Đề bình chọn cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 trường đái học cắm Muộn 2, tỉnh tỉnh nghệ an Đề thi học kì II môn Toán lớp 1 bao gồm đáp án


Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 2 lớp 5

Đề đánh giá cuối học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2014 trường đái học cắn Muộn 2, tỉnh tỉnh nghệ an Đề thi học kì II môn Toán lớp 1 tất cả đáp án 1,165 2
ĐỀ BÀI: Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng. Câu 1: Số thập phân phù hợp điền vào nơi trống 2m 2 65cm 2 = ………….m 2 là. A. 20,65 m 2 B. 2,065m 2 C. 2,0065m 2 D. 2865m 2 Câu 2: cho thấy 9,7 x 2 〈 9,712 vậy x là: A. 1 B. 2 C. 0 D. 3 Câu 3: Một hình lập phương gồm cạnh 5cm thể tích của hình lập phương đó là. A. 125cm 3 B. 105cm 3 C. 115cm 3 D. 135cm 3 Câu 4: Số dư trong phép chia 7,3 : 6 (thương lấy mang đến hai chữ số) là. A. 4 B. 0,4 C. 0,004 D. 0,04 Câu 5: kiếm tìm số mà 20% của nó bởi 112 A. 560 B. 460 C. 580 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17,5 C. 18 D. 18,5 Câu 7: 3 4 3 giờ = . . . . Phút? A. 235 phút B. 195 phút C. 215 phút D. 225 phút Câu 8: 18,5 ha = . . . . . .m 2 A. 18500 m 2 B. 185000 m 2 C. 1850 m 2 D. 185m 2 Phần II. Từ bỏ luận.(6 điểm) Câu 1:Tìm X: a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 Câu 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất. A) 1,47 × 3,6 + 1,47 x 6,4 b) 25,8 x 1,02 - 25,8 x 1,01 Câu 3: Một người đi dạo từ A thời điểm 6 giờ đồng hồ với vận tốc 5km/giờ. Đến 8 tiếng 30 phút, một tín đồ đi xe đạp cũng xuất phát điểm từ A đuổi theo với gia tốc gấp 3 lần người đi bộ. Hỏi: a) nhì người chạm mặt nhau dịp mấy giờ? b) Quãng con đường từ điểm lên đường đến chỗ gặp nhau lâu năm mấy ki lô mét? GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM. Phần I: Trắc nghiệm. (4 điểm) Khoanh vào đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm. Câu 1: Khoanh vào C Câu 5: Khoanh vào A Câu 2: Khoanh vào A Câu 6: Khoanh vào B Câu 3: Khoanh vào A Câu 7: Khoanh vào D Câu 4: Khoanh vào D Câu 8: Khoanh vào B Phần II: từ luận. ( 6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Tính đúng từng câu ghi 1 điều a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 X = 12 7 3 1 + X + 3,1 = 14,5 + 1,2 X = 12 11 X + 3,1 = 15,7 X = 15,7 – 3,1 X = 12,6 Câu 2: ( 1 điểm) Tính đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm. A. 1,47 × 3,6 + 1,47 × 6,4 = 1,47 × ( 3,6 + 6,4) = 1,47 × 10 = 14,7 b.25,8 × 1,02 - 25,8 × 1,01 = 25,8 × (1,02 - 1,01) = 25,8 × 0,01 = 0,258 Câu 3: (2 điểm ) Nêu đúng giải thuật và có tác dụng đúng từng phép tính ghi 0,25 điểm. Ghi đúng đáp số ghi 0,5 điểm. Giải. Thời hạn người quốc bộ đi trước xe đạp là: 8 giờ nửa tiếng – 6 giờ = 2 tiếng đồng hồ 30 phút = 2,5 giờ gia tốc của bạn đi xe đạp điện là: 5 x 3 = 15 ( km/giờ) Quãng đường người đi bộ đi vào 2,5 giờ đồng hồ là: 5 x 2,5 = 12,5 ( km) thời gian để hai người gặp mặt nhau là: 12,5 : (15-10) = 1,25 ( giờ) nhì người gặp mặt nhau lúc: 6 tiếng + 2,5 giờ + 1,25 tiếng = 9,75 ( giờ) = 9 giờ 45 phút. Quãng mặt đường từ điểm căn nguyên đến chỗ chạm mặt nhau là: 15 x 1,25 = 18,75 ( km) Đáp số: a) 9h 45 phút. B) 18,75 km. Câu 4: (1 điểm) Xe đồ vật đi với vận tốc là. 15 : 2 1 = 30 (km/giờ) Đáp số: 30km/giờ . A. 56 0 B. 460 C. 58 0 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17 ,5 C. 18 D. 18 ,5 Câu 7: 3 4 3h = . . . . Phút? A. 2 35 phút B. 1 95 phút C. 2 15 phút D.

Xem thêm: Soạn Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ, Ngữ Văn Lớp 10, Soạn Bài Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ

2 25. Vào 2 ,5 giờ là: 5 x 2 ,5 = 12 ,5 ( km) thời gian để nhì người chạm chán nhau là: 12 ,5 : ( 15- 10) = 1, 25 ( giờ) nhì người chạm mặt nhau lúc: 6 giờ đồng hồ + 2 ,5 tiếng + 1, 25 giờ