Đề cương ôn tập môn Toán lớp 12 học tập kì I năm học 2021 - 2022 của trường thpt Yên Hòa tất cả 49 trang. Tóm tắt lý thuyết (kiến thức, kĩ năng) ...
Bạn đang xem: Đề cương ôn thi học kì 1 toán 12

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 12 học kì I năm học 2021 - 2022 của trường trung học phổ thông Yên Hòa gồm 49 trang.

Tóm tắt lý thuyết (kiến thức, kĩ năng)

CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐI. Lý thuyết1. Kiến thức- trình diễn được mối quan hệ giữa tính đối kháng điệu với dấu của đạo hàm.- trình bày được khái niệm cực trị và các qui tắc tìm cực trị của hàm số.- trình bày được quan niệm GTLN, GTNN của hàm số và bí quyết tìm các giá trị đó.- trình diễn được tư tưởng và giải pháp tìm những đường tiệm cận của ĐTHS.- Nêu được các dạng thứ thị hàm số bậc ba, hàm trùng phương, hàm số 1 trên bậc nhất. 2. Kỹ năng- Xét được chiều biến thiên của hàm số.- kiếm được cực trị của hàm số, GTLN, GTNN của hàm số trên một tập hợp.- tìm được các đường tiệm cận của ĐTHS- dấn dạng cùng đọc được trang bị thị hàm số bậc ba, trùng phương, số 1 trên bậc nhất. Biết áp dụng đồ thịhàm số giải các bài toán tương giao.
*Xem thêm: Bài Soạn Bài Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình Ngắn Nhất, Soạn Bài Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình

CHƯƠNG II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARITI. Lý thuyết1. Kiến thức-Giải say đắm được sự không ngừng mở rộng định nghĩa lũy thừa của một số từ số nón nguyên dương mang lại số mũ nguyên với số mũ hữu tỷ. Nêu được các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên, số nón hữu tỷ, tính chất của căn thức.-Giải ưng ý được định nghĩa lũy quá với số nón vô tỷ trải qua giới hạn. Nêu được các đặc thù của lũy vượt với số nón thực.- lý giải được định nghĩa logarit theo cơ số dương khác 1 phụ thuộc khái niệm lũy vượt của chủ yếu cơ số đó. Trình diễn được tính chất và cách làm đổi cơ số của logarit. Liên hệ, ứng dụng của logarit thập phân trong tính toán. Chứng tỏ được phép toán nâng lũy thừa cùng lấy logarit theo thuộc cơ số là ngược nhau.- trình bày được các đặc điểm và vật dụng thị của hàm số mũ với logarit; phương pháp tính đạo hàm của chúng.- trình diễn được khái niệm hàm số lũy vượt và cách làm tính đạo hàm của nó trong những trường hợp. Nhớ hình dáng đồ thị của hàm số lũy thừa.- trình bày được giải pháp giải những phương trình mũ cơ bản. Gạn lọc được các cách thức phù hợp để giải phương trình mũ. 2. Kỹ năng- Biết áp dụng ĐN cùng các đặc thù của lũy vượt với số nón hữu tỷ để thực hiện các phép tính.- Biết vận dụng các tính chất của lũy thừa để tính toán. áp dụng được công thức lãi kép giải bài tập thực tế.- Biết vận dụng ĐN, các tính chất và cách làm đổi cơ số của logarit để giải bài tập. Vận dụng được ĐN, tính chất của logarit từ nhiên, phương thức “logarit hóa” để giám sát và đo lường và giải quyết và xử lý một số vấn đề thực tế.- Biết vận dụng những công thức nhằm tính đạo hàm của hàm số mũ, hàm số logarit. Biết lập bảng biên thiên và vẽ được đồ thị hàm số mũ và hàm số logarit. Biết được cơ số của một hàm số mũ, hàm số logarit khi biết sự biến đổi thiên, đồ thị của nó.- Biết vận dụng các công thức nhằm tính đạo hàm của hàm số lũy thừa và hàm số căn. Vẽ phác hoạ được ĐTHS của một hàm số lũy thừa và nêu được các tính chất.- vận dụng thành thành thục các cách thức giải phương trình mũ, sử dụng những phép chuyển đổi lũy thừa vào giải phương trình.

Xem, tải file đề cương ôn tập hk1 toán 12