Đề thi học kì 1 Toán 8 năm 2021 - 2022 gồm 5 đề kiểm tra quality cuối học kì 1 gồm đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 toán 8

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán được biên soạn với cấu trúc đề khôn cùng đa dạng, bám đít nội dung lịch trình học trong sách giáo khoa Toán 8 tập 1. Hi vọng đây sẽ là tài liệu có lợi cho quý thầy cô và các em ôn tập củng gắng kiến thức, sẵn sàng sẵn sàng đến kì thi học tập kì 1 lớp 8 sắp đến tới. Ngoài ra các bạn bài viết liên quan một số đề thi như: đề thi học tập kì 1 của môn Hóa học, Ngữ văn, kế hoạch sử, GDCD,  đề thi học kì 1 môn Địa lý 8, đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh 8. Vậy sau đây là nội dung bỏ ra tiết, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi và tải tại đây.


Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2021 - Đề 1Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2021 - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2021 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán

Cấp độTên nhà đề(nội dung, chương…)Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng caoCộng

1.Những hằng đẳng thức kỷ niệm .Các phép tính của nhiều thức

- đọc và thực hiện được phép nhân đa thức với nhiều thức

- Vận dụng đổi khác hằng đẳng thức để chứng tỏ một biểu thức luôn luôn âm

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

1.0

1

1.0

2

2.0 20%

2. Các cách thức phân tích nhiều thức thành nhân tử

Vận dụng giải pháp đặt nhân tử chung, team hạng tử và thực hiện hằng đẳng thức nhằm phân tích đa thức thành nhân tử

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

2.0

3

2.0

20%

3. Những phép tính của phân thức

Biết điều kiện xác định của biểu thức

- Thực hiện tính toán được phép toán bên trên phân thức

Vận dụng các quy tắc vào rút gọn với tìm cực hiếm của biều thức

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.5

1

1.0

2

1.5

4

3.0

30%

4. Tứ giác

Biết vẽ hình, ghi GT – KL, nhận thấy tứ giác là hình chữ nhật

Hiểu được tính chất đường mức độ vừa phải tam giác, dấu hiệu nhận biết để chứng tỏ hình bình hành

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

1.5

1

1.0

2

2.5

25%

5. Diện tích s đa giác

Hiểu và tính được diện tích s tam giác

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.5

1

0.5

5%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ: %

2

2.0

20%

4

3.5

35%

5

3.5

35%

1

1.0

10%

12

10


Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn Toán

Câu 1 (2.0 điểm)

Thực hiện tại phép tính:

*

*

Câu 2 (2.0 điểm)

Phân tích những đa thức sau thành nhân tư?:

*

*

*

Câu 3 (2.0 điểm)

Cho biểu thức:

*

a) Với điều kiện nào của x thì quý giá của biểu thức A được xác minh ?

b) Rút gọn gàng biểu thức A

c) Tìm giá trị của biểu thức

*

Câu 4 (3 điểm)

Cho tam giác ABC cân nặng tại A. Gọi D, E theo thứ tự là trung điểm của AB, BC

a) điện thoại tư vấn M là vấn đề đối xứng cùng với E qua D. Minh chứng tứ giác ACEM là hình bình hành

b) minh chứng tứ giác AEBM là hình chữ nhật.

c) Biết AE = 8 cm, BC = 12cm. Tính diện tích s của tam giác AEB

Câu 5 (1.0 điểm)

Chứng minh biểu thức A = - x2 +

*
x – 1 luôn luôn luôn âm với mọi giá trị của biến

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8

Câu

Nội dung

Điểm

1

(2.0đ)

*

0.5

0.5

*

0.25

0.25

0.25

0.25

2

(2.0đ)

a) x3 – 2x2

= x2(x – 2)

0.5

b) y2 +2y - x2 + 1

= (y2 +2y + 1) – x2

= (y + 1)2 – x2

=( y + 1 + x )(y + 1 - x )

0.25

0.25

c) x2 – x – 6

= x2 – 3x + 2x – 6

= (x2 – 3x) + (2x – 6)

= x(x – 3) + 2(x – 3)

= (x – 3)(x + 2)

0.25

0.25

0.25

0.25


.........

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .....................

TRƯỜNG thcs .....................

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: TOÁN 8

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Cấp độ thấpCấp độ cao
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

Nhân, chia đối chọi thức, đa thức, hàng đẳng thức tiến công nhớ

Nhận biết được kết quả phép nhân 1 đối kháng thức, nhiều thức.

Biết nhân, chia 1-1 thức nhiều thức

Hiểu HĐT để tính nhanh công dụng phép tính

1

0,2

2

1,0

1

0,2

2

0,4

2

1,0

Phân tích đa thức thành nhân tử

Các phương thức phân tích đa thức thành nhân tử

Dùng các HĐT nhằm tính. Nhanh

Hiểu những HĐT để phân tích, tính nhanh

Vận dụng HĐT để tính cực hiếm biểu thức

2

0,4

2

0,5

2

0,4

1

0,5

4

0,8

3

1, 0

Phân thức đại số

Quy đỗng mẫu thức

Cộng, trừ phân thức

Cộng, trừ phân thức

Thực hiện các phép tính

Rút gọn phân thức

1

0,2

3

1,0

1

0,2

1

0,5

1

0,2

1

0,5

3

0,6

5

2,0

Tứ giác

Nhận biết định nghĩa, tín hiệu nhận biết một trong những hình

Vận dụng DHNB để xác minh hình, chứng minh 2 đoạn thẳng bằng nhau

Biết vẽ hình, minh chứng dạng quan trọng đặc biệt của tứ giác tại mức độ solo giản

Tìm đk để tứ giác trở nên dạng sệt biệt

Vận dụng cách làm về diện tích s tam giác để tính mặt đường cao

4

0,8

2

0,4

2

1,5

1

1,0

1

0,5

6

1,2

4

3,0

Tổng

8

1,6

7

2,5

6

1,2

3

2,0

1

0,2

2

1,5

2

1,0

15

3,0

14

7,0


Đề thi học kì 1 môn Toán 8

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .....................

TRƯỜNG thcs .....................

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2021 - 2022

Câu 1: kết quả phép tính 2 x(5-3 x) là:

*

*

*

*

Câu 2: công dụng của phép tính (x y+5)(x y-1) là:

*

*

*

*

Câu 3: triển khai hằng đẳng thức

*
 ta được kết quả bằng:

*

*

*

*

Câu 4: Đa thức

*
 thành nhân tử?

A. X(3 x-4 x)

B. X(x-4)

C. X(3-4 x)

D. X(3 x-4)

Câu 5: Đơn thức

*
 chia không còn cho đơn thức làm sao sau đây?

*

*

*

*

Câu 6: Rút gọn gàng phân thức

*
 được tác dụng là:

*

B. X

*

*

Câu 7: Điều kiện của x để cực hiếm của phân thức

*
 xác định là:

A. X>3

B. X

A. 6

B. 15

C. -6

D. -15

Câu 10: giá trị của phân thức

*
 bằng 0 khi x bằng

A. 0

*

C. -2

D. 2

Câu 11: Tứ giác

*
gồm
*
thì góc
*
 là:

A. 90

*

B. 110

*

C. 100

*

D. 120

*

Câu 12: Hình thang cân nặng là hình thang có

A. Hai lân cận bằng nhau

B. Nhị đường chéo bằng nhau

C. Hai ở bên cạnh song song

D. Nhì đường chéo cánh vuông góc với nhau

Câu 13: mang đến ABC tất cả MN là con đường trung bình ( MN//AC). Biết AC = 4cm. Tính MN?

A. 2cm

B. 4 cm

C. 8 cm

D. 16 cm

Câu 14: trong số hình sau, hình nào không có tâm đối xứng?

A. Hình vuông

B. Hình chữ nhật

C. Hình thang cân

D. Hình thoi

Câu 15: diện tích s của hình chữ nhật biến hóa như rứa nào giả dụ chiều dài và chiều rộng phần đông tăng 3 lần?

A. Diện tích tăng thêm 9 lần

B. Diện tích tạo thêm 6 lần

C. Diện tích tăng lên 3 lần

D. Diện tích s không núm đổi.

II. Từ bỏ luận (7,0 điểm)

Bài 1. ( 0,75 điểm) thực hiện phép tính

*

b) (x+1)(2 x-3)

*

Bài 2. (2,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử :

*

*

*

*

Bài 3. (0,75 điểm) tiến hành phép tính :

*

*

*

Bài 4 (3,0 điểm):

Cho tam giác ABC cân tại A. Call M là trung điểm của BC, K là vấn đề đối xứng với A qua M.

a) chứng minh tứ giác ABKC là hình thoi.

Xem thêm: Phân Tích Nghệ Thuật Trào Phúng Trong Hạnh Phúc Của Một Tang Gia (Bài Văn Mẫu 2)

b) Tam giác ABC cần thêm điều kiện gì thì tứ giác ABKC là hình vuông?

c) Qua A kẻ đường thẳng tuy nhiên song cùng với BC, con đường thẳng này cắt đường thẳng ông chồng tại D. Minh chứng AD = BC.