1 Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán – Đề 11.3 Đáp án và khuyên bảo giải2 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 22.3 Đáp án và lý giải giải3 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 33.3 Đáp án và khuyên bảo giải4 Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán – Đề 44.3 Đáp án và trả lời giải5 Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán – Đề 55.3 Đáp án và khuyên bảo giải

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 1

Sở giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất ….

Kì thi tuyển chọn sinh vào lớp 10

Môn thi: Toán (hệ Công lập)


Bạn sẽ xem: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 bắt đầu nhất

Thời gian làm bài: 120 phút

Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1 : Điều kiện khẳng định của biểu thức p = 2018

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Mà ∠DEM = ∠MEC (2 góc nội tiếp chắn 2 cung bởi nhau)

=> ∠EHC = ∠ECH => ΔEHC cân tại E

=> EN là đường trung trực của CH

Xét đường tròn (O) có: Đường kính OM vuông góc cùng với dây CD trên I

=> NI là mặt đường trung trực của CD => NC = ND

EN là con đường trung trực của CH => NC = NH

=> N là trung khu đường tròn ngoại tiếp tam giác DCH

=> H ∈ (N, NC)

Mà N, C cố định và thắt chặt => H thuộc con đường tròn vắt định

Qua nội dung bài viết ở trên, thpt Sóc Trăng đã cung cấp cho các em học sinh 5 đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán, bao hàm cả giải đáp và lý giải giải dễ hiểu nhất. Những em học tập sinh có thể truy cập website trung học phổ thông Sóc Trăng để khám phá những nội dung bài viết hữu ích, ship hàng cho quá trình học tập và thi cử.