Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 gồm 6 đề thi, gồm đáp án đương nhiên bảng ma trận đề thi. Giúp những em học viên lớp 7 luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận một thể hơn rất nhiều.

Bạn đang xem: Đề thi toán 7 học kì 2

Với bộ tài liệu này đang giúp chúng ta học sinh ôn tập, hệ thống lại kiến thức môn Toán lớp 7, nâng cao kỹ năng giải đề thi với tự tin phi vào kỳ thi học kì 2 đạt công dụng cao nhất. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết, mời những em cùng theo dõi đề thi tại đây.


Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 1Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 1

Ma trận đề thi kì 2 môn Toán lớp 7

Cấp độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
Cấp độ thấpCấp độ cao

Thống kê

Nhận diện được vết hiệu, lập bảng tần số

Tính được số mức độ vừa phải cộng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

10%

1

10%

3

20%

Biểu thức đại số

Viết được dạng thu gọn gàng và bố trí đa thức một biến

Tìm được tổng hai nhiều thức một biến.

Tìm được nghiệm của đa thức một biến

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

20%

2

20%

3

40%

Tam giác

Giải ưa thích được nhị tam giác bằng nhau

Ứng dụng định lí Pytago vào giải bài toán thực tế.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

1

10%

2

20%

Quan hệ giữa các yếu tố, những đường đồng quy

Giải mê thích được tia phân giác của tam giác

Chứng minh về tia phân giác, bố đường phân giác đồng quy

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

1

10%

2

10%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

3

30%

4

40%

2

20%

1

10%

10

10đ

100%


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ……….

(gồm có 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Năm học: 2020-2021

Môn thi: TOÁN 7

Ngày thi: …../…/2021

Câu 1 (2đ): Thời gian giải một câu hỏi (tính theo phút) của 30 học sinh được ghi lại trong bảng dưới đây:

85789789128
67779876128
87799796512

a/ tín hiệu ở đó là gì? Số những giá trị là bao nhiêu?

b/ Lập bảng “tần số” .

c/ Tính số trung bình cộng (làm tròn một chữ số thập phân)

Câu 2(3đ): Cho hai nhiều thức f(x) = 5 +3x2 – x - 2x2 cùng g(x) = 3x + 3 – x – x2

a/ Thu gọn gàng và thu xếp hai nhiều thức theo lũy thừa giảm dần của biến.

b/ Tính h(x) = f(x) + g(x).

Câu 3(1đ): tìm nghiệm của đa thức A(x) = x2 – 4x

Câu 4(3đ): Cho tam giác ABC nhọn và cân tại A, con đường cao AH (H∈BC).

a/ hai tam giác ABH với ACH có cân nhau không? vì chưng sao?

b/ Tia AH có phải là tia phân giác của góc BAC không? vị sao?

c/ Kẻ tia phân giác BK (K ∈ AC) của góc ABC. Hotline O là giao điểm của AH với BK. Minh chứng rằng co là tia phân giác của góc ACB.

Câu 5(1đ): Một mảnh đất dạng hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều dài cùng chiều rộng như hình 1. Hỏi một người mong mỏi đi từ góc B mang đến góc D thì đi theo con đường nào là ngắn nhất với độ dài con đường đó là từng nào mét?


Đáp án đề khám nghiệm kì 2 lớp 7 môn Toán

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1 (2đ)

a/ - dấu hiệu là thời gian làm một việc của 30 học sinh.

- Số những giá trị của vệt hiện là 30.

0,25

0,25

b/ Bảng tần số:

Giá trị (x)

5

6

7

8

9

12

Tần số (n)

2

3

9

7

6

3

N = 30

0,5

c/ X= 7,9

0,5 - 0,25 - 0,25

Câu 2 (3đ)

a/ f(x) = 5 +3x2 – x - 2x2 = x2 – x + 5

g(x) = 3x + 3 – x – x2 = - x2 + 2x + 3

1,0

1,0

b/ h(x) = f(x) + g(x) = x2 – x + 5 - x2 + 2x + 3 = x + 8

0,5 – 0,5

Câu 3 (1đ)

A(x) = x2 – 4x = 0

x(x – 4)

x = 0 hoặc x – 4 = 0

x = 0 hoặc x = 4

Vậy A(x) có 2 nghiệm: x = 0; x = 4.

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 4 (3đ)

a/ nhị tam giác ABH cùng ACH bằng nhau theo trường hòa hợp cạnh huyền cạnh góc vuông.

Bởi vị hai tam giác ABH với ACH là nhị tam giác vuông có

0,5

0,5

b/ Tia AH là tia phân giác của góc BAC.

Bởi vị tam giác ABC cân tại A gồm AH là mặt đường cao.

0,5

0,5

c/ Ta tất cả AH cùng BK là hai tuyến đường phân giác của tam giác ABC cắt nhau tại O phải CO là mặt đường phân giác trang bị ba. Vậy teo là tia phân giác của góc ACB.

0,5 – 0,5

Câu 5 (1đ)

Một người mong đi từ bỏ góc B đến góc D thì đi theo đường thẳng từ B cho D là ngắn nhất, độ dài lối đi là độ dài đoạn thẳng BD.

Áp dụng định lý Py ta go vào tam giác vuông ABD ta có:

BD2 = AB2 + AD2 = 802 + 602 = 10 000

BD = 100.

Vậy độ dài mặt đường ngắn tuyệt nhất đi tự B đến D là 100m.

0,5

0,25

0,25


* Chú ý: học viên có phương pháp giải không giống đúng vẫn đồng ý cho điểm buổi tối đa.

.....................

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi kì 2 môn Toán lớp 7

cung cấp độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
cấp độ thấpCấp độ cao

1. Thống kê

Tìm tín hiệu , kiểu mẫu của vết hiệu.

Lập bảng tần số, tính số vừa đủ cộng.

Số câu

Số điểm tỉ lệ %

2

2

4

2đ =20%

2. Biểu thức đại số

Tìm bâc của 1-1 thức, hai 1-1 thức đồng dạng.

Cộng trừ hai nhiều thức một biến. Tính quý hiếm đa thức.

Tìm nghiệm của đa thức một biến.

Số câu

Số điểm tỉ lệ %

2

3

1

6

4đ =40%

3. Tam giác, định lí Pita go

Nhận ra được các dạng quan trọng đặc biệt của tam giác.

Tính độ lâu năm cạnh dựa vào định lí Pitago.

Số câu

Số điểm tỉ lệ thành phần %

1

1

2

2đ =20%

4.Quan hệ giữa những yếu tố trongtam giác

Áp dụng đặc thù các cạnh của tam giác search độ nhiều năm cạnh của tam giác.

Số câu

Số điểm tỉ lệ %

1

1

1đ =10%

5.Tính chất các đương đồng qui vào tam giác

Vận đụng tính chất ba đường trung tuyến trong tam giác ,tính độ lâu năm đoạn thẳng

Số câu

Số điểm tỉ lệ thành phần %

1

1

1đ =10%

Tổng số câu

T.số điểm %

5

6

2 1

2đ 1đ

14

10đ=100%

Đề kiểm soát học kì 2 môn Toán lớp 7

Câu 1 ( 2đ) : .Một gia sư theo dõi thời hạn làm một việc ( tính theo phút) của 30 học sinh lớp 7 (ai cũng làm được) và lưu lại bảng sau:

9 7 9 10 9 8 10 5 14 8 10 8 8 8 9

9 10 7 5 14 5 5 8 8 9 7 8 9 14 8


a/ dấu hiệu ở đó là gì?

b/ Lập bảng “ tần số”

c/ Tính số trung bình cùng .

d/ tra cứu mốt của vết hiệu.

Câu 2 ( 1 điểm) :

a/ kiếm tìm bậc của đơn thức -2x2y3

b/ Tìm các đơn thức đồng dạng trong số đơn thức sau:

5xy3 ; 5x2y3 ; -4x3y2 ; 11 x2y3

Câu 3 (1,5điểm): đến hai nhiều thức

P(x) = 4x3 + x2 - x + 5.

Q(x) = 2 x2 + 4x - 1.

a/ Tính :P(x) + Q(x)

b/ Tính: P(x) - Q(x)

Câu 4 ( 1,5 điểm) : đến đa thức A(x) = x2 – 2x .

a/ Tính quý hiếm của A(x) trên x = 2.

b/ Tìm các nghiệm của nhiều thức A(x).

Câu 5 ( 2 điểm)

a/Trong những tam giác sau ,tam giác như thế nào là tam giác vuông cân,tam giác hồ hết .

Xem thêm: Trách Nhiệm Của Công Dân Trong Độ Tuổi Đăng Ký Nghĩa Vụ Quân Sự Mới Nhất 2022

b/ mang đến tam giác ABC gồm AB = 1 cm, AC = 6cm, . Tìm kiếm độ dài cạnh BC, biết độ nhiều năm này là một số nguyên.