Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 tất cả đáp án năm 2021 sách mới (30 đề) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Bộ 30 Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 lựa chọn lọc, gồm đáp án, cực sát đề thi chính thức bám đít nội dung công tác của ba cuốn sách mới liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 6.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 6

Mục lục Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 có đáp án (30 đề) - sách mới

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác ...

Đề thi học kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính (Hợp lí nếu bao gồm thể):

a) 45.37 + 45.63 - 100

b) 148.9 - 32.48

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

Bài 2 (3 điểm):

1. Tìm số nguyên x, biết:

a) x - 17 = 23

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

c) 4.(x + 5)3 -7 = 101

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2. Kiếm tìm x biết:

56 ⋮ x; 70 ⋮ x và 10 Một miếng vườn hình chữ nhật có chiều nhiều năm 25 m, chiều rộng 15m. Bạn ta có tác dụng hai lối đi rộng lớn 1 m như hình vẽ. Phần khu đất còn lại dùng để làm trồng cây. Tính diện tích đất dùng để làm trồng cây.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii">

Bài 5 (0,5 điểm): mang đến A = đôi mươi + 21 + 22 + 23 + .... + 219 . Với B = 220. Và B = 220. Chứng tỏ rằng A với B là nhị số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

Đáp án

Bài 1 (2 điểm): 

a) 45.37 + 45.63 - 100

= 45.(37 + 63) – 100

= 45.100 – 100

= 100.(45 – 1) 

= 100.44 = 4400

b) 148.9 - 32.48

= 148.9 – 9.48

= 9.(148 – 48)

= 9.100 = 900

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

= 307 – <(180.1 – 160):4 + 9>:2

= 307 – <20:4 + 9>:2

= 307 – <5 + 9>:2

= 307 – 14:2

= 307 – 7 = 300

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – (8 – 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – 32>

= 12 + 3.90:<39 – 9>

= 12 + 3.90:30

= 12 + 3.3 = 12 + 9 = 21

Bài 2 (3 điểm):

1. 

a) x - 17 = 23

x = 23 + 17

x = 40

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

2(x – 1) = 4

x – 1 = 4:2

x – 1 = 2

x = 2 + 1

x = 3

c) 4.(x + 5)3 - 7 = 101

4.(x + 5)3 = 101 + 7

4.(x + 5)3 = 108

(x + 5)3 = 108 : 4

(x + 5)3 = 27

(x + 5)3 = 33

x + 5 = 3

x = 3 – 5

x = -2

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2x + 1.3 = 39 - 15

2x + 1.3 = 24

2x + 1 = 24 : 3

2x + 1 = 8

2x + 1 = 23

x + 1 = 3

x = 3 – 1

x = 2

2. 

Vì 56 ⋮ x; 70 ⋮ x nên x là ước phổ biến của 56 với 70

Ta có: 56 = 2.2.2.7 = 23.7

70 = 2.5.7

ƯCLN (56; 70) = 2.7 = 14

ƯC (56; 70) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì 10 2.23

40 = 2.2.2.5 = 23.5

45 = 3.3.5 = 32.5

BCNN (36; 40; 45) = 23.32.5 = 8.9.5 = 360

BC (36; 40; 45) = 0; 360; 720; 1080; 1440; ...

Vì 100 nhìn vào hình vẽ ta thấy diện tích s đất trồng cây là 4 mảnh đất hình chữ nhật nhỏ có size như nhau.

Chiều dài của những 1 mảnh đất nhỏ tuổi màu xanh kia là:

(25 - 1):2 = 12 (m)

Chiều rộng của những mảnh đất nhỏ màu xanh đó là:

(15 - 1) : 2 = 7 (m)

Diện tích của một mảnh đất bé dại màu xanh đó là:

12. 7 = 84 (m2)

Diện tích khu đất để trồng cây là:

4. 84 = 336 (m2)

Vậy diện tích đất để trồng cây là 336 m2.

Bài 5 (0,5 điểm): 

Cho A = đôi mươi + 21 + 22 + 23 + .... + 219 

Ta có: 2A = 21 + 22 + 23 + 24 + .... + 220

2A - A = 220 - đôi mươi = 220 - 1

hay A = 220 - 1

Và B = 220.

Do đó A và B là hai số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ...

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

Bài 2 (3 điểm): Tìm x

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

b) 92 – (17 + x) = 72

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

d) (x + 2)3 - 23 = 41

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x cùng x > 8

Bài 3 (2,5 điểm): trong dịp quyên góp sách giáo khoa cũ ủng hộ chúng ta học sinh sinh sống vùng sâu, vùng xa, khối lớp 6 của một trường thcs đã cỗ vũ được khoảng 500 cho 700 quyển sách. Hiểu được số sách kia khi xếp những thành 20, 25, 30 ck đều vừa đủ. Tính số sách mà học sinh khối 6 vẫn quyên góp được.

Bài 4 (2 điểm): Một miếng vườn có dạng hình vuông với chiều dài cạnh bằng 10m. Người ta để một phần mảnh vườn làm cho lối đi rộng 2m (như hình vẽ), phần sót lại để trồng rau. Tín đồ ta làm hàng rào xung quang miếng vườn trồng rau và để lối đi ra vào rộng 2m. Tính độ dài hàng rào.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 207px;">

Bài 5 (0,5 điểm): chứng minh rằng 2n + 1 với 3n + một là hai số nguyên tố cùng nhau ( với n ∉ ℕ).

Đáp án

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

= 58.(57 + 150 – 125)

= 58.(207 – 125)

= 58.82 = 4756

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

= 9.5 – 4.7 + 83.1

= 45 – 28 + 83

= 17 + 83 = 100

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

= (2019 – 2019) + (-247 – 53)

= 0 + (-300) = -300

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

= 13.70 – 50.<(19 – 9) : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<10 : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<5 + 8>

= 13.70 – 50.13

= 13.(70 – 50)

= 13.20 = 260

Bài 2 (3 điểm):

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

x – 2 = -3

x = -3 + 2

x = -1

b) 92 – (17 + x) = 72

– (17 + x) = 72 – 92

– (17 + x) = -20

17 + x = 20

x = 20 – 17

x = 3

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

41 – (2x + 5) = 720 : 40

41 – (2x + 5) = 18

– (2x + 5) = 18 – 41

– (2x + 5) = -23

2x + 5 = 23

2x = 23 – 5

2x = 18

x = 18 : 2

x = 9

d) (x + 2)3 - 23 = 41

(x + 2)3 = 41 + 23

(x + 2)3 = 64

(x + 2)3 = 43

x + 2 = 4

x = 4 – 2

x = 2

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x cùng x > 8

Vì 70 ⋮ x đề nghị x là mong của 70;

Vì 84 ⋮ x bắt buộc x là ước của 84;

Vì 140 ⋮ x nên x là ước của 140;

Do đó, x là ước bình thường của 70; 84;140.

Ta có: 70 = 2.5.7

84 = 2.2.3.7 = 22.3.7

140 = 2.2.5.7 = 22.5.7

ƯCLN (70; 84;140) = 2.7 = 14

ƯC (70; 84; 140) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì x > 8 đề nghị x = 14

Vậy x = 14

Bài 3 (2,5 điểm): 

Gọi số sách chúng ta khối 6 quyên góp được là x (x ∈ ℕ; 500 2.5

25 = 5.5 = 52

30 = 2.3.5

BCNN (20; 25; 30) = 22.52.3 = 300

BC (20; 25; 30) = 0; 300; 600; 900

Vì 500 thời hạn làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (1,5 điểm)

Câu 1: 38 đọc là:

A) Tám nón ba

B) bố mũ tám

C) Tám nhân ba

D) bố nhân tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm tất cả sự khiếu nại "Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong các số sau đây?

A) - 1776

B) 776

C) - 776

D) 1776

Câu 3. Hình như thế nào dưới đó là hình tam giác đều?

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo" style="width: 551px;">

A B C D

Câu 4: khẳng định nào sau đây sai?

A) Hình thoi bao gồm bốn cạnh bằng nhau.

B) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo bằng nhau.

C) Hình thoi bao gồm hai đường chéo vuông góc.

D) Hình chữ nhật gồm hai đường chéo cánh vuông góc.

II. Tự luận

Câu 5 (1 điểm): trong số số 1930, 1945, 1954, 1975. đa số số nào phân chia hết đến 5? do sao?

Câu 6 (2 điểm): Một chiếc tàu ngầm đã ở độ dài -47 m đối với mực nước biển. Sau đó tàu ngầm nổi lên 18 m.

a) Viết phép tính bộc lộ độ cao bắt đầu của tàu ngầm đối với mực nước biển.

b) Tính độ cao mới của tàu lặn so với mặt nước biển.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo" style="width: 579px;">

Câu 8 (1,5 điểm):

a) tra cứu bội chung nhỏ nhất của 18 với 27.

b) thực hiện phép tính: 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

c) tra cứu x: x – 105 : 21 = 15

Câu 9 (1 điểm): Một lối đi hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là 12m và chiều rộng lớn là 2m. Bạn ta lát gạch men lên lối đi, ngân sách có mỗi mét vuông lát gạch ốp là 100 000 đồng. Hỏi túi tiền để làm lối đi là bao nhiêu.

Câu 10 (0,5 điểm): các bạn Bình sử dụng những ống hút lâu năm 198mm, để chế tác lên hình bên. Từng ống hút nước được giảm thành tía đoạn đều bằng nhau để tạo ra lên cha cạnh của mỗi lục giác gần như như hình bên.

a) Tính số ống hút mà chúng ta Bình cần dùng để ngừng hình bên.

b) Tính tổng chiều dài những ống hút mà các bạn Bình sẽ dùng.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: 38 phát âm là:

A) Tám nón ba

B) bố mũ tám

C) Tám nhân bố

D) tía nhân tám

Giải thích:

Đây là lũy thừa bậc 8 của 3 buộc phải ta đọc là ba mũ tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm có sự khiếu nại "Thế vận hội thứ nhất diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong số số sau đây?

A) -1776

B) 776

C) -776

D) 1776

Giải thích:

Ta đem năm công nguyên làm cho mốc 0 bắt buộc những năm ngoái công nguyên sẽ với dấu âm. Ví dụ năm 776 trước công nguyên là -776

Câu 3. Hình làm sao dưới đấy là hình tam giác đều?

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo" style="width: 546px;">

A B C D

Giải thích:

Ta thấy hình D là tam giác đều vì chưng nó là tam giác với có bố cạnh bởi nhau.

Câu 4: khẳng định nào dưới đây sai?

A) Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.

B) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo bằng nhau.

C) Hình thoi bao gồm hai đường chéo vuông góc.

D) Hình chữ nhật có hai đường chéo cánh vuông góc.

Giải thích

Hình chữ nhật chỉ bao gồm hai đường chéo bằng nhau chứ không hề vuông góc.

II. Từ luận

Câu 5 (1 điểm):

Những số chia hết đến 5 là 1930; 1945; 1975 vị những số gồm tận cùng là 0 hoặc 5 sẽ chia hết mang lại 5.

Xem thêm: Dàn Ý Thuyết Minh Bài Hiền Tài Là Nguyên Khí Của Quốc Gia, Thuyết Minh Hiền Tài Là Nguyên Khí Của Quốc Gia

Câu 6 (2 điểm)

a) Phép tính biểu hiện độ cao mới của tàu ngầm với nước biển là: -47 + 18 (m)

b) Độ cao new của tàu lặn với nước biển lớn là: -47 + 18 = -29 (m)

Câu 7 (2 điểm)

(-1) – (-9) = -1 + 9 = 8oC

Câu 8 (1,5 điểm):

a) kiếm tìm bội chung nhỏ dại nhất của 18 và 27

Ta có: 18 = 2.3.3 = 2.32

27 = 33

BCNN (18; 27) = 33.2 = 27.2 = 54

b) 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

= 480 : <75 + (49 - 24) : 5> + 1

= 480 : <75 + 25 : 5> + 1

= 480 : <75 + 5> + 1

= 480 : 80 + 1

= 6 + 1 =7

c) x – 105 : 21 = 15

x – 5 = 15

x = 15 + 5

x = 20

Câu 9 (1 điểm)

Diện tích lối đi là:

12.2 = 24 (m2)

Chi phí để gia công lối đi là:

24.100000 = 2 400 000 (đồng)

Câu 10 (0,5 điểm): 

Ta đếm vào hình mặt có toàn bộ 9 hình lục giác đều

a) Cứ một ống hút thì làm được tía cạnh của hình lục giác vày vậy từng hình lục giác tạo nên ta nên 2 ống hút.