Phân tích sứ mệnh của Nguyễn Ái Quốc đối với sự cách tân và phát triển của phong trào yêu nước theo định hướng vô sản với sự thành lập và hoạt động Đảng cộng sản Việt Nam.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Thành lập Đảng cùng sản Việt Nam.Chuẩn bị về thiết yếu trị: Sau khi chạm chán chủ nghĩa Mác-Lenin, Nguyễn Ái Quốc đã chuyển động , viết các tác phẩm;soạn thảo những văn kiện cho hội nghị hợp nhất thành lập Đảng.Chuẩn bị về tứ tưởng: Lập báo Người thuộc khổ, báo Thanh niên…, huấn luyện và đào tạo cán bộ, truyền bá tuyến đường cách mạng vô sản vào Việt Nam.Chuẩn bị về mặt tổ chức: Thành lập Hội nước ta Cách mạng Thanh niên. Công ty trì triệu tập và hợp tốt nhất ba tổ chức triển khai cọng sản.Phát triển trào lưu yêu nước theo xu thế vô sản.

Quá trình Nguyễn Ái Quốc search kiếm và xác định chủ nghĩa Mác – Lenin:

6/1911: bác bỏ ra đi kiếm đường cứu giúp nước1919: gửi yêu sách 8 điểm tới hội nghị Vecxai7/1920: Đọc bạn dạng sơ bàn thảo cương về vấn đề dân tộc và vụ việc thuộc địa của Lênin12/1920: thâm nhập Đảng cùng sản Pháp.

Quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền thống trị nghĩa Mác – Lênin về Việt Nam.

Sự sẵn sàng về bốn tưởng – chính trị:

+ Viết các bài báo: báo Thanh niên, báo Người cùng khổ, báo Nhân đạo.


+ Viết sách: Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường phương pháp Mệnh

Sự chuẩn bị về tổ chức:

+ Nguyễn Ái Quốc ra đời Hội vn Cách Mạng thanh niên (6/1925), phía trên được xem là tiền thân của Đảng cùng sản Việt Nam.

2. Cơ chế cai trị của thực dân Pháp ở nước ta cuối thay kỷ XIX vào đầu thế kỷ XX. đối chiếu những ảnh hưởng đến buôn bản hội Việt Nam.

Chính sách cai trị:

Về chủ yếu trị: Thực dân Pháp tước bỏ quyền lực đối nội và đối nước ngoài của cơ quan ban ngành phong kiến công ty Nguyễn; chia nước ta ra thành 3 xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, nam giới Kỳ và triển khai ở mỗi kỳ một cơ chế cai trị riêng, đoàn kết với địa chủ.– Về tởm tế: Thực dân Pháp tiến hành cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền; đầu tư vốn khai quật tài nguyên (mỏ than, mỏ thiết, mỏ kẽm…); xây dựng một số cơ sở công nghiệp (điện, nước); xây dựng hệ thống đường bộ, con đường thuỷ, bến cảng giao hàng cho chế độ khai thác ở trong địa của nước Pháp.– Về văn hoá: Thực dân Pháp thực hiện chế độ văn hoá giáo dục và đào tạo thực dân; dung túng, duy trì các hủ tục lạc hậu…

Tác động đến xã hội Việt Nam:

Việt phái mạnh đã chuyển đổi từ một xóm hội phong loài kiến thành một buôn bản hội thuộc địa nửa phong kiến, mất hẳn quyền độc lập, dựa vào vào nước Pháp về đa số mặt kinh tế, thiết yếu trị, văn hoá.


Các thống trị xã hội bị phát triển thành đổi:Giai cấp phong kiên địa chủ đầu sản phẩm đế quốc, phụ thuộc vào chúng để áp bức, tách bóc lột nhân dân.Giai cung cấp nông dân bị bần hàn hoá với phân hoá sâu sắc.Các kẻ thống trị mới mở ra như: kẻ thống trị tư sản (tư sản dân tộc bản địa và tứ sản mại bản); giai cấp công nhân ra đời và trưởng thành; kẻ thống trị tiểu tứ sản càng ngày đông đảo.Xã hội vn có hai mâu thuẫn cơ bản:Một là: mâu thuẫn giữa toàn cục dân tộc vn với công ty nghĩa đế quốc xâm lăng Pháp và đàn tay sai.Hai là: mâu thuẫn giữa dân chúng Việt Nam, chủ yếu là giai cấp nông dân, với kẻ thống trị địa nhà phong kiến.

Hai mâu thuẫn đó gắn thêm chặt cùng với nhau, trong đó, xích míc giữa cục bộ dân tộc ta với công ty nghĩa đế quốc Pháp với tay sai phản đụng là xích míc chủ yếu. Mâu thuẫn đó càng ngày càng trở nên thâm thúy và gay gắt.Giải quyết các mâu thuẫn đó nhằm mở con đường cho đất nước phát triển là yêu mong cơ bản và bức thiết của biện pháp mạng vn lúc bấy giờ.

3. Trình diễn nội dung cương lĩnh chủ yếu trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam? văn bản Luận cương thiết yếu trị tháng Mười – 1930 của Đảng cộng sản Đông Dương? Điểm như thể và khác nhau của nhì văn kiện trên, từ đó khẳng định sự thống độc nhất vô nhị trong mặt đường lối biện pháp mạng của Đảng.

Nội dung cương cứng lĩnh thiết yếu trị:Phương phía chiến lược: tư sản dân quyền giải pháp mạng với thổ địa giải pháp mạng nhằm đi tới xóm hội cùng sảnNhiệm vụ của giải pháp mạng tứ sản dân quyền và thổ địa biện pháp mạng:

+ Về chính trị: Đánh đổ đế quốc nhà nghĩa Pháp và bầy phong kiến; lập cơ quan chính phủ công nông binh, tổ chức triển khai quân team công nông.

+ Về tởm tế: Tịch thu tổng thể sản nghiệp béo của đế quốc giao cho cơ quan chính phủ công nông binh quản lý: căn bệnh viện, ngôi trường học, trạm xá…, trưng thu ruộng đất của đế quốc làm của công phân chia cho nông dân nghèo mở mang công nghiệp-nông nghiệp miễn thuế mang đến dân cày nghèo thực hiện ngày làm 8h. 

+ Về văn hóa- buôn bản hội: tiến hành nam người vợ bình quyền cùng phổ thông giáo dục công nông hoá.

+ Về lực lượng bí quyết mạng: Toàn thể dân tộc Việt Nam, cương cứng lĩnh nhà trương thu phục tập phù hợp quần bọn chúng nông dân, người công nhân khỏi ảnh hưởng tư sản, làm cho cho thống trị công nhân lãnh đạo bí quyết mạng phụ thuộc vào hạng nông dân nghèo chỉ huy đất nước. Đối với phú nông, đái chủ, tư bạn dạng Việt Nam chưa rõ khía cạnh phản cồn thì lôi cuốn họ về phía giải pháp mạng hoặc tạo cho họ trung lập. Lực lượng như thế nào tỏ rõ bộ mặt phản cách mạng thì rất cần được đánh đổ.


*

+ Về lãnh đạo giải pháp mạng: kẻ thống trị vô sản là lực lượng lãnh đạo bí quyết mạng Việt Nam

+ Về quan hệ tình dục của cách mạng việt nam với trào lưu cách mạng cầm cố giới: biện pháp mạng nước ta là một thành phần của bí quyết mạng thế giới do kia phải links với bí quyết mạng thế giới nhất là phương pháp mạng vô sản Pháp. 

Nội dung của Luận cương bao gồm trị mon Mười:

+ Về mâu thuẫn thống trị ở Đông Dương: một bên là thợ thuyền, dân cày cùng các phần tử lao khổ với một bên là địa chủ, phong kiến, tư phiên bản và đế quốc chủ nghĩa.

+ Phương hướng kế hoạch của bí quyết mạng Đông Dương: lúc đầu “là một cuộc giải pháp mạng tứ sản dân quyền… có tính chất thổ địa với phản đế” sau đó phát triển làm lơ thời kỳ tư bản tiến trực tiếp lên con đường xã hội nhà nghĩa.

+ Nhiệm vụ của biện pháp mạng tư sản dân quyền: đánh đổ những di tích phong loài kiến để thực hành thổ địa giải pháp mạng triệt để cùng đánh đổ đế quốc tạo cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

Hai nhiệm vụ này có quan hệ ràng buộc với nhau, trong các số ấy “Vấn đề ông địa là chiếc cốt của giải pháp mạng tứ sản dân quyền”.

+ Về lực lượng cách mạng: vào cuộc biện pháp mạng bốn sản dân quyền, vô sản kẻ thống trị và dân cày là hai cồn lực chính, tuy nhiên vô sản có cầm quyền lãnh đạo thì biện pháp mạng mới thắng lợi được.

Các kẻ thống trị và lứa tuổi khác: tứ sản yêu quý nghiệp với công nghiệp đứng về phía đế quốc; cỗ phận bằng tay thủ công nghiệp trong ách thống trị tiểu tứ sản bao gồm thái độ vì dự, tiểu bốn sản lái buôn không đồng tình cách mạng, tiểu tư sản trí thức có xu thế cải lương.

+ Về phương thức cách mạng: Luận cương nhấn mạnh sự cần thiết phải sử dụng bạo lực cách mạng: “võ trang bạo động”.

+ Về vai trò chỉ đạo của Đảng: “Điều cơ bản cho sự thành công của cách mạng Đông Dương là cần phải có một Đảng cùng sản bao gồm một đường lối chánh trị đúng, bao gồm kỷ luật, tập trung, mật thiết liên lạc với quần bọn chúng và từng trải chống chọi mà trưởng thành. Đảng là đội mũi nhọn tiên phong của giai cấp vô sản, lấy công ty nghĩa những Mác và Lênin làm gốc”.

+ Về mối quan hệ giữa bí quyết mạng việt nam với biện pháp mạng núm giới: biện pháp mạng Đông Dương là một thành phần của phương pháp mạng vô sản cụ giới, vô sản Đông Dương phải liên lạc mật thiết với vô sản cố giới, độc nhất vô nhị là vô sản Pháp, và yêu cầu mật thiết liên lạc trào lưu cách mạng ở những nước thuộc địa và nửa ở trong địa để không ngừng mở rộng và tăng tốc cho trận đấu tranh cách mạng sinh sống Đông Dương

Điểm như thể và khác biệt của nhị văn kiện trên, từ bỏ đó xác minh sự thống tốt nhất trong con đường lối biện pháp mạng của Đảng.

Giống nhau:

cả 2 văn kiện đều khẳng định được tích chất của biện pháp mạng cả nước (Đông Dương) là : CM tư sản dân quyền cùng CMXHCN, đó là 2 trách nhiệm CM nối tiếp nhau không có bức tường ngăn cáchđều khẳng định mục tiêu của giải pháp mạng Đông Dương là chủ quyền dân tộc cùng ruộng đất dân cày Khẳng định lực lượng lãnh đạo biện pháp mạng nước ta là đảng cộng sản , đảng lấy chủ nghĩa Mac-Lenin làm nền tảng mà đội quân tiên phong là ách thống trị công nhân khẳng định cách mạng vn là 1 thành phần khăng khít của CMTG, ách thống trị vô sản VN buộc phải đoàn kết với vô sản trái đất nhất là vô sản Pháp xác định sứ mệnh và sức khỏe của kẻ thống trị công nhân

Khác nhau:

xác định kẻ thù& trách nhiệm , phương châm của CM:_trong cương cứng lĩnh bao gồm trị khẳng định kẻ thù, trọng trách của phương pháp mạng VM là đánh đổ đế quốc và đàn phong kiến bốn sản ,tay sai phản bí quyết mạng (nhiệm vụ dân tộc và dân chủ).Nhiệm vụ dân tộc được xem là nhiệm vụ bậc nhất của CM, trọng trách dân nhà cũng phụ thuộc vấn đề dân tộc để giải quyết và xử lý .Như vậy phương châm của cưng cửng lĩnh xác định: khiến cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dân chúng được trường đoản cú do, dân công ty , bình đẳng,tịch thu ruộng khu đất của bọn đế quốc Việt gian chia cho nông dân nghèo,thành lập cơ quan chỉ đạo của chính phủ công nông binh và tổ chức cho quan nhóm công nông,thi hành chế độ tự vì dân công ty bình đẳng

Còn trong Luận cương chủ yếu trị thì xác định:đánh đổ phong loài kiến đế quốc để làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.đua lại ruộng đất cho dân cày,nhiệm vụ dân công ty và dân tộc được thực hiện cùng 1 lúc gồm quan hệ khăng khít với nhau.Việc xác định nhiệm vụ do đó của Luận cương bao gồm trị đã thỏa mãn nhu cầu những yêu cầu khách quan lại đồng thời giải quyết và xử lý 2 xích míc cơ bạn dạng trong làng mạc hội vn lúc đó là xích míc dân tộc với mâu thuẫn ách thống trị đang càng ngày càng sâu sắc.Tuy nhiên luận cương chưa xác định được quân địch ,nhiệm vụ hàng đầu ở 1 nước thuộc địa nửa phong kiến.Như vậy mục tiêu của luận cương hướng tới giải quyết đựợc quyền lợi của thống trị công nhân vn chứ chưa hẳn là toàn bộ thống trị trong buôn bản hộiLực lượng CM: vào Cương lĩnh bao gồm trị khẳng định lực lượng phương pháp mạng là ách thống trị công nhân với nông dân nhưng bên cạnh đó cũng đề nghị liên minh liên minh với tiểu bốn sản, tận dụng hoặc trung lập Phú nông trung tiểu địa chủ, tư sản dân tộc chưa ra mặt phản phương pháp mạng. Như vậy ngoại trừ việc xác định lực lượng nồng cốt của phương pháp mạng là giai cấp công nhân thì cương lĩnh cũng đẩy mạnh được sức khỏe của cả khối cấu kết dân tộc, hướng về phía nhiệm vụ hàng đầu là giải phóng dân tộc

nội dung chủ trương Ban Chấp Hành tw Đảng cộng sản Đông Dương đã chỉ dẫn trong quá trình 1936- 1939.

1936 – 1939: Đòi dân nhà dân sinhKẻ thù trước mắt: bè đảng tay sai, bọn phản độngNhiệm vụ trước mắt của cách mạng: trợ thì gác lại trách nhiệm chống Pháp, trợ thời gác lại câu khẩu hiệu “ Độc lập dân tộc bản địa và fan cày bao gồm ruộng”. Thực hành khẩu hiệu “ Đấu tranh đòi trường đoản cú do, dân chủ, cơm trắng áo, hòa bình”Hình thức tổ chức và phương án đấu tranh:Mít tinh, biểu tình với các biện pháp :công khai- nửa công khai, đúng theo pháp- nửa vừa lòng phápĐoàn kết quốc tế: ủng hộ trận mạc nhân dân Pháp, ủng hộ chính phủ nước nhà Mặt trận nhân dân Pháp để cùng cả nhà chống lại quân địch chung là bọn phát xít và lũ phản hễ thuộc địa nghỉ ngơi Đông Dương

văn bản và chân thành và ý nghĩa sự đưa hướng lãnh đạo chiến lược của Đảng trong số những năm 1939 – 1945.

Nội dung:

Một là: đưa trách nhiệm giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

Xem thêm: Thực Hiện 2 Thí Nghiệm 1 Cho 3.84 Gam Cu, Thực Hiện Hai Thí Nghiệm Cho 3

Hai là: quyết định thành lập và hoạt động Mặt trận Việt Minh để đoàn kết, tập vừa lòng lực lượng biện pháp mạng nhằm phương châm giải phóng dân tộc.