Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học tập 2020 - 2021 theo Thông tư 22 gồm 7 đề thi, có đáp án và bảng ma trận kèm theo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì ii môn toán lớp 3 hay chọn lọc

nhằm mục tiêu giúp những em học sinh lớp 3 ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh hiệu quả thuận luôn tiện hơn.

Thông qua 7 đề Toán kì 2 lớp 3 này, cũng góp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề thi học kì 2 cho những em học sinh theo những mức chuẩn chỉnh kiến thức Thông tư 22. Cạnh bên môn Toán, thầy cô cùng những em gồm thể xem thêm cả môn giờ Việt. Vậy mời thầy cô và những em thuộc theo dõi nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây của nofxfans.com:


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021 - Đề 1Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021 - Đề 1

Ma trận đề khám nghiệm môn Toán học kì 2 lớp 3

Mạch con kiến thức, kĩ năngSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

Số học: tìm số liền sau, so sánh những số có bốn hoặc năm chữ số; triển khai các phép tính cộng, trừ những số gồm bốn hoặc năm chữ số; nhân, phân tách số gồm bốn hoặc năm chữ số với (cho) số bao gồm một chữ số. Số La Mã

Số câu

2

1

1

1

3

2

Câu số

1,7

2

8

9

1,2,7

8,9

Số điểm

2

1

1

1

3

2

Đại lượng với đo đại lượng: mối quan hệ giữa một số trong những đơn vị đo thịnh hành (thời gian, độ dài, diện tích, …). Giải việc có liên quan đến rút về đối chọi vị.

Số câu

1

1

1

2

1

Câu số

4

5

10

4,5

10

Số điểm

1

1

1

2

1

Yếu tố hình học: Tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật, hình vuông.

Số câu

1

1

2

Câu số

6

3

3,6

Số điểm

1

1

2

Tổng

Số câu

3

2

1

2

1

1

10

Số điểm

3

2

1

2

1

1

10


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021

UBND HUYỆN………..

TRƯỜNG PTDTBT TH – thcs

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ IINĂM HỌC 2020- 2021

Môn: Toán - Lớp 3Thời gian: 40 phút (không kể thời hạn giao bài)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào vần âm trước kết quả đúng nhất trong số câu sau:

Câu 1: Số 13 được viết bằng chữ số La Mã như thế nào

A. XIII B. XIVC. XIIVD. IIIX

Câu 2: Điền dấu: >, 2 B. 32 cm2 C. 56 cm2 D. 49 cm2

Câu 4: 3km 6m =…………….m

A. 3006B. 3600C. 306D. 360

Câu 5: 1 giờ đồng hồ 15 phút = … phút

A. 115 phút B. 615 phútC. 75 phút D. 65 phút

Câu 6: hình vuông ABCD tất cả cạnh dài 5cm. Chu vi của hình vuông vắn là?

A. đôi mươi cmB. 10 cmC. 25 cm2 D. 25 cm

Câu 7: Số béo nhất trong những số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576 B. 8 765C. 8 756D. 8 675

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 8: Đặt tính rồi tính:


3680 + 5306

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………


7648 – 1545

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………Câu 9: kiếm tìm X:

X : 7 = 63 : 7

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Câu 10: gồm 7 thùng dầu giống hệt đựng toàn bộ 63 lít dầu. Hỏi có 774 lít dầu thì nên cần bao nhiêu thùng như vậy để đựng hết?


Tóm tắt

…………………

…………………

…………………

…………………


Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số 13 được viết bằng văn bản số La Mã như thế nào? (1 điểm).

A. XIII

Câu 2: Điền vết >, 17 698


C. 47 526 = 47 520 + 6

D. 92 569 2

Câu 4: 3km 6m =………………….m

A. 3006

Câu 5: 1 giờ đồng hồ 15 phút = … phút. (1 điểm).

C. 75

Câu 6: hình vuông vắn ABCD tất cả cạnh lâu năm 5cm. Chu vi của hình vuông là? (1 điểm).

A. đôi mươi cm

Câu 7: Số béo nhất trong những số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là: (1 điểm).

B. 8 765

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 8: Đặt tính rồi tính: (1 điểm).

Câu 9: tìm kiếm X: (1 điểm).

X : 7 = 63 : 7

X : 7 = 9

X = 9 x 7

X = 63

Câu 10: tất cả 7 thùng dầu tương đồng đựng toàn bộ 63 lít dầu. Hỏi bao gồm 774 lít dầu thì cần bao nhiêu thùng như thế để đựng hết? (1 điểm).Tóm tắt (0.25 điểm)

63 l dầu: 7 thùng

774 l dầu: … thùng?


Bài giải

Mỗi thùng đựng số lít dầu là: (0.25 điểm)

63 : 7 = 9 (l dầu)

Số thùng nhằm đựng 774 lít dầu là:

774 : 9 = 86 (thùng) (0.5 điểm)

Đáp số: 86 thùng


Lưu ý: Học sinh rất có thể dùng nhiều lời giải khác nhau.

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Ma trận đề kiểm soát môn Toán học tập kì 2 lớp 3

Mạch con kiến thức, kĩ năngSố câu với số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

Số cùng phép tính: cộng, trừ vào phạm vi 100 000; nhân, phân chia số gồm đến năm chữ số với (cho) số có một chữ số.

Số câu

2

1

1

1

4

1

Số điểm

2,0

1,0

1,0

1,0

4,0

1,0

Đại lượng với đo đại lượng: ki-lô-gam, gam; chi phí Việt Nam.

Xem đồng hồ.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

0,5

1,0

0,5

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, chu vi và mặc tích hình chữ nhật; hình vuông, chu vi và mặc tích hình vuông. Hình tròn, buôn bán kính, đường kính.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

0,5

1,0

0,5

Giải câu hỏi bằng nhị phép tính.

Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0

TổngSố câu222111164
Số điểm2,02,03,01,00,51,00,56,04,0

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2020 - 2021

Trường: ……..…………….….…

Họ cùng tên:……..…………………

Lớp: ……..………………………

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ IILỚP 3 - NĂM HỌC: 2020 – 2021MÔN: Toán - THỜI GIAN: 40 PHÚT

Ngày kiểm tra: ………. Tháng ….. Năm …….


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1. trong những số: 82350, 82305, 82503, 8530. Số lớn số 1 là: M1

A. 82350 B. 82305C. 82503D. 82530

Câu 2. quý hiếm của chữ số 7 trong các 57104 là: M1

A. 70 B. 700C. 7000D. 70 000

Câu 3. X : 8 = 1096 (dư 7). Cực hiếm của X là: M3

A. 8768 B. 137 C. 144 D. 8775

Câu 4. Điền phép tính nhân cùng chia phù hợp vào ô trống : M4

24 ☐ 6 ☐ 2 = 8

A. 24 : 6 x 2 = 8C. 24 x 6 : 2 = 8B. 24 : 6 : 2 = 8D. 24 x 6 x 2 = 8

Câu 5. Châu tất cả 10 000 đồng. Châu cài đặt hai quyển vở, giá bán mỗi quyển vở là 4500 đồng. Hỏi Châu còn sót lại bao nhiêu tiền? M2

A. 5500 đồngB. 14500 đồngC. 1000 đồng

Câu 6. Một mảnh đất hình vuông có cạnh 6cm . Diện tích mảnh đất đó là: M2

A. 36cm2 B. 24cm2C.12cm2

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 7. Đặt tính rồi tính: M2


c. 5438 x 8 d. 14889 : 7

........................... ...........................

........................... ...........................

........................... ...........................


Câu 8. Điền vệt >, Câu123456Đáp ánD. 82530C. 7000D. 8775A.24 : 6 x 2 = 8C.1000 đồngA. 36Biểu điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN: 4 ĐIỂM

Câu 7. (1 điểm) Mỗi phép tính để tính và tính đúng ghi 0,25 điểm.

a. 71584- 65739 = 5845

b. 37426 + 7958 = 29468

c. 5438 x 8 = 43504

d. 14889 : 7 = 2127

Câu 8. (0,5 điểm), mỗi câu thay đổi đơn vị đúng với điền vệt đúng ghi 0,25 điểm. Không biến đổi đơn vị chỉ điền lốt ghi 0,25 điểm cả bài.

a. 2 kilogam > 1998 g

2000g

b. 450 g = 500g – 50g.

450g

Câu 9.

Xem thêm: Cơ Hội Nào Cho Sinh Viên Học Viện Hành Chính Quốc Gia Ra Trường Làm Gì

(0,5 điểm)

Độ dài cạnh hình vuông ABCD nhiều năm là: (0,25 điểm)

48 : 4 = 12 (cm) (0,25 điểm)

Đáp số : 12 cm

Câu 10. bài toán (2 điểm)

Bài giải:

Số gạch men xếp lên mỗi xe cài đặt là: (0,5)

16560: 8 = 2070( viên gạch) (0,5)

Số gạch ốp xếp lên 3 xe mua là: (0,25)

2070 x 3 = 6210( viên gạch) (0,5)

Đáp số: 6210 viên gạch ốp (0,25)


Chia sẻ bởi:
*
Nguyen Minh Loc
nofxfans.com

Lượt tải: 97.899 Lượt xem: 440.045 Dung lượng: 244,6 KB