Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.47 MB, 7 trang )


Quang Thanh Primary School KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN TIẾNG ANH LỚP 4Name: ………

Class: 4A…. NĂM HỌC: 2014 – 2015 – Thời gian: 40 phút

Điểm Nhận xét của giáo viên

A. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Nghe và điền số (1 pt)

Question 2. Nghe và tô màu (1 pt)

Question 3. Nghe và nối (1 pt)

Question 4. Nghe và đánh dấu tích (1 pt): 1


Example:

1.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng anh năm 2020

2. 3.

4. 5.

Question 5. Nghe và điền từ vào chỗ chấm (1 pt) 1. This is his...

Is he behind the door? No he isn’t.2. Are you...?

We’re brother and sister. We’re cousins.3. Billy, you like animals.

But you don’t like... and you don’t like giraffes.4. Rice,... and carrots for Billy.Do you like carrots, Billy?

No, I don’t. No carrots for me!

5. Look,Grandma. My... is tidy up now.Good girl, Rosy. Well done!

PART II: Reading and writing. (15 minutes)


(Nhìn và đọc. Đánh dấu

(

vào câu đúng và dấu x vào câu sai)Example:

It’s a circle.

It’s got four sides.

1. He has got short hair.

2. Thirteen

3. I like tigers

4. There is a blanket.

Question 7: Look and read. Write “ Yes” on the right sentence and write “ No” on the wrong sentence.(Nhìn và đọc. Viết Yes hay No vào chỗ trống)

Example:

She’s got long hair. Yes She’s got short hair. No


1. It’s got three sides. ________

2. I don’t like giraffes. ________

3. I like yogurt. ________

4. There are three pillows. ________

Question 8: Look at the picture. Look at the words. Write the sentences.(Nhìn tranh. Nhìn các chữ cái, viết thành từ đúng)


I’ve got a pen.

1. __________________________________

2. ___________________________________

3. _________________________________

4. _________________________________

Question 9: Choose the right word/phrases from the box and write them next to numbers from 1 - 4.(Chọn từ trong khung và điền vào chỗ trống)

Example:

0. carrot


1. _______________ 2. ________________

SPEAKING TEST

Part 1: Listen and repeat:

+ Teacher reads or plays the CD, student repeats

I’ve a pen got .

hair got blond He’s .

you Do parrots like ?

beds There two are .

like I ice cream .


Part 2: Point, ask and answer:

+ Teacher points and asks, student answers

Teacher Student

- What do you like? I like yogurt

- Do you like meat? Yes, I do / No, I don’t.

Part 3: Listen and comment: (Yes or No)

+ Teacher points and says, student replies

Teacher Student

- It’s big Yes, it is.

- It’s little No, it isn’t - It’s big.- This is an elephant Yes, it is.

- This is a monkey No, it isn’t - It’s a giraffe.- ...

Part 4: Interview:

+ Teacher asks pupils to work in pairs.

+ Pupils ask and answer with the questions below:- What’s your name?

- How old are you?- How are you?- What’s this?- Do you like....?- What do you like?

- What’s your favorite colour?- What’s your favorite toy?
(6)

3. _______________ 4. ________________

ANSWER KEYA.

LISTENING


(7)

4. Carrots - orange 5. Bed - purpleQuestion 3.

(Like) (Dislike)

Giraffes - Snakes

Parrots - lions

Monkeys

Question 4. 1. Yogurt 2. Ice cream 3. Bed and teddy 4. Monkey 5.Alice

Question 5. 1. Coat 2. Friends 3. Elephants 4. Meat 5.Room

ANSWER KEYB

: READING AND WRITING


Question 6. 1.

2.

3.

4.

Question 7. 1. No 2. No 3. Yes 4. Yes

Question 8.

Xem thêm: Cảm Nhận Của Em Về Bài Cảnh Ngày Hè, Cảm Nhận Về Bài Thơ Cảnh Ngày Hè (Nguyễn Trãi)

1. He’s got blond hair. 2. Do you like parrots?

3. There are two beds. 4. I like ice cream.


Tài liệu liên quan


*
Tài liệu Kiểm tra học kỳ I- Sinh 7 2 247 0
*
Tài liệu Kiểm tra học kỳ I- Sinh 7 2 261 0
*
Tài liệu KIỂM TRA HỌC KỲ I (45"""") LỚP 10 (1) ppt 4 288 0
*
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 9 tiết 20 có ma trận và đáp án 8 2 56
*
Đề kiểm tra vật lý 6 học kỳ 2 chuẩn kiến thức kỹ năng có ma trận và đáp án 5 919 23
*
Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học 2015 - 2016 có file nghe và đáp án 10 737 4
*
Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học 2015 - 2016 có file nghe và đáp án 10 649 2
*
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 1 Chương trình Smart Start có file nghe và đáp án 10 3 161
*
Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học 2015 - 2016 có file nghe và đáp án 5 910 9
*
Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Nhật Quang, Hưng Yên năm học 2015 - 2016 có file nghe và đáp án 7 1 8
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(2.41 MB - 7 trang) - Tải Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 trường tiểu học Quảng Thành - Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe và đáp án
Tải bản đầy đủ ngay
×