Bạn đã xem tài liệu "Đề chất vấn một ngày tiết Chương II môn chất hóa học Lớp 8", để mua tài liệu cội về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa học 8 chương 2

Tài liệu gắn thêm kèm:

*
de_kiem_tra_mot_tiet_chuong_ii_mon_hoa_hoc_lop_8.pdf

Nội dung text: Đề kiểm soát một máu Chương II môn hóa học Lớp 8

i i chương 2 – h c 8 ư chúng ta c sinh: KIỂM TRA HÓA 8 thời gian làm bài xích 45 phút Lớ p: PHẢN ỨNG HÓA HỌC ĐỀ 1 Điểm số: Trường: . Từ bỏ luận + Trắc nghiệm PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5đ). Khoanh tròn vào 1 giải đáp đúng nhất mang đến mỗi thắc mắc sau Câu 1: Sự đổi khác nào tiếp sau đây không phải là một hiện tượng chất hóa học A. Đốt lưu lại huỳnh tạo nên thành khí sunfurơ B. Cô cạn dung dịch muối nạp năng lượng được muối khan C. Hidro kết hợp với oxi tạo thành thành nước D. Nhôm cháy vào khí Clo chế tác thành nhôm clorua Câu 2: khối lượng trước cùng sau một phản nghịch ứng hóa học được bảo toàn vì chưng A. Số lượng các hóa học không thay đổi B. Con số nguyên tử không đổi khác C. Liên kết giữa các nguyên tử không thay đổi D. Không có tạo thành chất new Câu 3: Điều kiện để phản ứng hóa học xẩy ra là (1) các chất tiếp xúc nhau (2) bắt buộc đun rét (3) cần phải có xúc tác (4) cần biến hóa trạng thái của chất các dữ kiện chính xác là A. (1) (2) (4) B. (1) (3) (4) C. (1) (2) (3) D. (2) (3) (4) Câu 4: Điểm khác biệt chủ yếu thân sơ thứ phản ứng và phương trình bội phản ứng hóa học là A. Sơ vật chỉ biểu đạt chất phản nghịch ứng, phương trình thể hiện khá đầy đủ B. Sơ trang bị viết dầu mũi tên nét đứt, phương trình viết vệt mũi tên ngay lập tức C. Sơ đồ không tồn tại sự bảo toàn con số nguyên tử, phương trình gồm sự bảo toàn này D. Tất cả các ý bên trên Câu 5: đến phản ứng chất hóa học sau: 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 . Sau khoản thời gian cân bằng phản ứng trên với các hệ số nguyên, buổi tối giản thì tỉ lệ hệ số giữa 2 hợp hóa học là A. 3:1 B. 6:3 C. 1:2 D. 3:2 Câu 6: Đốt sắt trong giữ huỳnh tạo ra thành fe (II) sunfua. Phương trình như thế nào biễu diễn đúng t0 A. 2Fe + S2  2FeS B. 2Fe + 3S Fe2S3 C. Fe + S FeS D. Fe + 2S FeS2 Câu 7: cho phản ứng: A + B + C  D. Biểu thức bảo toàn cân nặng nào sau đây là đúng A. MA + mB + mC = mD B. MA = mB + mC + mD C. MA + mB = mC + mD D. MA + mB - mC = mD Câu 8: mang lại 4 gam Ca cháy trong khí oxi nhận được 5,6 gam CaO. Cân nặng khí oxi phản ứng là A. 1,2 gam B. 1,6 gam C. 8 gam D. 0,4 gam Câu 9: Đốt cháy quặng pirit sắt (FeS2) vào khí oxi thu được fe (III) oxit (Fe2O3) và lưu huỳnh đioxit (SO2). Phương trình nào sau đây là đúng A. FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2 B. 2FeS2 + 4O2 Fe2O3 + 4SO2 C. 2FeS2 + O2 Fe2O3 + 2SO2 D. 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 Câu 10: trong một bội phản ứng hóa học, những chất thâm nhập và những chất sản phẩm phải cất cùng A. Số phân tử của mỗi hóa học B. Số nguyên tử của từng nguyên tố C. Số nguyên tử của mỗi hóa học D. Số nguyên tố tạo thành chất file word: H h c n ( 1i i chương 2 – h c 8 ư PHẦN II: TỰ LUẬN (5đ) Câu 1 (2đ): tuyên bố quy tắc bảo toàn khối lương vào một phản bội ứng hóa học. Cần bao nhiêu gam Mg nhằm phản ứng với 7,1 gam khí Clo chế tạo ra thành 9,5 gam Magie clorua? Câu 2 (2đ): cân nặng bằng những phản ứng hóa học sau t0 a) sắt + Cl2  FeCl3 b) FexOy + teo Fe + CO2 c) Al + Ni(NO3)2  Al(NO3)3 + Ni d) FeS + O2 Fe2O3 + SO2 Câu 3 ( đ): Tìm quý hiếm x, y cùng lập phương trình hóa học sau: Al + CuSO4 > Alx(SO4)y + Cu ết i Câu 1: vào một phản nghịch ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng cân nặng của những chất gia nhập phản ứng.

Xem thêm: Thiết Kế Concept Là Gì - Quy Trình Thiết Kế Một Concept Như Thế Nào

MMg = 2,4 gam. Câu 2: a) 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 b) FexOy + yCO xFe + yCO2 c) 2Al + 3Ni(NO3)2 2Al(NO3)3 + 3Ni d) 4FeS + 7O2 2Fe2O3 + 4SO2 Câu 3 2Al + 3CuSO4 Al2(SO4)3 + 3Cu tệp tin word: H h c n ( 2