Bộ đề thi học kì 2 Toán 7 năm học 2020 - 2021

Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7 năm học tập 2020 - 2021 được biên soạn và đăng tải bao hàm các dạng bài xích tập và đáp án cụ thể được chế tạo theo trọng tâm chương trình học thcs giúp học viên ôn tập, củng cầm kiến thức, giúp xác định khả năng bốn duy logic, tài năng nhận biết. Đây là nền tảng bền vững và kiên cố giúp các bạn tự tin làm cho bài trong số kì thi và kiểm soát định kì. Mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm chi tiết. Chúc các em học viên ôn tập thiệt tốt!

Đề thi cuối kì 2 Toán 7 năm học tập 2020 - 2021 - Đề 1

PHÒNG GD&ĐT ……..

Bạn đang xem: De thi toán lớp 7 học kì 2 năm 2020-2021

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Môn: Toán – Đề số 1

Thời gian: 90 phút


Nghiêm cấm mọi hiệ tượng sao chép nhằm mục tiêu mục đích thương mại.

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: đến đa thức

*
, hiệu quả rút gọn của p. Là:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: Bậc của đối chọi thức:

*

A. 2B. 3C. 5D. 6

Câu 3: ba độ lâu năm nào dưới đấy là độ dài ba cạnh của một tam giác:

A. 2cm, 6cm, 4cmB. 2cm, 3cm, 4cm
C. 2cm, 3cm, 5cmD. 1cm, 3cm, 5cm

Câu 4: Đơn thức nào dưới đây đồng dạng với đơn thức

*

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 5: đến tam giác ABC có

*
thì quan hệ giữa các cạnh trong tam giác ABC là:

A. AC AB > BC
C. AC

Câu 6: x = 2 là nghiệm của đa thức như thế nào sau đây?

A. X3 - 8B. X - 1C. 4 - xD. X2 - 1

Câu 7: mang đến tam giác ABC gồm AM là mặt đường trung tuyến, G là trọng tâm tam giác. Chọn khẳng định đúng?

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 8: giá trị của biểu thức

*
tại x = 2 là:

A. A = 2B. A = 1C. A = -2D. A = -1

II. Từ luận (8 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) thời hạn làm bài bác kiểm tra môn Toán của một lớp học tập được những thống kê trong bảng số liệu bên dưới đây?

5

4

7

7

6

8

10

8

9

6

5

4

8

6

7

9

6

6

9

7

8

7

8

7

7

6

8

8

7

9

a. Tín hiệu cần mày mò ở đây là gì?

b. Lập bảng tần số và tìm mốt của vệt hiệu.

c. Tính thời hạn làm bài bác trung bình của lớp.

Câu 2: (1,5 điểm) Cho đối kháng thức:

*

a. Thu gọn solo thức A

b. Xác minh hệ số cùng bậc của đơn thức A.

c. Xác minh giá trị của A tại x = -1, y = 2, z = -3


Câu 3: (2 điểm) cho các đa thức:

*

*

a. Thu gọn nhiều thức p và Q

b. Tính p – Q; p + Q.

Câu 4: (2,5 điểm) mang đến tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, AC = 8cm.

a. Tính độ nhiều năm cạnh BC.

b. Trên BC lấy điểm M làm thế nào cho BM = AB, tia phân giác của góc B cắt AC tại điểm N. Chứng minh BN là mặt đường trung trực của AM.

c. Trên cạnh BC mang điểm D làm sao để cho DB = DC. Chứng tỏ MD vuông góc cùng với BC.

Câu 5: (0,5 điểm) cho biểu thức:

*
. Tra cứu x nguyên để M có giá trị nhỏ nhất.

Đáp án đề thi cuối kì 2 Toán 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 1

I. Phần Trắc nghiệm

1.C

2.D

3.D

4.B

5.A

6.A

7.C

8.B

II. Phần từ luận

Câu 1:

a. Lốt hiệu: thời gian làm bài bác kiểm tra môn Toán của một tờ học.

b. Bảng tần số

Thời gian

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

2

2

6

8

7

4

1

N = 30

Mốt của vệt hiệu: 7

c. Thời gian làm bài bác trung bình: 7,07 phút

Câu 2:

a)

*

b) hệ số

*
, bậc của đối chọi thức 13.

c) A = 4860

Câu 3:

a)

*

*

b)

*

*


Câu 4:

a) BC = 10cm

b) M là trung điểm của AC mà ABC vuông suy ra AM = MC = MB

Suy ra tam giác ABM đều, theo đặc điểm BN là con đường trung trực của AM.

c) Tam giác BMC cân tại M, DB = DC suy ra MD là đường cao vuông góc cùng với BC.

Câu 5:

*

Điều khiếu nại x ≠ 2

M đạt giá trị nhỏ tuổi nhất =>

*
đạt giá chỉ trị nhỏ dại nhất => x - 2 đạt giá bán trị lớn nhất và x – 2 x lớn số 1 và x x = 1

Khi đó giá trị bé dại nhất của biểu thức M là

*
khi x = 1

Vậy khi x = 1 thì biểu thức M đạt giá bán trị nhỏ nhất là -4.

Đề thi cuối kì 2 Toán 7 năm học tập 2020 - 2021 - Đề 2

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

Môn: Toán – Đề số 2

Thời gian: 90 phút

Nghiêm cấm mọi hiệ tượng sao chép nhằm mục tiêu mục đích yêu đương mại.

Câu 1: (2 điểm) Điểm kiểm tra môn tiếng Anh của học sinh lớp 7A được đến trong bảng sau:

Điểm

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số

2

*

3

7

6

*

4

8

N = 40

a. Tín hiệu cần tò mò ở đấy là gì?

b. Biết tần số điểm 4 và điểm 8 bởi nhau. Ngừng bảng số liệu?

c. Tính số trung bình cùng của lốt hiệu? tìm kiếm Mốt của lốt hiệu?

Câu 2: (1,5 điểm) Cho solo thức: A = -2xy2 . (-3x2y3)2

a. Thu gọn đối kháng thức A

b. Khẳng định hệ số cùng bậc của 1-1 thức A.

c. Xác minh giá trị của A tại x = -1, y = 2

Câu 3: (2,5 điểm) cho các đa thức:

P(x) = - x + 3x2 - 5x4 + 12


Q(x) = -2x2 + 4x4 + 5x - 16

a. Hãy sắp xếp những hạng tử của đa thức theo lũy thừa bớt dần.

b. Tính P(x) + Q(x)

c. Tìm đa thức T(x) sao để cho P(x) – T(x) = 2.Q(x)

Câu 4: (3,5 điểm) đến tam giác ABC vuông tại A, tất cả BD là phân giác của

*
. Bên trên cạnh BC mang điểm M làm sao cho BA = BM.

a. Tính độ dài đoạn BC. Biết AB = 6cm, AC = 8cm.

b. Chứng tỏ ∆ABD = ∆ DMB. Từ kia suy ra MD ⊥ BC

c. Đường trực tiếp MD giảm AB trên F. Gọi H là trung điểm của FC. Chứng minh rằng bố điểm D, B, H thẳng hàng.

d. Giả sử

*
. Minh chứng rằng D là giữa trung tâm tam giác BFC

Câu 5: (0,5 điểm) cho những biểu thức:

*

Tính cực hiếm (A - B)1002

Đáp án đề thi cuối kì 2 Toán 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 2

Câu 1:

a) vết hiệu: Điểm soát sổ môn giờ Anh của học viên lớp 7A.

Xem thêm: Các Đề Kiểm Tra 1 Tiết Ngữ Văn 9 Phần Truyện Trung Đại Ngữ Văn 9

b)

Điểm

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số

2

5

3

7

6

5

4

8

N = 40

c) Điểm trung bình: 7,025

Mốt của lốt hiệu: 10

Câu 2:

a) A = -2xy2 . (-3x2y3)2 = -18x5y8

b) thông số -18, bậc của 1-1 thức 13

c) A = 4608

Câu 3:

a) P(x) = - 5x4 + 3x2 - x + 12

Q(x) = 4x4 - 2x2 + 5x - 16

b) P(x) + Q(x) = -x4 + x3 + 4x - 4

c) T(x) = -13x4 + 7x2 - 11x + 44

Câu 4:

a) Xét tam giác ABC vuông trên A, áp dụng định lí Pi – ta – go mang lại tam giác vuông ta có:

BC2 = AB2 + AC2 = 62 + 82 = 36 + 64 = 100

=> BC = 10cm

b) Xét nhị tam giác ABD và tam giác BDM có:

BD là cạnh chung

AB = BM (giả thiết)

*
(Vì BD là tia phân giác góc B)

=> ∆ABD = ∆DMB (c – g – c)

=>

*
(Hai góc tương ứng)

=> MD ⊥ BC (điều đề nghị chứng minh)

Câu 5:

*

*

*

*

*
*

=> (A - B)1002 = 0

(Còn tiếp)

Mời các bạn đọc tham khảo thêm tài liệu liên quan:

Mời chúng ta tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải đưa ra tiết!

Trên đó là Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm học 2020 - 2021 được nofxfans.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Mong muốn tài liệu này giúp những em học sinh lớp 7 từ ôn luyện cùng vận dụng những kiến thức sẽ học vào bài toán giải bài bác tập toán. Chúc các em học tốt.