

A. 2.

B. 3.  

C. 4. 

D. 5


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi diệt

Chọn đáp án D

Định nghĩa: Nước cứng là nhiều loại nước chứa đựng nhiều ion Mg2+, Ca2+.

Do đó ý muốn làm mềm nước ta sẽ làm cho các ion Ca2+ hoặc Mg2+ mất tích khỏi hỗn hợp muối các chất đồng tình là: Na2CO3, Na3PO4, NaOH, Ca(OH)2, K2CO3.

Lưu ý: Ca(OH)2 với cùng 1 lượng vừa đủ hoàn toàn có thể làm mượt được nước cứng lâm thời thời.


Đúng 0

comment (0)

Cho những chất: Na2CO3,Na3PO4,NaOH,Ca(OH)2,HCl,K2CO3. Số chất hoàn toàn có thể làm mềm nước cứng trong thời điểm tạm thời là:

A. 2

B. 3  

C. 4  

D. 5


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án D

Các hóa học thỏa mãn: Na2CO3, Na3PO4, NaOH, Ca(OH)2, K2CO3


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho các chất: Na2CO3,Na3PO4,NaOH,Ca(OH)2,HCl,K2CO3. Số chất có thể làm mượt nước cứng tạm thời là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án D

Các hóa học thỏa mãn: Na2CO3, Na3PO4, NaOH, Ca(OH)2, K2CO3


Đúng 0

comment (0)

Cho những chất : Na2CO3, Na3PO4, NaOH, Ca(OH)2, HCl, K2CO3. Số chất hoàn toàn có thể làm mềm nước cứng trong thời điểm tạm thời là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn câu trả lời D

Định nghĩa: Nước cứng là các loại nước chứa nhiều ion Mg2+,Ca2+.

 Do đó ao ước làm mềm việt nam sẽ làm cho các ion Ca2+ hoặc Mg2+ bặt tăm khỏi hỗn hợp muối.

Vậy các chất vừa lòng là : Na2CO3, Na3PO4, NaOH, Ca(OH)2, K2CO3

Lưu ý:Ca(OH)2 với một lượng vừa đủ rất có thể làm mượt được nước cứng tạm thời.


Đúng 0

comment (0)

Cho những chất: Na2CO3, Na3PO4, NaOH, Ca(OH)2, HCl, K2CO3. Số chất hoàn toàn có thể làm mềm nước cứng tạm thời là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn lời giải D

Định nghĩa: Nước cứng là các loại nước chứa được nhiều ion Mg2+, Ca2+.

Do đó muốn làm mềm việt nam sẽ làm cho những ion Ca2+ hoặc Mg2+ mất tích khỏi hỗn hợp muối những chất đồng tình là: Na2CO3, Na3PO4, NaOH, Ca(OH)2, K2CO3.

Xem thêm: Phân Tích Nhân Vật Tnu Trong Tác Phẩm Rừng Xà Nu Của Nguyễn Trung Thành

lưu ý: Ca(OH)2 với cùng 1 lượng vừa đủ rất có thể làm mượt được nước cứng lâm thời thời.


Đúng 0

bình luận (0)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
nofxfans.com