Bạn đã xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và sở hữu ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (198.34 KB, 5 trang )


PHÒNG GD&ĐT ………….

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 - có đáp án

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ IITRƯỜNG THCS……….. MƠN TỐN – LỚP 7 -NĂM HỌC 2019-2020 cung cấp độ

nhà đề

Nhận biết Thông hiểu lever thấpVận dụng lever cao TổngTNK

Q

TL TNK

Q

TL TNKQ TL TNKQ TL

1. Thống kê. - xác định dấu hiệu.

- Lập bảng “tần số”.

- tra cứu mốt, tìm giá trịtrung bình của dấu hiệu.

Số câu 3 3

Số điểm 1,5 1,5

Tỉ lệ % 15% 15%

2. Biểu thức đại số. - phân biệt đơn thức đồng dạng, nghiệm của nhiều thức, quý hiếm của đa thức.

- Biết tra cứu bậc của đối chọi thức, nhiều thức, nhiều thức thu gọn.

- Thu gọn đa thức.- Cộng, trừ hai nhiều thức.

- tra cứu nghiệm của đa thức.

- cùng đa thức.

Số câu 3 3 3 3 1 13

Số điểm 0.75 0.75 0,75 1,5 1 4,75

Tỉ lệ % 7.5% 7,5% 7,5% 15% 10% 47,5

%3. Tam giác

- Tam giác cân. - Định lí Pitago. - các trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông.

Nhận biết một tam giác là tamgiác đều.

Xác định độ nhiều năm 1 cạnh củatam giác vuông.

Chứng minh hai tam giác bởi nhau, tam giác vuông.

Số câu 1 1 2 4

Số điểm 0.25 0,25 2 2,5

Tỉ số % 2,5% 2,5% 20% 25%

4. Quan hệ nam nữ giữa cácyếu tố vào tam giác. Những đường
đồng quy trong tam giác.

Biết khoảng cách từ trung tâm đến đỉnh tam giác.

Vận dụng tính chất của mặt đường vng góc và đường xiên.

Số câu 1 1 2

Số điểm 0.25 1 1,25

Tỉ số % 2.5% 10% 12,5

%

Tổng số câu 4

110%51.2512,5%93,7537,5%

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019 - 2020MƠN: TỐN - LỚP 7

THỜI GIAN LÀM BÀI: … phútPHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu vấn đáp đúng:Câu 1: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với 1-1 thức 3xy2

A. 3x y2 B. 3xy C. 2

1

5xy D. 3( )xy 2 Câu 2: Đơn thức

3 4

13xy z


bao gồm bậc là :

A. 8 B. 4 C. 7 D. 3Câu 3: Bậc của đa thứcQ5x3 x4 x 11 là :

A. 8 B. 4 C. 3 D. 5Câu 4: Gía trị x = 2 là nghiệm của nhiều thức:

A.f x

 

 2 x B.f x

 

x22 C. F x

 

 x 2 D. F x

 

x x

 5

Câu 5: Kết qủa phép tính
5x y2 5 x y2 52x y2 5 là:

A. 3x y2 5 B.8x y2 5 C.4x y2 5 D. 4x y2 5Câu 6. Quý giá biểu thức 3x2y + 3y2x trên x = -2 và y = -1 là :

A. -18 B. -9 C. 6 D. 9Câu 7. Thu gọn đa thức p = x3y – 5xy3 + 2 x3y - 5 xy3 bằng :

A. 3 x3y B. – x3y C. X3y + 10 xy3 D. 3 x3y - 10xy3

Câu 8. Số như thế nào sau đây là nghiệm của nhiều thức f(x) = 32 x - 1 :

A. 32 B. 32 C. - 32 D. - 32Câu 9: Bộ cha nào sau đây rất có thể là độ dài tía cạnh của một tam giác :

A. 2cm;3cm ;5cm B. 2cm;3cm ;7cm C. 2cm;3cm ;6cm D. 2cm;6cm ;7cm

Câu 10: Độ dài hai cạnh góc vng theo thứ tự là 3cm và 4cm thì độ dài cạnh huyền là : A.6cm B. 7cm C. 5 cm D.12cmCâu 11: Tam giác bao gồm một góc 60º thêm đk nào thì biến tam giác hầu hết :
A. Nhì cạnh đều bằng nhau B. Ba góc nhọn

C.hai góc nhọn D. Một cạnh đáy bằng 60cmCâu 12: nếu AM là mặt đường trung tuyến và G là giữa trung tâm của tam giác ABC thì : A.AM AB B.

23

AG AM

C.

34

AG AB

D. AM AGPHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 1:(1,5 điểm). Điểm thi đua trong những tháng của lớp 7A những năm học ,được liệt kê trong bảngsau:

Tháng 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Điểm 80 90 70 80 80 90 80 70 80

a) tín hiệu là gì?


b) Lập bảng tần số. Tra cứu mốt của lốt hiệu.


(3)

c) Tính điểm trung bình thi đua của lớp 7A.Câu 2: (2 điểm)

Cho hai nhiều thức phường x

 

4x3x2 3x 7 x vàQ x

 

4x32x 1 2x x 2 2a) Thu gọn gàng hai nhiều thức P(x) cùng Q(x)

b) Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) và N(x) = P(x) – Q(x)c) tìm kiếm nghiệm của đa thức M(x).

Câu 3: (3,5 điểm).

Cho ABC tất cả AB = 6 cm; AC = 8 cm; BC = 10 cm.a) minh chứng tam giác ABC vuông trên A.

b)Vẽ phân giác BM của B( M trực thuộc AC), từ M vẽ MN  BC ( N  BC). Chứng tỏ MA = MN


(4)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂMI. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):- mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án C A B C D A D B D C A B

II. T LU N: (7 đi m).Ự Ậ ể

Câu ngôn từ Điểm


1

a) vết hiệu điều tra là: Điểm thi đua trong tháng của lớp 7A. 0.25b)

L p đúng chuẩn b ng “ậ ả t n s ”ầ ố d ng ngang ho c d ng c t:ạ ặ ạ ộGiá trị (x) 70 80 90

Tần số (n) 2 5 2

Mốt của dấu hiệu là: 80.

Xem thêm: Chứng Minh Biểu Thức Lượng Giác Không Phụ Thuộc Vào X, Chứng Minh Đẳng Thức Lượng Giác

0.75

c)

Tính số điểm vừa đủ thi đua của lớp 7A là:X =

70.2 90.2 80.5809

 

 0.5

2

a)

Thu gọn gàng hai đối chọi thức P(x) cùng Q(x)

 

4 3 2 3 7

P x  x x  x x 4x3 x2 2x 7

   

 

4 3 2 1 2 2 2

Q x  x  x  x x  = 4x3 x2 4x 3

   

0.250.25

b)

b) Tính tổng hai nhiều thức đúng được

M(x) = P(x) + Q(x) 4x3x2 2x7 + (4x3 x24x 3) = 2x 4N(x) = P(x) - Q(x) 4x3x2 2x7 - (4x3 x24x 3)

= 8x32x2 6x10

0.5

0.5c) c) 2x 4=0 2x 4 x4 : 22

Đa thức M(x) có nghiệm x 2 0.5

3

Hìnhvẽ

A

B C

P

M

N

0.5

a) minh chứng BC2 AB2 AC2

  Suy ra ABC vuông trên A. 1

b) chứng minh

AMB =

NMB (cạnh huyền – góc nhọn).

Suy ra MA = MN 1


(5)

Tài liệu liên quan


*
thiết lập Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 tất cả đáp án - Đề 3 - Đề thi học tập kì 2 lớp 7 môn Toán bao gồm đáp án năm 2020 7 24 0
*
sở hữu Đề thi Văn lớp 7 học tập kì 2 năm 2020 gồm đáp án chống GD&ĐT Cẩm Giàng, hải dương - Đề thi cuối học kì 2 lớp 7 môn Văn năm 2020 9 101 1
*
tải Đề thi vật dụng lý lớp 7 học kì hai năm 2020 tất cả đáp án trường thcs Tân An, Tuyên quang đãng - Đề thi học tập kì 2 lớp 7 môn thiết bị lý gồm đáp án và ma trận 6 75 0
*
cài đặt Đề thi học tập kì 2 môn Địa lý lớp 7 ngôi trường TH và THCS Hòa Bình, thành phố quảng ninh năm học tập 2019 - 2020 - Đề thi Địa lí 7 học kì 2 năm 2020 tất cả đáp án và ma trận 9 42 0
*
Tải cỗ đề thi Địa lý lớp 7 học tập kì 2 gồm đáp án năm 2020 - 5 Đề khám nghiệm địa lí 7 học kì hai năm 2020 gồm đáp án 26 46 0
*
download Đề thi Toán lớp 7 học tập kì hai năm 2020 gồm đáp án - Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán gồm đáp án năm 2020 4 59 0
*
cài đặt Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán trường trung học cơ sở Hàn Thuyên, phái nam Định năm học tập 2018 - 2019 - Đề thi Toán lớp 7 học tập kì 2 năm 2019 1 107 0
*
cài đặt Đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Toán phòng GD&ĐT TP hải dương năm học 2018 - 2019 - Đề thi Toán lớp 8 học tập kì 2 năm 2019 có đáp án 5 77 1
*
mua Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán phòng GD&ĐT Thanh Miện năm học tập 2018 - 2019 (đề dự bị 01) - Đề thi Toán lớp 8 học tập kì hai năm 2019 có đáp án 3 58 1
*
cài Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán trường trung học cơ sở Liên Châu, yên ổn Lạc năm học tập 2018 - 2019 - Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2019 1 36 1
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(94.71 KB - 5 trang) - 5 đề thi toán lớp 7 học kì hai năm 2020 có đáp án
Tải bản đầy đủ ngay
×