Trắc nghiệm Toán 10 giữa kì 2 có đáp án

Trắc nghiệm Toán 10 giữa kì 2 có đáp án - Nhằm giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức môn Toán lớp 10 trước khi bước vào kỳ thi giữa học kỳ 2. nofxfans.com xin chia sẻ tổng hợp một số đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm có đáp án, đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán trong bài viết sau đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi toán 10 giữa học kì 2

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 dưới đây bao gồm 3 đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm có đáp án sẽ giúp các bạn ôn luyện kiến thức tốt hơn.

Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ II lớp 10 môn Toán

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TN

TL

1

1. Bất đẳng thức. Bất phương trình

1.1. Bất đẳng thức

2

2

2

4

1

8

1*

12

4

2

53

61

1.2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

4

4

2

4

0

6

1.3. Dấu của nhị thức bậc nhất

2

2

2

4

1*

4

1.4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

2

2

1

2

0

3

1.5. Dấu của tam thức bậc hai

3

3

3

6

1*

6

2

2. Tích vô hướng của hai vectơ

2.1. Hệ thức lượng trong tam giác

3

3

2

4

1

8

1

12

5

2

37

39

3

3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

3.1. Phương trình đường thẳng

4

4

3

6

7

Tổng

20

20

15

30

2

16

2

24

35

4

90

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Tỉ lệ chung (%)

70

30

100


Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán

Câu 1: Cho các số thực a, b thỏa mãn a0.

Câu 2: Với các số thực không âm a, b tùy ý, mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 3: Điều kiện xác định của bất phương trình  là

A. x ≠ 2

B. x ≥ 2.

C. x ≤ 2

D. x=2.

Câu 4: Trong các số dưới đây, số nào là nghiệm của bất phương trình  ?

A. 4.

B. 1 .

C. 2 .

D. 3.

Câu 5: Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là


A. <-1 ; 2>

B. <-1 ; 2)

C. (-1 ; 2>

D. (-1 ; 2)

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình  là

Câu 7: Nhị thức bậc nhất nào dưới đây có bảng xét dấu như sau

A. f(x)=2 x-4

B. f(x)=-2 x+4.

C. f(x)=-x+2

D. f(x)=x+2.

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình (3-x)(x+2)>0 là

A. <-3 ; 2>

B. (-2 ; 3>

C. (-3 ; 2).

D. (-2 ; 3).

Câu 9: Cặp số (x ; y) nào dưới đây là nghiệm của bất phương trình 2 x-y-3>0 ?

A. (1 ; 0).

B. (2 ; 2)

C. (2 ;-1)

D. (0 ; 2)

Câu 10 : Trong mặt phẳng O x y, điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ

*

A. P(-1 ; 0).

B. N(1 ; 1).

C. M(1 ;-1)

D. Q(0 ; 1)

Câu 11: Cho tam thức bậc hai . Giá trị f(-1) bằng

A. -2 .

B. -1

C. 3 .

D. 1 .

Câu 12: Cho tam thức bậc hai . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?


..............

Chi tiết đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán mời các bạn xem trong file tải về.

Xem thêm: Top 12 Bài Văn Về Thầy Cô Giáo Nhân Ngày 20-11, Những Bài Văn Hay Về Thầy Cô Nhân Ngày 20

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của nofxfans.com.