Ngay sau khi kết thúc những môn thi sau cuối của dịp 2 trong kỳ thi tuyển chọn sinh đh 2013. Công ty chúng tôi đã update đề thi đáp án chính thức do Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra công bố:

Đề thi Đại học năm trước đó - Khối B, môn Toán

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

MÔN THI: TOÁN - KHỐI B Thời gian có tác dụng bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN bình thường CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

Cho hàm số y = 2x3 - 3(m + 1)x2 + 6mx (1), cùng với m là thông số thực.

Bạn đang xem: Dap an de thi mon toan khoi b nam 2013 cua bo giao duc va dao tao


a. Khảo sát sự biến chuyển thiên với vẽ đồ dùng thị của hàm số (1) khi m = -1.

b. Search m để đồ thị hàm số (1) gồm hai điểm cực trị A và B làm thế nào cho đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng y = x + 2.

Câu 2: (1,0 điểm).

Giải phương trình sin5x + 2cos2x = 1.

Câu 3: (1,0 điểm)

Giải hệ phương trình:

*

Câu 4: (1,0 điểm)

Tính tích phân:

*

Câu 5: (1,0 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy là hình vuông vắn cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đông đảo và phía trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm A mang lại mặt phẳng (SCD).


Câu 6: (1,0 điểm)

Cho a, b, c là những số thực dương. Tìm giá chỉ trị lớn nhất của biểu thức:

*

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): thí sinh chỉ được thiết kế một trong nhì phần (phần A hoặc phần B)

A. Theo chương trình chuẩn chỉnh

Câu 7.a (1,0 điểm)

Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, mang đến hình thang cân ABCD bao gồm hai đường chéo vuông góc cùng với nhau và AD = 3BC. Đường thẳng BD gồm phương trình x + 2y - 6 = 0 và tam giác ABD tất cả trực trung khu là H(-3; 2). Kiếm tìm tọa độ những đỉnh C với D.

Câu 8.a (1,0 điểm)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mang lại điểm A(3; 5; 0) và mặt phẳng (P): 2x + 3y - z - 7 = 0. Viết phương trình mặt đường thẳng đi qua A cùng vuông góc cùng với (P). Tifmm tọa độ điểm đối xứng của A qua (P).

Câu 9.a (1,0 điểm)

Có hai dòng hộp đựng bi. Hộp thứ nhất chứa 4 viên bi đỏ và 3 viên bi trắng, hộp trang bị hai cất 2 viên bi đỏ và 4 viên bi trắng. Lấy đột nhiên từ mỗi vỏ hộp ra 1 viên bi, tính xác suất để 2 viên bi được lấy ra có thuộc màu.


B. Theo chương trình Nâng cao

Câu 7.b (1,0 điểm)

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC gồm chân đường cao hạ trường đoản cú đỉnh A là

*
, chân con đường phân giác vào của góc A là D(5; 3) cùng trung điểm của cạnh AB là M(0; 1). Tra cứu tọa độ đỉnh C.

Câu 8.b (1,0 điểm)

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho những điểm A(1; -1; 1), B(-1; 2; 3) và đường thẳng

*
. Viết phương trình con đường thẳng đi qua A, vuông góc với hai đường thẳng AD với Δ.

Câu 9.b (1,0 điểm)

Giải hệ phương trình:

*

Đề thi Đại học năm trước đó - Khối B, môn Hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

MÔN THI: HÓA HỌC - KHỐI B Thời gian có tác dụng bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Mã đề thi: 279

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; mãng cầu = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; sắt = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Cs = 133; cha = 137.

I. PHẦN chung CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, trường đoản cú câu 1 mang lại câu 40)

Câu 1: trong những polime: tơ tằm, tua bông, tơvisco, tơnilon-6, tơnitron, mọi polime có xuất phát từ xenlulozơ làA. Sợi bông, tơ visco và tơ nilon-6. B. Tơtằm, tua bông cùng tơnitron.C. Gai bông và tơ visco. D. Tơ visco và tơ nilon-6.


Câu 2: phát biểu như thế nào sau đây là đúng?A. Thành phần chính của supephotphat kép bao gồm hai muối hạt Ca(H2PO4)2 và CaSO4.B. Urê gồm công thức là (NH2)2CO.C. Supephotphat đối kháng chỉcó Ca(H2PO4)2.D. Phân lân cung ứng nitơcho cây trồng.

Câu 3: hỗn hợp X tất cả hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, kếtiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy trọn vẹn 4,02 gam X, nhận được 2,34 gam H2O. Mặt khác 10,05 gam X phản ứng vừa đủ với hỗn hợp NaOH, nhận được 12,8 gam muối. Phương pháp của nhị axit làA. CH3COOH và C2H5COOH. B. C2H5COOH với C3H7COOH.C. C3H5COOH và C4H7COOH. D. C2H3COOH với C3H5COOH.

Câu 4: Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Trong các chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 và Al, số chất có chức năng phản ứng được với hỗn hợp X làA. 4. B. 6. C. 5. D. 7.

Câu 5: cho những phát biểu sau:(a) trong những phản ứng hóa học, flo chỉ biểu lộ tính oxi hóa.(b) Axit flohiđric là axit yếu.(c) dung dịch NaF loãng được sử dụng làm thuốc kháng sâu răng.(d) Trong hòa hợp chất, những halogen (F, Cl, Br, I) đều sở hữu số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 cùng +7.(e) Tính khử của những ion halogenua tăng dần theo đồ vật tự: F−, Cl−, Br−, I−.Trong các phát biểu trên, số tuyên bố đúng làA. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

Câu 6: mang đến sơ vật dụng phản ứng: C2H2 → X → CH3COOH. Vào sơ đồ trên từng mũi tên là 1 trong phản ứng, X là chất nào sau đây?A. CH3COONa. B. HCOOCH3. C. CH3CHO. D. C2H5OH.


Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam hỗn hợp HNO3 60% thu được dung dịch X (không tất cả ion NH+4). đến X chức năng hoàn toàn cùng với 105 ml hỗn hợp KOH 1M, tiếp nối lọc vứt kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, nhận được 8,78 gam hóa học rắn. Nồng độ phần trăm của Cu(NO3)2 vào X làA. 28,66%. B. 29,89%. C. 30,08%. D. 27,09%.

Câu 8: mang đến sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al. Trong sơ vật dụng trên, từng mũi tên là 1 phản ứng, các chất X, Y theo lần lượt là hầu hết chất nào sau đây?A. NaAlO2 cùng Al(OH)3. B. Al(OH)3 và NaAlO2.C. Al2O3 cùng Al(OH)3. D. Al(OH)3 và Al2O3.

Câu 9: Tripeptit X với tetrapeptit Y mọi mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp bao gồm X cùng Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất gồm công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y vào oxi dư, thu được N2 với 36,3 gam láo lếu hợp tất cả CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X vào oxi dư, cho thành phầm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, chiếm được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m làA. 11,82. B. 17,73. C. 23,64. D. 29,55.

Câu 10: hỗn hợp X có hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic (C3H5OH). Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X, nhận được 30,24 lít khí CO2 (đktc). Đun rét X với bột Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối khá của Y so với X bởi 1,25. đến 0,1 mol Y phản bội ứng toàn vẹn với V lít hỗn hợp Br2 0,1M. Quý giá của V làA. 0,3. B. 0,6. C. 0,4. D. 0,5.

Câu 11: tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng?A. Triolein có chức năng tham gia bội nghịch ứng cộng hiđro lúc đun nóng có xúc tác Ni.B. Những chất bự thường không tan trong nước và nhẹ nhàng hơn nước.C. Chất phệ bị thủy phân khi đun nóng trong hỗn hợp kiềm.D. Chất lớn là trieste của etylen glicol với các axit béo

Câu 12: trong số chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen cùng butan, số chất có chức năng tham gia làm phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) làA. 4. B. 2. C. 5. D. 3.


Câu 13: mang đến giá trị độ âm điện của các nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); na (0,93). Hợp hóa học nào sau đó là hợp chất ion?A. NaF. B. CO2. C. CH4. D. H2O.

Câu 14: mang đến 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. đến từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X mang lại khi bắt đầu có khí xuất hiện thì hết V ml. Biết các phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của V làA. 80. B. 40. C. 160. D. 60.

Câu 15: Hòa tan trọn vẹn x mol sắt vào dung dịch chứa y mol FeCl3 với z mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức tương tác giữa x, y với z làA. 2x = y + 2z. B. 2x = y + z. C. X = y – 2z. D. Y = 2x.

Câu 16: tên thường gọi của anken (sản phẩm chính) thu được khi nấu nóng ancol có công thức (CH3)2CHCH(OH)CH3 với dung dịch H2SO4 sệt làA. 3-metylbut-2-en. B. 2-metylbut-1-en. C. 2-metylbut-2-en. D. 3-metylbut-1-en

Câu 17: Hai hóa học hữu cơ X với Y, thành phần nguyên tố đều tất cả C, H, O, có cùng số nguyên tử cacbon (MX A. 39,66%. B. 60,34%. C. 21,84%. D. 78,16%.

Câu 18: Điện phân lạnh chảy Al2O3 với các điện cực bởi than chì, chiếm được m kilogam Al nghỉ ngơi catot với 89,6 m3 (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X sinh sống anot. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 16,7. Mang lại 1,12 lít X (đktc) phản bội ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư, chiếm được 1,5 gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m làA. 144,0. B. 104,4. C. 82,8. D. 115,2.

Câu 19: đến phương trình chất hóa học của phản bội ứng: X + 2Y → Z + T. Ở thời gian ban đầu, nồng độ của hóa học X là 0,01 mol/l. Sau đôi mươi giây, mật độ của chất X là 0,008 mol/l. Vận tốc trung bình của phản nghịch ứng tính theo chất X trong khoảng thời gian trên là A. 4,0.10−4mol/(l.s). B. 1,0.10−4mol/(l.s). C. 7,5.10−4 mol/(l.s). D. 5,0.10−4 mol/(l.s).

Câu 20: Số đồng phân amin bậc một, đựng vòng benzen, bao gồm cùng cách làm phân tử C7H9N làA. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 21: Axit cacboxylic X nhì chức (có phần trăm khối lượng của oxi nhỏ hơn 70%), Y và Z là hai ancol đồng đẳng kế tiếp (MY A. 15,9%. B. 29,9%. C. 29,6%. D. 12,6%.


Câu 22: Thể tích dung dịch NaOH 0,25M đề xuất cho vào 15 ml dung dịch Al2(SO4) 3 0,5M để thu được lượng kết tủa lớn nhất làA. 210 ml. B. 60 ml. C. 90 ml. D. 180 ml.

Câu 23: Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp tất cả 2,8 gam Fe cùng 1,6 gam Cu trong 500 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HNO3 0,1M cùng HCl 0,4M, thu được khí NO (khí duy nhất) với dung dịch X. Cho X vào hỗn hợp AgNO3 dư, nhận được m gam hóa học rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, NO là thành phầm khử duy nhất của N+5 trong những phản ứng. Quý hiếm của m làA. 29,24. B. 30,05. C. 34,10. D. 28,70.

Câu 24: cho các phát biểu sau:(a) các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng cùng với HCOOH.(b) phản nghịch ứng cầm brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ hơn của benzen.(c) lão hóa không hoàn toàn etilen là cách thức hiện đại để tiếp tế anđehit axetic.(d) Phenol (C6H5OH) tan không nhiều trong etanol. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng làA. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 25: hỗn hợp X tất cả ancol metylic, etylen glicol. Mang lại m gam X phản bội ứng trọn vẹn với mãng cầu dư, chiếm được 2,24 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X, nhận được a gam CO2. Cực hiếm của a làA. 2,2. B. 4,4. C. 8,8. D. 6,6.

Câu 26: Một một số loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong một số loại nước cứng này có hòa tan phần nhiều hợp hóa học nào sau đây?A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. B. Ca(HCO3)2, MgCl2. C. CaSO4, MgCl2. D. Mg(HCO3)2, CaCl2.

Câu 27: Amino axit X tất cả phân tử khối bằng 75. Thương hiệu của X làA. Alanin. B. Glyxin. C. Valin. D. Lysin.

Câu 28: cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) bội phản ứng hoàn toàn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Cách làm phân tử của X làA. C4H4. B. C3H4. C. C4H6. D. C2H2.

Câu 29: tất cả hổn hợp X tất cả FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Mang đến khí co qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được hỗn hợp chất rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z. Cho cục bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, mang lại phản ứng hoàn toàn, chiếm được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong hỗn hợp H2SO4 đặc, rét (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m làA. 6,80. B. 7,12. C. 13,52. D. 5,68.

Câu 30: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?A. Amilozơ. B. Saccarozơ. C. Glucozơ. D. Xenlulozơ.

Câu 31: mang lại 0,76 gam tất cả hổn hợp X có hai amin solo chức, có số mol bằng nhau, làm phản ứng trọn vẹn với dung dịch HCl dư, nhận được 1,49 gam muối. Trọng lượng của amin gồm phân tử khối bé dại hơn vào 0,76 gam X làA. 0,58 gam. B. 0,31 gam. C. 0,45 gam. D. 0,38 gam.

Câu 32: Số proton với số nơtron có trong một nguyên tử nhôm (2713Al) lần lượt làA. 13 và 14. B. 13 với 15. C. 12 cùng 14. D. 13 và 13.

Câu 33: Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của m làA. 29,55. B. 19,70. C. 9,85. D. 39,40

Câu 34: đến m gam một oxit sắt làm phản ứng toàn diện với 0,75 mol H2SO4, thu được hỗn hợp chỉ chứa một muối hạt duy nhất với 1,68 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử độc nhất của S+6). Giá trị của m làA. 24,0. B. 34,8. C. 10,8. D. 46,4.

Câu 35: khi hòa tan trọn vẹn m gam mỗi sắt kẽm kim loại vào nước dư, từ kim loại nào dưới đây thu được thể tích khí H2 (cùng đk nhiệt độ với áp suất) là nhỏ tuổi nhất?A. K. B. Na. C. Li. D. Ca.


Câu 36: đến phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O. Vào phương trình của phản nghịch ứng trên, khi thông số của FeO là 3 thì hệ số của HNO3 làA. 6. B. 8. C. 4. D. 10.

Câu 37: hóa học nào tiếp sau đây trong phân tử chỉ có links đơn?A. Metyl fomat. B. Axit axetic. C. Anđehit axetic. D. Ancol etylic.

Câu 38: các thành phần hỗn hợp X có hai sắt kẽm kim loại kiềm cùng một sắt kẽm kim loại kiềm thổ. Hòa tan trọn vẹn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Hỗn hợp Z gồm H2SO4 với HCl, trong các số đó số mol của HCl gấp rất nhiều lần lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam tất cả hổn hợp muối. Quý giá của m làA. 4,460. B. 4,656. C. 3,792. D. 2,790.

Câu 39: Thủy phân trọn vẹn m1 gam este X mạch hở bởi dung dịch NaOH dư, thu được mét vuông gam ancol Y (không có chức năng phản ứng với Cu(OH)2) cùng 15 gam các thành phần hỗn hợp muối của nhị axit cacboxylic 1-1 chức. Đốt cháy trọn vẹn m2 gam Y bởi oxi dư, nhận được 0,3 mol CO2 cùng 0,4 mol H2O. Giá trị của m1 làA. 14,6. B. 11,6. C. 10,6. D. 16,2.

Xem thêm: Dàn Ý Chứng Minh Câu Tục Ngữ Uống Nước Nhớ Nguồn (9 Mẫu Bài Làm Chi Tiết)

Câu 40: hỗn hợp X chứa 0,12 mol Na+; x mol SO2-4; 0,12 mol Cl− và 0,05 mol NH+4. Mang đến 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X mang lại khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc quăng quật kết tủa, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y, thu được m gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m làA. 7,190. B. 7,705. C. 7,875. D. 7,020.

Đề thi Đại học năm 2013 - Khối B, môn Sinh

Đáp án xem thêm đề Sinh học khối B mã đề 958: