Top 3 Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 kèm đáp án, bao gồm 3 đề thi, tất cả kèm theo cả câu trả lời để học sinh ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm đạt hiệu quả tốt nhất đến kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: De thi lớp 5 cuối kì 2 2020


Đề thi học kì II Toán lớp 5

2. Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học tập 2020 - 2021 số 13. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5 năm học tập 2020 - 2021 số 24. Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học tập 2020 - 2021 số 3

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021

Mạch con kiến thứcMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
Số họcSố câu2121
Câu số1,28
Số điểm1212
Đại lượngSố câu11
Câu số7
Số điểm11
Hình họcSố câu11121
Câu số359
Số điểm0,5121,52
Giải toán bao gồm lời vănSố câu2121
Câu số4; 610
Số điểm1,511,51
TổngSố câu22131173
Số điểm11,522,52155

2. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5 năm học tập 2020 - 2021 số 1

Phần I. Trắc nghiệm (7điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng hoặc tiến hành theo đúng yêu thương cầu của các bài tập dưới đây.

Câu 1. Láo số 3

*
25">2525 được viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,25 B. 32,5 C. 3,4 D. 3,2

Câu 2. Số khủng nhất trong các số thập phân: 53,02; 35,2; 53,2; 32,05 là:

A. 53,2 B. 35,2 C. 53,02 D. 32,05

Câu 3: Một tín đồ thợ làm một loại mặt hàng hết 1 phút 12 giây. Hỏi bạn thợ đó làm cho 8 sản phẩm như thế hết từng nào thời gian?

A. 1 phút 12 giây B. 8 phút 36 giây C. 9 phút 36 giây

Câu 4. Thể tích của dòng hộp có chiều nhiều năm 4cm, chiều rộng lớn 3cm với chiểu cao 2,5cm là :

A. 14cm³ B. 35cm³ C. 59cm³ D. 30cm³

Câu 5. 3km 48m = ……..km. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 3,48 B. 3,048 C. 348 D. 3048

Câu 6. Một khối kim mô hình lập phương rất có thể tích 2,45cm3 nặng 18,62g. Hỏi khối kim loại cùng chất hoàn toàn có thể tích 3,5cm3 cận nặng từng nào gam?


A. 7,6 g B. 13,034 g C. 26,6 g D. 26,22 g

Câu 7: Một trường tiểu học gồm 600 học sinh, số học viên nữ chỉ chiếm 55% số học sinh toàn trường. Số học viên nam của trường đái học đó là:

A. 270 học viên B. 330 học viên C. 45 học sinh

Câu 8: Một hình tam giác tất cả độ nhiều năm cạnh lòng 4,2dm cùng chiểu cao 1,2dm. Diện tích s của hình tam giác dó là:

A. 5,4dm² B. 10,8 dm² C. 2,7 dm²

Câu 9. Kết quả của phép tính: 17giờ 25 phút : 4 = ........ Là :

A. 4 giờ 6 phút B. 4 giờ 21 phút C. 4 giờ 15 phút

Câu 10. y + 3,18 = 2,5 x 4. Quý giá của số Y là:

A. 10 B. 10,18 C. 10,22 D. 6,82

Câu 11. Một hình tròn trụ có nửa đường kính 5dm. Diện tích s của hình trụ đó là:

A. 78,5 dm² B. 314 dm² C. 31,4 dm² D. 15,7 dm²

Câu 12. Một loại hộp bao gồm chứa 120 viên bi có 15 viên bi color đỏ, 28 viên bi màu sắc xanh, 41 viên bi color tím với 36 viên bi color vàng. Còn nếu như không nhìn vào hộp thì nên phải kéo ra ít nhất từng nào viên bi để chắc chắn số bi mang ra có đủ cả bốn màu?

A. 120 viên B. 85 viên C. 80 viên D. 106 viên

Phần II: từ luận (3điểm) Câu 13. Đặt tính rồi tính:

134,57 + 302,31

86,345 – 42,582

27,35 x 3,2

58,039 : 4,57

Câu 14. Một xe hơi khởi hành từ tỉnh ninh bình lúc 7 giờ khoảng 30 phút và đến thủ đô hà nội lúc 9 giờ với vận tốc 63 km/giờ. Hỏi quãng đường từ tỉnh ninh bình đến hà thành dài bao nhiêu ki-lô-mét?


2.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: C

Câu 4: D

Câu 5: B

Câu 6: C

Câu 7: A

Câu 8: C

Câu 9: B

Câu 10: D

Câu 11: A

Câu 12: D

Phần II. Từ luận (3 điểm)

Câu 13. (1,5 điểm)

134,57 + 302,31 = 436,88 (0,25 điểm)

86,345 – 42,582 = 43,763 (0,25 điểm)

27,35 x 3,2 = 87,52 (0,5 điểm)

58,039 : 4,57 = 12,7 (0,5 điểm)

Câu 14. (1,5 điểm) bài bác giải

Thời gian xe hơi đi từ tỉnh ninh bình đến tp. Hà nội là

9 giờ đồng hồ - 7 giờ trong vòng 30 phút = 1 giờ khoảng 30 phút (0,5 điểm)

Đổi: 1 giờ nửa tiếng = 1,5 tiếng (0,25 điểm)

Quãng mặt đường từ ninh bình đến hà thành dài số ki-lô-mét là:

63 x 1,5 = 94,5 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: 94,5 km (0,25 điểm)

3. Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 số 2

PHÒNG GD và ĐT.............

Trường đái học..............

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM NĂM 2020 – 2021Môn Toán - Lớp 5(Thời gian làm bài 40 phút ko kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng cho những câu 1, 2 ,3, 4, 5:

Câu 1: trong số thập phân 67,183 chữ số 8 thuộc sản phẩm nào?

A. Mặt hàng chụcB. Sản phẩm phần mườiC. Sản phẩm phần trămD. Sản phẩm phần nghìn

Câu 2: Số 0,45 viết bên dưới dạng tỉ số xác suất là:

A. 45%B. 4,5%C. 450%D. 0,45%

Câu 3: Diện tích hình trụ có 2 lần bán kính bằng 20cm là:

A. 31,4 cm2B. 62,8 cm2C. 314 cm2D. 125,6 cm2

Câu 4: một tấm học tất cả 30 học tập sinh, trong các số đó có 12 học sinh nữ. Vậy tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số học viên của lớp đó là:

A. 250%B. 40%C. 66,7%D. 150%

Câu 5: diện tích thửa ruộng hình thang bao gồm độ nhiều năm hai đáy lần lượt là trăng tròn m; 15 m, độ cao là 10m là:


A. 350 m2B. 175C. 3000 m2D. 175 m2

Câu 6: Một xe trang bị đi quãng con đường 90 km mất 2 tiếng 30 phút. Gia tốc xe máy đó là:

A. 36 km/giờB. 40 km/giờC. 45 km/giờD.225 km/giờ

Câu 7: Điền số phù hợp vào khu vực chấm:

a) 3 giờ 45 phút = ............... Giờb) 8t 5 kilogam = ......................kgc) 9m2 5dm2 = .................... M2d) 25m3 24dm3 = ....................m3

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 658,3 + 96,75 b) 28,7 - 12,35 c) 14,8 x 6,5 d) 12,88 : 5,6

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 9: 1 căn phòng mẫu mã hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 9m, chiều rộng 6 m và độ cao 4 m. Người ta ước ao sơn xà nhà và tư bức tường phía vào phòng, biết rằng diện tích những ô cửa là 10,5 m2. Hãy tính diện tích s cần sơn. (2 điểm)

Câu 10: khi nhân một vài với 3,5, một học viên đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cùng nên tác dụng giảm đi 337,5. Tìm kiếm tích đúng? (1 điểm)

3.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5


I. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CACBDA
0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm1 điểm1 điểm

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng từng phần được 0,25 điểm

a) 3 giờ 45 phút = 3,75 giờb) 8 tấn 5 kilogam = 8005 kgc) 9m25dm2 = 9,05 m2d) 25m3 24dm3 = 25,024 m3

II. Phần từ bỏ luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) làm đúng từng phần được 0,5 điểm

a) 755,05b) 16,35c) 96,20d) 2,3

Câu 9: (2 điểm)

Diện tích bao bọc căn phòng là: 0,25 điểm.

(9 + 6) x 2 x 4 = 120 (m2) 0,5 điểm.

Diện tích xà nhà là: 0,25 điểm.

9 x 6 = 54 (m2) 0,25 điểm.

Diện tích cần sơn là: 0,25 điểm.

120 + 54 – 10,5 = 163,5 (m2) 0,25 điểm.

Đáp số: 163,5m2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khi nhân một số với 3,5, một học viên đã đặt những tích riêng rẽ thẳng cột nên:

Tích riêng trước tiên bằng 0,5 lần quá số lắp thêm nhất.

Xem thêm: Top 7 Bài Phân Tích Hình Tượng Con Sông Đà Hung Bạo Của Sông Đà Siêu Hay

Tích riêng lắp thêm hai bằng 0,3 lần quá số sản phẩm nhất. 0,25 điểm

Tích không nên gồm: 0,5 + 0,3 = 0,8 (lần quá số trang bị nhất.) 0,25 điểm

Tích sai đã trở nên giảm đi: 3,5 – 0.8 = 2,7 (lần vượt số sản phẩm công nghệ nhất.)


Thừa số đầu tiên là: 337,5 : 2,7 = 125 0,25 điểm

Tích đúng là: 125 x 3,5 = 437,5 0,25 điểm

Đáp số: 437,5

4. Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học tập 2020 - 2021 số 3

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng: (Từ câu số 1-6)

Câu 1: (1 điểm)

Số thập phân gồm 55 solo vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là: M1

A. 55, 720 B. 55, 072 C. 55,027 D. 55,702

Câu 2: (1 điểm)

Phép trừ 712,54 - 48,9 tất cả két trái đúng là: M1

A. 70,765 B. 223,54 C. 663,64 D. 707,65

Câu 3: (1 điểm)

Một hình vỏ hộp chữ nhật rất có thể tích 300dm³, chiều lâu năm 15dm, chiều rộng lớn 5dm.

Vậy chiều cao của hình hộp chữ nhật là : M2

A. 10dm B. 4dm C. 8dm D. 6dm

Câu 4: (1 điểm)

Viết số phù hợp vào vị trí chấm: 55 ha 17 m² = .....,.....ha

A. 55,17 B. 55,0017 C. 55, 017 D. 55, 000017

Câu 5:(1 điểm)

Lớp học tất cả 18 nữ giới và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu xác suất số học sinh cả lớp? M2