Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22 có 3 đề thi môn Toán 4, có cả chỉ dẫn chấm, đáp án và bảng ma trận đề thi kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô xem thêm để ra đề thi học kì 1 cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 4 môn toán


Đồng thời, cũng giúp những em học sinh lớp 4 luyện giải đề, rồi so sánh công dụng thuận tiện thể hơn nhằm ôn thi học tập kì 1 đạt công dụng cao. Quanh đó ra, gồm thể tìm hiểu thêm đề thi học tập kì 1 môn tiếng Việt, Khoa học, lịch sử dân tộc - Địa lý lớp 4. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới phía trên của nofxfans.com:


Đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - 2022 theo Thông bốn 22

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 theo Thông tứ 22

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Nội dung kiến thứcSố câu với số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. Số thoải mái và tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên tìm thành phần chưa biết. Tính quý giá biểu thức.

Tìm số trung bình cộng. Nhân một số trong những cho một tổng

Số câu

1

1

1

2

1

2

3

Số điểm

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

3,0

2. Đại lượng và đo đại lượng: những đơn vị đo khối lượng

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

3. yếu tố hình học: hai đường thẳng tuy vậy song, vuông góc, chu vi, diện tích s hình chữ nhật, hình tam giác.

Số câu

2

1

Số điểm

2,0

1,0

4. Giải vấn đề có lời văn: tra cứu số trung bình cộng; Tìm hai số khi biết tổng với hiệu của nhị số đó

Số câu

1

2

Số điểm

1,0

3,0

Tổng

Số câu

2

1

3

2

1

1

6

4

Số điểm

2,0

1,0

3,0

2,0

1,0

1,0

6,0

4,0


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022

TRƯỜNG TIỂU HỌC…….

Họ với tên: ……………………………

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM 2021 - 2022 Môn: Toán 4 - Thời gian: 40ph

Câu 1: (1 điểm) Viết vào khu vực chấm

a) Số 91 175 264 phát âm là: ..................................................................................................

B) Số: “Tám triệu hai trăm linh tư nghìn tám trăm nhì mươi.” viết là: ............................

Câu 2: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

a) cực hiếm của chữ số 5 trong những “9 045 930” là:

A. 500000 B. 50000C. 5000 D. 500

b) Phép nhân 428 x 36 có tác dụng là:

A. 3852B. 15407 C. 14408D. 15408

Câu 3: (1 điểm) đến hÌnh vuông như hình vẽ bên A 6cm B


a) Cạnh AB tuy vậy song cùng với cạnh ........

Cạnh AB tuy nhiên song cùng với cạnh ..................

b) Diện tích hình vuông ABCD là: ......................


1


Câu 4: (1 điểm) Trung bình cùng của 96; 121 cùng 143 là:

A. 18 B. 120 C. 180D. 210

Câu 5: (1 điểm) Đúng ghi (Đ), không nên ghi (S) vào ô trống:

a) 40m2 8dm2 = 3008 dm2 ⬜

b) 7 km 15m = 7250m ⬜

Câu 6: (1 điểm) Hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn là 6 dm với chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Chu vi hình chữ nhật là:

A. 36m B. 36dmC. 36cm D. 36mm


Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

a. 520255 + 367808

............................

...........................

...........................

...........................

............................

b. 792982 – 456705

............................

...........................

...........................

...........................

............................

c. 3124 x 125

............................

...........................

...........................

...........................

............................

d. 86472 : 24

............................

...........................

...........................

...........................

............................

Câu 8: (1 điểm)


a) search X:

X - 4368 = 3484 x 4

.......................................

........................................

........................................


b) Tính bằng cách thuận tiện thể nhất

49 x 385 – 39 x 385

.......................................

........................................

........................................


Câu 9: (1 điểm) Một trường đái học tất cả 674 học tập sinh, số học sinh nữ nhiều hơn nữa số học sinh nam là 94 em. Hỏi trường đó tất cả bao nhiêu học viên nam, bao nhiêu học viên nữ?

……………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………….........................

Câu 10: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất:


46 x 17 + 38 x 46 + 26 x 44 + 46

……………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………….........................

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Đúng từng ý được 0,5 điểm

a) Số 81 175 264: Tám mươi kiểu mẫu triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm sáu mươi bốn .

b) Số: Năm triệu nhì trăm linh bốn nghìn tám trăm hai mươi: 5204820

Câu 2 (1 điểm): Đúng từng ý được 0,5 điểm

a) Ý C. 5000 b) Ý D. 15408

Câu 3 (1 điểm)

a) - Cạnh AB tuy vậy song cùng với cạnh CD: 0,25 điểm

- Cạnh AB tuy vậy song cùng với cạnh AC, BD: 0,25 điểm

b) Diện tích hình vuông vắn ABCD là: 25cm2 : 0,5 điểm

Câu 4 (1 điểm) Ý B. 120

Câu 5 (1 điểm) Đúng từng ý được 0,5 điểm

a) Đúng

b) Sai

Câu 6 (1 điểm) Ý B. 36dm

Câu 7 (1 điểm) Đặt tính cùng tính đúng mỗi ý được 0,25 điểm

a) 420254 + 367809 = 788063

b) 792981 – 456705 = 336276

c) 3124 x 125 = 390500

d) 86472 : 24 = 3603

Câu 8 (1 điểm) Đúng mỗi ý được 0,5 điểm


a) X - 4367 = 3483 x 4

X – 4367 = 13932 (0,1 điểm)

X = 13932 + 4367 (0,15 điểm)

X = 18299 (0.25 điểm)


b) 49 x 365 – 39 x 365

= 365 x (49 – 39) (0.25 điểm)

= 365 x 10 = 360 (0.25 điểm)


Câu 9 (1 điểm).

Học sinh vẽ sơ đồ

Bài giải:

Số học viên nam là: (0,2 điểm)

(674 - 94 ) : 2 = 290 (học sinh) (0,5 điểm)

Số học viên nữ là: (0,2 điểm)

290 + 94 = 384 (học sinh) (0,25 điểm)

Đáp số: Nam: 290 học sinh;

Nữ: 384 học sinh (0,25 điểm)

(Nếu học sinh có giải pháp giải không giống vẫn được điểm tối đa).

Xem thêm: Biện Pháp Tu Từ Ẩn Dụ Có Tác Dụng Gì Và Những Tác Dụng Biện Pháp Tu Từ Ẩn Dụ?

Câu 10 (1 điểm) Giải đúng theo cách nhân một vài cho một tổng (được 1 điểm)

26 x 17 + 38 x 26 + 26 x 44 + 26 = 26 x 17 + 38 x 26 +26 x 44 + 26 x 1

= 26 x (17 + 38 + 44 + 1)

= 26 x 100 = 2600

...