Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (176.6 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 có đáp án

KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN 4MƠN HĨA HỌC LỚP 9Thời gian: 45 phútI, Trắc nghiệm (5,0 đ): Hãy chọn câu trả lời đúng và điền vào phiếu trả lời trắc nghiệmCâu 1: Hãy chọn câu phát biểu không đúng về tính chất vật lí của benzen.A Tan rất tốt trong nướcB Là chất lỏng ở điều kiện thườngC Hòa tan được dầu ănD Nhẹ hơn nướcCâu 2: Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam hợp chất hữu cơ X thu được 17,6 gam CO2 và 7,2 gam H2O. Biết tỉ khốihơi của X so với khí hidro là 28. Cơng thức phân tử của X làA C4H8B C2H6OC C3H6D C2H4O2 H 2 ,P d / PbCO31500 Cxt , P ,tCâu 3: Cho dãy chuyển hóa sau: CH4  X  C2H2  PE, X là chất nào?o
A C2H5OHB C2H4Br2oC C2H4D CH3COOHCâu 4: Thuốc thử để phân biệt axetilen với metan làA dd Ca(OH)2B dd Br2C dd HCl D dd Br2 hoặc ddAgNO3/NH3Câu 5: Cho 100 g dung dịch CH3COOH tác dụng hoàn toàn với dung dịch Na2CO3 (lấy dư) thu được 4,48 lítkhí CO2 (đktc). Nồng độ % của dung dịch CH3COOH làA 24%B 12%C 10%D 6%Câu 6: Pha 30 ml dung dịch rượu 40o với 30 ml nước được 60 ml dung dịch rượu X. độ rượu của X làA 30o
B 20oC 25oD 35oCâu 7: Cho benzen tác dụng với brom dư thu được 1,57 gam brombenzen. Với hiệu suất phản ứng là 80% thìkhối lượng bezen cần dùng là bao nhiêu?A 0,624 gamB 0,975 gamC 0,88 gamD 0,78 gamCâu 8: Cho 6 gam CH3COOH tác dụng với 9,2 gam C2H5OH thu được 5,5 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất phảnứng làA 60,3%B 62,5%C 69,7%D 65,5%Câu 9: vì sao chưng cất được rượu etylic trong phương pháp lên men ?A Nhiệt độ sôi của rượu bằng nhiệt độ sôi của nướcB Nhiệt độ sôi của rượu (78,3oC) thấp hơn nhiệt độ sôi của nước
C Vì rượu tan ít trong nướcD Nhiệt độ sôi của rượu cao hơn nhiệt độ sôi của nướcCâu 10: Đâu là công thức phân tử của benzen?A C6H5OHB C2H2C C6H6D C6H5BrCâu 11: Rượu etylic tác dụng được với những chất nào dưới đây (các điều kiện xem như có đủ)?A KOH, Mg, CH3COOH B NaOH, HCl, O2C NaOH, Na, CuD O2, Na, CH3COOHC Khí etanD Khí metanCâu 12: Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là gì?A Khí axetilenB Khí etilen
Câu 13: Đâu không phải là sản phẩm chế biến từ dầu mỏA Axit axeticB Dầu thơC XăngD Khí đốtCâu 14: Axit axetic tác dụng được với những chất nào dưới đây?A CuO, Pb, NaOHB NaCl, Na, MgC Ag, KOH, Na2CO3D Cu, NaOH, C2H5OHCâu 15: Số lượng phát biểu đúng về tính chất hóa học của benzen: (I) Tác dụng với brom có mặt bột sắt; (II)Tham gia phản ứng cộng với H2 có xúc tác Ni, t 0; (III) Tham gia phản ứng cộng và không tham gia phản ứngthế; (IV) Tham gia phản ứng cháyA 3B 4C 1D 2Câu 16: Đâu không phải là yêu cầu để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả
A Cung cấp đủ khơng khí hoặc oxi cho qua trình cháy B Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với khơng khíhoặc oxiC Điều chỉnh lượng nhiên liệu phù hợp với nhu cầu sử dụngDĐể củi thật lớn choviệc đốt cháy được lâuCâu 17: Biết 0,01 mol hidrocacbon X tác dụng tối đa với 200 ml dung dịch brom 0,1M. vậy X là hidrocacbonnào trong số các chất sau?A C2H4B C6H6C C2H2D CH4Câu 18: Nguyên liệu để điều chế axit axetic bằng phương pháp lên men làA BenzenB ButanC Rượu etylicD EtylaxetatCâu 19: Trên nhãn chai rượu ghi 12o, điều đó có nghĩa là trong 100 ml hỗn hợp rượu và nước có số ml rượuetylic nguyên chất là
A 200B 24C 100D 12Câu 20: Rượu etylic phản ứng được với natri vì trong phân tử cóA Nhóm –COOHB Nhóm –COC Nhóm -OHD Nhóm –CHOII, Tự luận (5,0 đ)Câu 1 (2,0 đ): Viết PTHH hoàn thành chuỗi phản ứng sau:1342C2H4Br  C2H5OH  CH3COOC2H5 C2H4  CH3COOH Câu 2 (3,0 đ): Đốt cháy hoàn tồn rượu etylic trong khí oxi lấy dư thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc).
a. Tính khối lượng rượu etylic đã tham gia phản ứngb. Tính thể tích khí oxi tham gia phản ứng (đktc).c. Thể tích rượu etylic đã tham gia phản ứng là bao nhiêu? Biết rằng khối lượng riêng của rượu etyliclà 0,8g/ml.(cho biết NTK: C= 12, H= 1, O= 16, Na= 23, Br =80, K = 39) Đáp án :1. A2. A3. C4. D5. B6. B7. B8. B9. B10. C11. D

*
tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học – lớp 9 có đáp án 69 6 6
*
LÝ THUYẾT và bộ đề THI học SINH GIỎI môn hóa học lớp 9 có đáp án 41 845 1
*
Tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 (có đáp án chi tiết) 97 967 2
*
Đề kiểm tra định kì HK1 môn Hóa học lớp 8 số 22 7 647 1
*
Đề kiểm tra định kì HK2 môn Hóa học lớp 8 số 23 7 644 2


Xem thêm: Tả Một Ca Sĩ Đang Biểu Diễn ❤️️15 Bài Văn Tả Một Ca Sĩ Đang Biểu Diễn

*
de kiem tra 1 tiet hk1 mon hoa hoc lop 12 truong thpt nguyen dinh chieu dak nong nam hoc 2016 2017 4 496 0