Đề thi học tập kì 1 Toán 7 năm 2021 - 2022 bao gồm 6 đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 bao gồm đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 toán 7


Bộ đề thi học tập kì 1 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 1 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học tập kì 1 lớp 7 môn Toán 7 năm 2021 - Đề 2

Đề thi học tập kì 1 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 1 Toán 7

cung cấp độ

Tên công ty đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Chủ đề 1:

Cộng trừ nhân chia, giá bán trị hoàn hảo nhất và lũy quá của số hữu tỉ.

Biết một số trong những biểu diễn số hữu tỉ

C(1)

Nắm vững phương pháp tính giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất và lũy thừa

C(4;5)

Vận dụng kiến thức và kỹ năng vào câu hỏi tính cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ

C(2;3)

Số câu hỏi: 5

Số điểm: 1.25

Tỉ lệ: 12.5%

1

0.25

2.5%

2

0.5

5%

2

0.5

5%

5

1.25

12.5%

Chủ đề 2:

Tỉ lệ thức và đặc thù dãy tỉ số bằng nhau.

Vận dụng cách làm của tỉ trọng thức để tính

C(12)

Số câu: 1

Số điểm: 0.25

Tỉ lệ: 2.5%

1

0.25

2.5%

1

0.25

2.5%

Chủ đề 3:

Làm tròn số, căn bậc hai, hàm số với đồ thị

Nắm được quan niệm căn bặc hai với tọa độ của một điểm

C(6;10)

Tính được căn bậc nhì của một số và làm tròn số

C(7;11)

Vận dụng kiến thức và kỹ năng vào tính quý hiếm của hàm số

C(9)

Số câu: 5

Số điểm: 1.25

Tỉ lệ: 12.5%

2

0.5

5%

2

0.5

5%

1

0.25

2.5%

5

1,25

12.5%

Chủ đề 4:

Đại lượng tỉ trọng thuận, tỉ lệ nghịch.

Vận dụng T/c tỉ lệ thuận nhằm tính quý giá tương ứng

C(8)

Vận dụng T/c tỉ trọng thuận, nghịch nhằm tính giá trị tương ứng và giải câu hỏi thực tế

C(B1;B2)

Số câu: 3

Số điểm: 3.25

Tỉ lệ: 32.5%

1

0.25

2.5%

2

3

30%

3

3.25

32.5%

Chủ đề 5:

Hai góc đối đỉnh và tổng cha góc trong tam giác.

Vận dụng kỹ năng tổng tía góc nhằm tính và chỉ ra rằng số đo vào tam giác

C(15;17)

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Tỉ lệ: 5%

2

0.5

5%

2

0.5

5%

Chủ đề 6:

Đường thẳng vuông góc, con đường thẳng song song.

Nhận biết được hai tuyến phố thẳng song song

C(13)

Hiểu được tính chất hai con đường thẳng tuy nhiên song

C(14;18)

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

Tỉ lệ: 7.5%

1

0.25

2.5%

2

0.5

5%

3

0.75

7.5%

Chủ đề 7:

Trường hợp cân nhau của tam giác.

Hiểu được bao giờ thì nhì tam giác đều nhau và kí hiệu

C(16;19;20)

Chứng minh được hai tam giác đều bằng nhau và tia phân giác của một góc

C(B3)

Số câu: 4

Số điểm: 2.75

Tỉ lệ: 27.5%

3

0.75

7.5%

1

2

20%

4

2.75

27.5%

Tổng câu: 23

Tổng điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

4

1

10%

9

2.25

22.5%

5

1.25

12.5%

3

5

50%

2

0.5

5%

23

10

100%


Đề đánh giá cuối kì 1 Toán 7 năm 2021

I- TRẮC NGHIỆM: (5đ) Khoanh tròn vần âm đứng trước câu trả lời theo từng yêu mong câu hỏi.

Câu 1: trong các phân số sau đây, phân số nào màn biểu diễn số hữu tỉ

*

*

*

*

*

Câu 2: công dụng phép tính

*
 là:

*

*

*

*

Câu 3: quý giá của x trong đẳng thức

*
là:

A. 1

*

*

D. 7

Câu 4: giải pháp viết nào dưới đó là đúng?

A. |-0,55|=0,55

C. |-0,55|=-0,55

B. |0,55|=-0,55

D. -|0,55|=0,55


Câu 5: công dụng của phép tính

*
 là:

*

*

*

*

Câu 6: Cách viết nào tiếp sau đây không đúng?

*

*

*

Câu 7: nếu

*
thì
*
 bằng:

A. 4

B. 8

C. 16

D. 64

Câu 8: Biết đai y sĩ tỉ lê thuân với đai lương X với các căp giá tri tương xứng trong bảng sau:

x-51
y1?

Giá tri sinh hoạt ô trống là?

*

*

C. 5

D. -5

Câu 9: đến hàm số

*
. Khẳng đinh nào tiếp sau đây đúng?

A. F(-1)=0

B. F(-1)=2

*

*

....................

II. Trường đoản cú luận

Bài 1: Biết nhị đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau cùng khi x = 10 thì y = -12.

a) Tìm thông số tỉ lệ.

b) Hãy màn trình diễn y theo x.

c) Tính cực hiếm của y khi x = 4; x = -8.

Bài 2: Ba đơn vị marketing gốp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị chức năng chia từng nào lãi nếu tổng số chi phí lãi là 450 triệu đ và chi phí lãi được chia tỉ lệ thuận với khoản đầu tư đã góp.

Bài 3: mang lại tam giác ABC vuông trên A. Trên tia đối của tia AC đem điểm D làm sao cho AC = AD. Trên tia đối của tia ba lấy điểm M bất kì. Chứng tỏ rằng:

a) cha là tia phân giác của góc CBD.


..........................

Đề thi học tập kì 1 lớp 7 môn Toán 7 năm 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi học tập kì 1 Toán 7

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

1. Số thực. Số hữu tỉ.

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Nắm được qui tắc triển khai các phép tính trên tập đúng theo R, cầm cố được khái niệm tỉ lệ thức, đặc điểm của tỉ lệ thức

Hiểu qui tắc tiến hành phép tính bên trên tập thích hợp R để gia công bài tập tính quý giá biểu thức, kiếm tìm x.

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

4

2,0

6

3,0

2. Hàm số với đồ thị.

Nhận biết 2 đại lượng tỉ trọng thuận, 2đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch, thông số tỉ lệ.Nắm được định nghĩa hàm số với đồ thị.

Vận dụng đặc điểm của đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch nhằm giải các dạng bài xích tập.

Vận dụng linh hoạt, đặc điểm của tỉ trọng thức, hàng tỉ số bởi nhau để triển khai các bài tập khó.

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

1

1,0

1

1,0

4

3,0

3. Đường trực tiếp vuông góc, mặt đường thẳng tuy nhiên song.

Nhận biết những góc tạo vì chưng 1 con đường thẳng giảm 2 đương thẳng.

Biết bí quyết vẽ hình, ghi GT-KL. Biết chứng tỏ hai mặt đường thẳng vuông góc, tuy nhiên song phụ thuộc vào quan hệ thân vuông góc và song song.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

2

1,5

4. Tam giác.

Nắm được tổng 3 góc của một tam giác, góc xung quanh tam giác.

Vận dụng các trường hợp đều nhau của 2 tam giác để chứng tỏ 2 tam giác đều bằng nhau từ kia suy ra 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 góc bởi nhau.

Vận dụng tổng hợp các kiến thức để chứng tỏ 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 góc bởi nhau.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

1

1,0

3

2,5

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ:

6

3,0

30%

5

3,0đ

30%

2

2,0đ

20%

2

2,0đ

20%

15

10

100%


Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 7

PHÒNG GD & ĐT TP ……..

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: TOÁN 7

Thời gian làm bài xích 90 phút (không kể thời gian giao đề)Đề này bao gồm 01 trang

Hãy viết vào bài xích thi chỉ một vần âm in hoa đứng trước đáp số đúng.

Câu 1. Xác định nào tiếp sau đây đúng:

*

*

*

*

Câu 2. Cách viết làm sao sau đó là đúng:

A. |-0,25|=-0,25

B. -|-0,25|=-(-0,25)

C. -|-0,25|=-(-0,25)

D. |-0,25|=0,25

Câu 3. Cho con đường thẳng c cắt hai đường thẳng a cùng b và trong những góc tao thành bao gồm một căp góc so le trong đều nhau thì:

A. A / / b

B. A giảm b

C. A perp b

D. A trùng cùng với b

Câu 4. Điểm thuộc trang bị thị hàm số

*
 là:

A. (-1 ;-2)

B. (-1 ; 2)

C. (0 ; 2)

*

Câu 5. Cho x và y là hai đại lượng tỉ trọng nghịch và hai cặp giá trị tương xứng của bọn chúng được mang lại trong bảng

x

-2

y

10

-4

Giá trị sinh hoạt ô trống vào bảng là:

A.-5

B. 0,8

C.-0,8

D.Một kết quả khác

Câu 6. mang lại

*
*
 biết H=M ; I=N. Để
*
 theo trường thích hợp góc - cạnh - góc thì cần thêm đk nào sau đây:

A. HI = MN

B. IK = MN

C. HK = MP

D. HI = NP

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 7 (1,0 điểm). Thực hiện phép tính:

*

*

Câu 8 (1,0 điểm). tra cứu x biết:

*

*

Câu 9 (1,5 điểm).

Xem thêm: Một Hình Lăng Trụ Tam Giác Đều Có Bao Nhiêu Mặt Phẳng Đối Xứng ?

Cho thiết bị thị của hàm số

*
(với m là hằng số,
*
) trải qua điểm
*

a) xác định m;

b) Vẽ đồ gia dụng thị của hàm số vẫn cho với cái giá trị m tìm được ở câu a.Tìm trên vật thi hàm số trên điểm bao gồm tung độ bởi 2 .