Trắc nghiệm Toán 10 giữa kì 2 có đáp án

Trắc nghiệm Toán 10 giữa kì 2 có đáp án - nhằm mục đích giúp chúng ta học sinh củng cố kiến thức môn Toán lớp 10 trước lúc bước vào kỳ thi giữa học kỳ 2. nofxfans.com xin chia sẻ tổng hợp một số trong những đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm có đáp án, đề đánh giá giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán trong bài viết sau đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi toán 10 giữa học kì 2

Bộ đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 10 bên dưới đây bao gồm 3 đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm có đáp án sẽ giúp các bạn ôn luyện loài kiến thức tốt hơn.

Ma trận đề soát sổ giữa học kỳ II lớp 10 môn Toán

TT

Nội dung con kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhấn thức

Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TN

TL

1

1. Bất đẳng thức. Bất phương trình

1.1. Bất đẳng thức

2

2

2

4

1

8

1*

12

4

2

53

61

1.2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

4

4

2

4

0

6

1.3. Vệt của nhị thức bậc nhất

2

2

2

4

1*

4

1.4. Bất phương trình hàng đầu hai ẩn

2

2

1

2

0

3

1.5. Dấu của tam thức bậc hai

3

3

3

6

1*

6

2

2. Tích vô vị trí hướng của hai vectơ

2.1. Hệ thức lượng vào tam giác

3

3

2

4

1

8

1

12

5

2

37

39

3

3. Cách thức tọa độ trong khía cạnh phẳng

3.1. Phương trình đường thẳng

4

4

3

6

7

Tổng

20

20

15

30

2

16

2

24

35

4

90

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Tỉ lệ thông thường (%)

70

30

100


Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán

Câu 1: cho những số thực a, b thỏa mãn nhu cầu a0.

Câu 2: Với các số thực không âm a, b tùy ý, mệnh đề nào tiếp sau đây đúng ?

Câu 3: Điều kiện khẳng định của bất phương trình  là

A. X ≠ 2

B. X ≥ 2.

C. X ≤ 2

D. X=2.

Câu 4: trong các số dưới đây, số nào là nghiệm của bất phương trình  ?

A. 4.

B. 1 .

C. 2 .

D. 3.

Câu 5: Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là


A. <-1 ; 2>

B. <-1 ; 2)

C. (-1 ; 2>

D. (-1 ; 2)

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình  là

Câu 7: Nhị thức bậc nhất nào tiếp sau đây có bảng xét dấu như sau

A. F(x)=2 x-4

B. F(x)=-2 x+4.

C. F(x)=-x+2

D. F(x)=x+2.

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình (3-x)(x+2)>0 là

A. <-3 ; 2>

B. (-2 ; 3>

C. (-3 ; 2).

D. (-2 ; 3).

Câu 9: Cặp số (x ; y) làm sao dưới đó là nghiệm của bất phương trình 2 x-y-3>0 ?

A. (1 ; 0).

B. (2 ; 2)

C. (2 ;-1)

D. (0 ; 2)

Câu 10 : Trong mặt phẳng O x y, điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ

*

A. P(-1 ; 0).

B. N(1 ; 1).

C. M(1 ;-1)

D. Q(0 ; 1)

Câu 11: đến tam thức bậc hai . Quý giá f(-1) bằng

A. -2 .

B. -1

C. 3 .

D. 1 .

Câu 12: đến tam thức bậc nhị . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?


..............

Chi tiết lời giải đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán mời chúng ta xem vào file download về.

Xem thêm: Top 12 Bài Văn Về Thầy Cô Giáo Nhân Ngày 20-11, Những Bài Văn Hay Về Thầy Cô Nhân Ngày 20

Mời các bạn bài viết liên quan các tin tức hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của nofxfans.com.