*

Đề chất vấn 15 phút vật Lí 7 học tập kì 1 (Đề 4)

Câu 1:. Câu vấn đáp nào dưới đây là sai?

Địa phương Y gồm nhật thực một trong những phần khi địa phương đó:

A. Phía trong vùng láng nửa về tối Mặt Trăng.Ở đó bạn ta chỉ nhìn thấy 1 phần Mặt Trời

B. Chỉ thấy một trong những phần Mặt Trăng

C. Chỉ thấy 1 phần Mặt Trời

D. Bị khía cạnh Trăng chắn một phần ánh sáng từ mặt Trời chuyền tới

Câu 2.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút vật lý 7 hk1

Chọn câu sai:

A. Tia bức xạ và tia tới đối xứng với nhau qua pháp tuyến để tại điểm tới của khía cạnh phản xạ

B. Tia sự phản xạ nằm cùng mặt phẳng với tia tới

C. Góc bội nghịch xạ bằng hai lần góc tới

D. Khi thay đổi hướng của tia tới thì vị trí hướng của tia bức xạ cũng đổi khác theo

Câu 3.Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho hình ảnh cách fan 3m. Hỏi tín đồ đó cách gương bao nhiêu?

A. 3mB. 1,25m

C. 1,5mD. 1,6m

Câu 4.Chọn phát biểu đúng:

A. ảnh của một trang bị qua gương phẳng luôn luôn nhỏ dại hơn vật

B. ảnh của một đồ gia dụng tạo vì chưng gương phẳng hoàn toàn có thể lớn hơn đồ vật tùy thuôc vào vị trí để vật trước gương

C. Nếu đặt màn ở 1 vị trí say mê hợp, vật dụng ở trước gương, ta hoàn toàn có thể hứng được hình ảnh của đồ dùng tạo vị gương phẳng

D. Hình ảnh của một thiết bị tạo vì chưng gương phẳng luôn luôn có kích hước bởi vật

Câu 5.

Xem thêm: Top 20 Chữ Ssi Là Gì Trong Tiếng Hàn Là Gì, Si Trong Tiếng Hàn Là Gì

Cho đặc điểm S trước gương phẳng, cách gương một khoảng 40cm. Ảnh S’ của S tạo vày gương phẳng nằm phương pháp gương một khoảng chừng là

A. 80cmB. 60cm

C. 40cmD. 20cm

Câu 6.Điều kiện nào thì ta bắt gặp một vật?

Ảnh của đồ gia dụng tạo vì gương phẳng là ảnh loại gì? vì sao?

Đáp án và giải đáp giải

Câu 1. Chọn B

Địa phương Y bao gồm nhật thực một trong những phần khi ngơi nghỉ đó bạn ta chỉ chú ý thấy một trong những phần Mặt Trời, một phần còn lại bị khía cạnh Trăng che khuất. Vậy câu trả lời sai là B

Câu 2. Chọn C

Theo định mức sử dụng phản xạ tia nắng thì góc phản bội xạ bằng góc tới: i’ = i, chứ không hẳn là góc phản xạ bằng hai lần góc tới. Vậy câu không nên là C

Câu 3. Chọn C

Ảnh và vật qua gương phẳng là đối xứng nhau yêu cầu một bạn đứng trước gương phẳng, hình ảnh cách tín đồ 3m thì bạn đó phương pháp gương bởi một nửa có nghĩa là 1,5m

Câu 4. Lựa chọn D

Ảnh của một điểm qua gương phẳng luôn luôn đối xứng cùng với điểm đó. Bởi thế hình ảnh của một vật dụng tạo vị gương phăng luôn có kích thước bằng vật. Câu chính xác là D

Câu 5. Chọn C

Ảnh của một điểm qua gương phẳng luôn luôn đối xứng với điểm đó. Ví như điểm S phương pháp gương 40cm thì hình ảnh của đặc điểm đó cách gương cũng bởi 40cm