Top 6 Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 năm học tập 2021-2022, bao gồm 6 đề thi, gồm kèm theo cả câu trả lời để học viên ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm mục đích đạt tác dụng tốt nhất mang lại kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 3 học kỳ 2

Đề thi cuối học tập kì II lớp 3 môn Toán bao gồm đề thi tất cả kèm theo cả ma trận và đáp án xem thêm để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm mục đích đạt kết quả tốt nhất ngừng HK2. Đề được thiết kế cân xứng với lịch trình môn toán cho học sinh lớp 3, phù hợp với năng lượng của học sinh tiểu học. Mời những em tìm hiểu thêm nhầm ôn luyện đạt kết quả tối đa trong bài xích kiểm tra sắp tới.


Đề thi học kì II Toán lớp 3

3. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 24. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 35. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 46. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 57. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 6

1. Ma trận Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: phép cộng, phép trừ bao gồm nhớ không liên tục và không thực sự hai lần trong phạm vi 10 000 và 100 000; Nhân, phân chia số gồm đến năm chữ số với 9 cho) số có một chữ số. Có tác dụng quen cùng với số La Mã cùng bảng những thống kê số liệu đơn giản.

Số câu

4

1

1

1

6

1

Số điểm

2

1

1

1

4

1

Đại lượng với đo đại lượng: Đổi, so sánh những đơn vị đo độ dài; khối lượng; biết đơn vị đo diện tích s (cm2); ngày, tháng, năm, xem lịch, coi đồng hồ; nhhận biết một số trong những loại tiền Việt Nam.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Yếu tố hình học: góc vuông; góc không vuồng; hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích; hình tròn, tâm, bán kính, đường kính.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1

1

2

Giải việc bằng hai phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

6

4

1

1

1

11

2

Số điểm

3

3

1

2

1

7

3


2. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 1

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi học tập kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số mập nhất trong số số 9788; 9887; 7889; 7988 là:

A. 9788

B. 9887

C. 7889

D. 7988

Câu 2: Số ngay lập tức sau của số 9999:

A. 1000

B. 10000

C. 100000

D. 9998

Câu 3: Ngày 27 tháng 5 năm 2016 là lắp thêm sáu thì ngày 3 mon 6 cùng năm đó là thứ mấy?

A. Trang bị tư

B. Vật dụng năm

C. Sản phẩm công nghệ sáu

D. Thứ bảy

Câu 4: Một hình tròn có vai trung phong I có nửa đường kính là 6 cm. Đường kính của hình tròn là:

A. 10 cm

B. 12 cm

C. 20cm

D. 25 cm

Câu 5: Một hình vuông vắn ABCD bao gồm chu vi là 40 cm. Tra cứu cạnh hình vuông vắn đó.

A. đôi mươi cm

B. 15 cm

C. 144 cm

D. 10 cm

Phần 2. Trường đoản cú luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 18229+35754

b) 7982-3083

c) 24043 × 4

d) 3575: 5

Bài 2: Tính:

a) 99637 – 12403 × 8

b) X × 3 =18726

Bài 3: Các phòng học phần đa được gắn số quạt trần như nhau. Biết 10 chống học đính 40 cái quạt trần. Hỏi có 32 cái quạt trần trên nhà thì thêm được mấy chống học?

Bài 4: Một tấm bìa hình chữ nhật gồm chiều dài 50 cm, chiều rộng lớn 40 cm. Tín đồ ta cắt lấy ra một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng lớn tấm bìa. Tính diện tích tấm bìa còn lại?


3. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cơ phiên bản - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số lập tức trước của số 9999 là:

A. 10000. B. 10001.

C. 9998. D. 9997.

Câu 2: 23dm = ... Cm. Số tương thích điền vào khu vực trống là:

A. 23 cm. B. 220 cm.

C. 203 cm. D. 230 cm.

Câu 3: Chọn giải đáp sai

A. 5 phút = 180 giây

B. B. 2dm = 20cm

C. Tháng 5 có 31 ngày

D. Đường kính dài gấp đôi bán kính

Câu 4: hình vuông có cạnh 5cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 20cm2 B. 20cm

C. 25cm2 D. 25cm

Câu 5: công dụng của phép phân chia 3669: 3 là


A. 1221 B. 1222

C. 1223 D. 1224

Câu 6: Một hình vuông vắn có chu vi 12cm. Cạnh hình vuông là:

A. 3cm B. 4cm

C. 5cm D. 6cm

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 31742 + 16092 b. 14670 – 2451

c. 45132 x 4 d. 32670: 5

Câu 2: cho các số 76832, 78632, 73286, 73268, 72386. Hãy sắp tới xếp những số:

a. Theo lắp thêm tự từ nhỏ xíu đến lớn.

b. Theo thứ tự từ khủng đến bé.

Câu 3: gồm 30 học viên được xếp thành 5 hàng đa số nhau. Hỏi 126 học viên thì xếp được bao nhiêu hàng như thế?

Câu 4: Tính quý hiếm biểu thức: 13056 + 2472: 2

3.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 2

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCDACCA

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)


Câu 2 (2 điểm):

a) (1điểm) 72386; 73268; 73286; 76832; 78632.

b) (1điểm) 78632; 76832; 73286; 73268; 72386

Câu 3 (2 điểm):

Mỗi hàng tất cả số học viên là:

30: 5 = 6 (học sinh)

126 học viên xếp được số hàng là:

126: 6 = 21 (hàng)

Đáp số: 21 hàng

Câu 4 (1 điểm):

13056 + 2472: 2 = 13056 + 1236 = 14292

4. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 3

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(cơ bạn dạng - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Tổng của 47 856 và 35 687 là:

A. 83433 B. 82443

C. 83543 D. 82543

Câu 2: Số bé dại nhất có 4 chữ số là:

A. 1011 B. 1001

C. 1000 D. 1111

Câu 3: bây giờ là trang bị năm. Hỏi 100 bữa sau là máy mấy vào tuần?

A. Thiết bị tư. B. Sản phẩm công nghệ sáu.

C. Trang bị năm. D. Trang bị bẩy.

Câu 4: diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

A. 3 cm B. 12 cm

C. 4 cm D. 36 cm

Câu 5: Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XI B. XII

C. VVII D. IIX

Câu 6: Biết 356a7 > 35679, cực hiếm của a là:

A. 0 B. 10

C. 7 D. 9

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5

Câu 2: bao gồm 56 chiếc bánh được xếp vào 8 hộp. Hỏi tất cả 40068 mẫu bánh cùng nhiều loại thì xếp được vào bao nhiêu hộp như thế

Câu 3: Một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 3dm2 cm, chiều rộng lớn 9 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Câu 4: search x: x × 2 = 3998

4.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 3

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCCDBBD

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5


Câu 2 (2 điểm):

Mỗi hộp xếp được số bánh là

56: 8 = 7 (cái bánh)

40068 chiếc bánh cùng các loại thì xếp được vào số hộp là

40068: 7 = 5724 (hộp)

Đáp số: 5724 hộp

Câu 3 (2 điểm):

Đồi 3dm2 centimet = 32 cm

Diện tích hình chữ nhật đã đến là

32 x 9 = 288 (cm2)

Đáp số: 288 cm2

Câu 4 (1 điểm):

x × 2 = 3998

x = 3998: 2

x = 1999

5. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Số ngay tức khắc sau số 12075 là: (0,5đ)

A.12074

B. 12076

C. 12077

Câu 2. Số 17934 đọc là: (0,5đ)

A. Mười bảy ngàn chín trăm ba tư

B. Mười bảy nghìn tía trăm chín mươi tư

C. Mười bảy nghìn chín tía tư

D. Mười bảy nghìn chín trăm bố mươi tư

Câu 3. quý hiếm của biểu thức 1320 + 2112: 3 là: (1 đ)

A. 2024

B. 2042

C. 2204

D. 2124

Câu 4. (1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 48 cm

B. 28 cm

C. 64 cm

D. 14 cm

Câu 5. Kết trái của phép tính 45621 + 30789 là: (1 đ)

A. 76410

B. 76400

C. 75410

D. 76310

Câu 6. Tự 6 giờ nhát 5 phút mang đến 6 giờ 5 phút là từng nào phút:

A. 5 phút

B. 8 phút

C. 10 phút

D. 15 phút

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 7. search x (1 đ)

a. 1999 + x = 2005

b. X x 3 = 12485

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

A. 10712: 4

B. 14273 x 3

Câu 9. Một hình vuông vắn có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông vắn đó có diện tích s bằng bao nhiêu? (2 đ)

Câu 10. Tìm một trong những biết rằng khi gấp số kia lên 4 lần rồi sút 7 lần thì được 12. (1 đ)

5.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 4

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: C

Phần II: trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 7. Tra cứu x(1 đ)

1999 + x= 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. Xx 3 = 12485

x= 12486: 3

x= 4162

Câu 8:

1. 10712: 4 = 2678

2. 14273 x 3 = 42819

Câu 9: (2đ) bài giải

Đổi: 2dm 4cm = 24cm (0,25 đ)

Cạnh của hình vuông vắn là: (0,25 đ)

24: 4 = 6 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình vuông vắn là: (0,25đ)

6 x 6 = 36 (cm²) (0,5 đ)

Đáp số: 24 con thỏ (0.25đ)

Câu 10: (1 đ)

Ta có: x x 4: 7 = 12

x= 12 x 7: 4

x = 21

Vậy số kia là: 21

6. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng:

a) Số ngay tắp lự sau của 39 999 là:

A. 40 000

B. 40 998

C. 39 998

D. 40 100

b) Số phệ nhất trong các số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

Câu 2: hình vuông có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông là:

A. 36cm²

B. 81cm

C. 81cm²

D. 36cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều nhiều năm 6 cm, chiều rộng 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. đôi mươi cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a) 3250 - 324

b) 84 695 – 2 367

c) 1041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 5: Khoanh vào hiệu quả đúng:


Số phù hợp cần điền vào chỗ chấm nhằm 6m 7cm = ...... Centimet là:

A. 67

B. 607

C. 670

D. 607

Câu 6. kiếm tìm x:

a) x– 357 = 4 236

b) x: 7 = 4214

Câu 7: Viết những số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo thứ tự từ bự đến nhỏ bé là:

......................................................................

Câu 8: một nhóm công nhân đề xuất sửa quãng đường dài 4 215 m, đội này đã sửa được quãng đường. Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa từng nào mét con đường nữa?

Câu 9: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng 8m, Chiều dài hơn chiều rộng 13m. Chu vi hình chữ nhật kia là bao nhiêu mét?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là: .....................

Câu 10: Túi đầu tiên đựng được 18 kg gạo, túi lắp thêm hai đựng được gấp 3 lần túi vật dụng nhất. Hỏi cả hai túi đựng được toàn bộ bao nhiêu kg gạo?

6.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: 1 đ

a) A; b) C

Câu 2: 1 đ Đáp án C

Câu 3: 1 đ Đáp án D

Câu 4: 1 đ

a) 3250 - 324 = 2926

b) 84 695 – 2 367 = 82328

c) 1041 x 7 = 7287

d) 24 672: 6 = 4112

Câu 5: 1 đ Đáp án D

Câu 6: 1 đ

a) x– 357 = 4 236

=> x= 4 236 + 357 = 4593

b) x: 7 = 4214

=> x= 4214 x 7 = 29498

Câu 7: 1 đ vật dụng tự đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

Câu 8: 1 đ

Quãng con đường là: 4 215: 3 = 1 405 ( m) 0.5 đ

Quãng mặt đường còn nên sửa là: 4 215 - 1 405 = 2 810 ( m) 0.25 đ

Đáp số: 2 810 m

Câu 9: 1 đ

Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

Câu 10: 1 đ

Giải:

Cách 1:

Túi vật dụng hai đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ

Cả hai túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Cách 2:

Vì túi lắp thêm hai đựng được cấp 3 lần túi đồ vật nhất, yêu cầu cả nhì túi đựng được số gạo vội vàng 3 + 1 = 4 (lần) túi sản phẩm nhất.

Vậy cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

7. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu trả lời đúng: (Mức 1)

a) Số tức khắc sau của 42 099 là:

A. 42 100

B. 42 098

C. 43 099

D. 43 100

b) Số khủng nhất trong những số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

c) 1 tiếng 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 65 phút

D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng bốn là thứ sáu. Ngày 4 mon 5 là thứ mấy?

A. Vật dụng tư

B. Thứ năm

C. Thiết bị bảy

D. Nhà nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD tất cả chiều lâu năm 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. (Mức 2)

a) diện tích của hình chữ nhật là:

A. 24 cm² B. 24cm C. Trăng tròn cm² D. 20 cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 centimet B. 20cm C. 24 cm² D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số thích hợp điền vào khu vực chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm B. 127 dm C. 1 270 dm D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 6: (1,0 điểm).Tính giá trị của biểu thức: (Mức 2)

a) 229 + 126 x 3 = …………………

b). (9 759 – 7 428) x 2 = …………………….

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học Ở Hà Nội Khối D Ở Hà Nội Uy Tín, Chất Lượng

Câu 7: (1,0 điểm). Kiếm tìm x: (Mức 2)

a) xx 6 = 2 412

b) x: 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)

Một người đi xe hơi trong 2 giờ đi được 82 km. Hỏi trong 5 giờ người đó đi ô tô đi được từng nào kí- lô- mét?

7.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng từng câu được 0,25 điểm.