Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án với bảng ma trận đề thi cụ thể giúp chúng ta chuẩn bị giỏi cho kì thi cuối học tập kì 2 sắp tới đây nói tầm thường và ôn thi khám nghiệm cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô lúc ra đề thi học tập kì 2 cho những em học tập sinh. Mời những em học viên cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Coi trọn bộ Đề chất vấn cuối học tập kì 2 văn 8 tất cả đáp án


ĐÊ THI HSG MÔN TIẾNG ANH 7 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2020 - 2021
*
bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao hàm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị xuất sắc cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói phổ biến và ôn thi kiểm tra cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đó cũng là tài liệu cho các thầy cô lúc ra đề thi học tập kì 2 cho những em học sinh. Mời những em học viên cùng các thầy cô xem thêm chi tiết. Coi trọn bộ Đề chất vấn cuối học kì 2 văn 8 bao gồm đáp án

PHÒNG GD&ĐT SÔNG LÔ

ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2020-2021

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH, LỚP 7

Thời gian làm cho bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề thi này gồm 04 trang

A. LISTENING

SECTION 1. Questions 1- 5: Complete the form below. Write

NO MORE THAN 3 WORDS

and / or

A

NUMBER

for each answer.

RED rồng RESERVATION FORM

Day: Eg: …………..

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 7 hà nội

Saturday………………..

Date: (1)………………………………………..

No. Of people: (2)………………………………………..

Time: (3)………………………………………..

Name: (4). JENNY.…………………………….

Phone: (5)……………………………………….

Questions 6- 10: Complete the chú ý below. Write NO

MORE THAN 3 WORDS

and / or

A NUMBER

for

each answer.

APPOINTMENTS DIARY

Sue’s surprise party- menu choice

Golden Banquet: (6)………………………….per person

Includes:

Seafood búp phê with: (7)…………or…………………….

Red long Special £18.00 per person

Includes:

5 dishes- speciality is (8)………………………………….

Price agreed: (9)…………………………………………..

Address: (10)……….……………………………………..

SECTION 2. Question 11- 15: Listen lớn Amanda talking to a friend about a birthday party. Choose

the correct answer.

Xem thêm: What Is The Date Today Nghĩa Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Example: 0. How many people can come to the party?

A. 8

B. 11

C. 18

Answer: 0.B

11. Which ice cream will they have at the party?

A. Coffee

B. Lemon

C. Apple

12. What is broken?

A. The CD player

B. The cassette recorder

C. The guitar

13. Whose birthday is this?

A. Emma’s

B. Joan’s

C. Amanda’s sister

14. What present has Amanda bought?

A. A camera

B. A video

C. A football

15. What time should people arrive at the party?

A. 8. 00 pm

B. 8.30 pm

C. 9.30 pm

B. PHONETICS

Part I. Pick out the word (A, B, C or D) whose underlined part is pronounced differently from those

of the other words.

1

ĐỀ CHÍNH THỨC