Đề thi Vật lý lớp 7 học kì 1 năm 2021 - 2022 gồm 4 đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 có bảng ma trận kèm theo đáp án chi tiết đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi vật lý 7


Bộ đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 năm 2021 - Đề 1Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 năm 2021 - Đề 2

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 năm 2021 - Đề 1

Ma trận đề thi Vật lý lớp 7 học kì 1

TT

Nội dung kiến thức

Biết

Hiểu

Vận dụng

Cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số câu

Số điểm

1

Định luật truyền thẳng ánh sáng và ĐL pản xạ ánh sáng

2 câu 0,5đ

1 câu 2đ

3

câu

2,5đ

2

Ứng dụng của định luật truyền thẳng ảnh sáng

2 câu 0,5đ

2

câu

0,5đ

3

Tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng

2 câu

0,5đ

2 câu

0,5đ

4

Tính chất ảnh tạo bởi gương cầu lồi

2câu

0,5đ

2 câu

0,5đ

5

Ứng dụng của gương cầu lõm

1 câu

1,5đ

1 câu

1,5đ

6

Âm cao, âm thấp- Âm to, âm nhỏ

2 câu

0,5đ

2 câu

0,5đ

7

Phản xạ âm – Môi trường truyền âm

2 câu

0,5đ

1 câu

3 câu

2,5đ

8

Ô nhiễm tiếng ồn

1câu

1,5đ

1 câu

1,5đ

Cộng

12 câu

1 câu

2 câu

1 câu

16 câu

10đ

Tỉ lệ

50%

30%

20%


Đề thi Vật lý lớp 7 học kì 1

Câu 1: Hiện tượng bóng tối và bóng nửa tối là do ánh sáng ..............và bị vật cản chắn lại :

A. truyền thẳngB. truyền congC. tán xạD. phản xạ

Câu 2: Khi nhật thực xảy ra, (1) ................... là vật cản, người trên trái đất (trong vùng bóng tối hoặc bóng nửa tối) không nhìn thấy được (2) .......................

A.(1)mặt trăng – (2)mặt trăngB. (1) mặt trời – (2) mặt trăngC.(1)mặt trăng – (2) mặt trờiD. (1) mặt trời – (2) mặt trời

Câu 3: Chiếu một tia sáng tới gương.Tia sáng bị gương hắt trở lại gọi là:

A.tia tớiB.tia phản xạC.góc tớiD.pháp tuyến

Câu 4: Theo định luật phản xạ ánh sáng thì góc phản xạ ............. góc tới

A.lớn hơnB. Nhỏ hơnC.bằngD. Khác

Câu 5: Ảnh tạo bởi gương phẳng là :

A.ảnh thật vì hứng được trên màn chắnB.ảnh thật vì không hứng được trên màn chắnC.ảnh ảo vì hứng được trên màn chắnD.ảnh ảo vì không hứng được trên màn chắn

Câu 6: Ảnh tạo bởi gương phẳng luôn ............. vật

A.nhỏ hơnB. lớn hơnC.ngượcD. Bằng

Câu 7: Ảnh tạo bởi gương cầu lồi luôn ............. vật

A.nhỏ hơnB. lớn hơnC.ngượcD. Bằng

Câu 8: Ở những đoạn đường cong, để giúp dễ quan sát người ta cho đặt tại đó vật gì?

A.Gương phẳngB.Gương cầu lồiC.Gương cầu lõmD. Gương dị dạng


Câu 9: Tần số dao động càng lớn khi:

A.Vật dao động càng mạnhB.Vật dao động càng yếuC.Vật dao động càng nhanhD.Vật dao động càng chậm

Câu 10: Siêu âm là những âm có tần số

A. Lớn hơn 20 HzB.Lớn hơn 20.000 HzC. Nhỏ hơn 20 HzD.Nhỏ hơn 20.000 Hz

Câu 11: Khi nói trong phòng nhỏ ta không nghe tiếng vang nhưng nói trong phòng lớn thì ta nghe được tiếng vang, hỏi trong phòng nào có âm phản xạ:

A.Phòng nhỏB. Phòng lớnC. Cả hai phòngD. Không có phòng nào

Câu 12: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần vận tốc truyền âm trong các môi trường:

A.rắn, lỏng, khí.B. khí, lỏng, rắn.C.lỏng, khí, rắn.D. rắn, khi, lỏng.

II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 13 (2,0đ) : Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng và định luật phản xạ ánh sáng?

Câu 14 (1,5đ): Gương cầu lõm có những tác dụng gì? ứng dụng để làm gì?

Câu 15 (1,5đ): Âm truyền dược trong môi trường nào? Không truyền được trong môi trường nào? So sánh vận tốc truyền âm trong các môi trường?

Câu 16 (2,0đ) : Tính khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để nghe được tiếng vang? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s.

Đáp án đề thi Vật lý 7 học kì 1

I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Mỗi câu trả lời đúng 0.5 điểm

Câu123456789101112
Đáp ánACBCDDABCBCB

II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 13.

- ĐL truyền thẳng của ánh sáng:Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng (1 điểm)

- ĐL phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới. Góc phản xạ bằng góc tới.(1điểm)


Câu 14: Gương cầu lõm có tác dụng:

- Biến đổi chùm tia tới // thành chùm tia phản xạ hội tụ trước gương. Nên ứng dụng để nung nóng các vật, nấu chín thức ăn. (0,75 điểm)

- Biến đổi chùm tia tới phân kì ở vị trí thích hợp thành chùm tia phản xạ // nên ứng dụng đểv làm các đèn chiếu xa trên oto xe máy…. (0,75 điểm)

Câu 15:

- Âm truyền dược trong các môi trường rắn, lỏng và khí. Âm không truyền được trong môi trường chân không? 0,75đ

-Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn chất khí. 0,75đ

Câu 16:

Thời gian ngắn nhất để nghe được tiếng vang là 1/15 giây. ( 0,5đ)

Quảng đường âm truyền đi từ người nói đến bức tường và phản xạ trở lại là:

S = 340. 1/15 = 22,66 m. ( 1đ )

Vậy khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để nghe được tiếng vang là:

11,33 m ( 0,5 đ)

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 năm 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi Vật lý lớp 7 học kì 1

TT

Nội dung kiến thức

Biết

Hiểu

Vận dụng

Cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số câu

Số điểm

1

Định luật truyền thẳng ánh sáng và ĐL pản xạ ánh sáng

2 câu 0,5đ

1 câu 2đ

3

câu

2,5đ

2

Ứng dụng của định luật truyền thẳng ảnh sáng

2 câu 0,5đ

2

câu

0,5đ

3

Tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng

2 câu

0,5đ

2 câu

0,5đ

4

Tính chất ảnh tạo bởi gương cầu lồi

2 câu

0,5đ

2 câu

0,5đ

5

Ứng dụng của gương cầu lõm

1 câu

1,5đ

1 câu

1,5đ

6

Âm cao, âm thấp- Âm to, âm nhỏ

2 câu

0,5đ

2 câu

0,5đ

7

Phản xạ âm – Môi trường truyền âm

2 câu

0,5đ

1câu

3 câu

2,5đ

8

Ô nhiễm tiếng ồn

1câu

1,5đ

1 câu

1,5đ

Cộng

12 câu

1 câu

2 câu

1 câu

16 câu

10đ

Tỉ lệ

50%

30%

20%


Đề thi học kì 1 môn Vật lí 7

Câu 1: Bóng tối là nơi nằm ở … vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng tuyền tới :

A. phía trước B. phía sauC. bên phải D. bên trái

Câu 2: Khi nguyệt thực xảy ra, (1) ................... là vật cản, người trên trái đất không nhìn thấy được (2) .......................

A.(1)mặt trăng – (2)trái đấtB. (1) mặt trời – (2) mặt trăngC.(1)mặt trăng – (2) mặt trời D. (1) trái đất – (2) mặt trăng

Câu 3: Chiếu một tia sáng tới gương.Tia sáng bị gương hắt trở lại gọi là:

A.tia tới B.tia phản xạ C.góc tới D.pháp tuyến

Câu 4: Theo định luật phản xạ ánh sáng thì góc phản xạ ............. góc tới

A. nhỏ hơn B. lớn hơn C. bằngD. Khác

Câu 5: Ảnh tạo bởi gương phẳng là :

A. ảnh thật vì hứng được trên màn chắnC. ảnh thật vì không hứng được trên màn chắnB. ảnh ảo vì hứng được trên màn chắnD. ảnh ảo vì không hứng được trên màn chắn

Câu 6: Ảnh tạo bởi gương phẳng có tính chất nào sau đây:

A. Luôn nhỏ hơn vật B. Luôn lớn hơn vậtC. Luôn ngược chiều với vật D. Luôn Bằng vật

Câu 7: Ảnh tạo bởi gương cầu lồi có tính chất nào sau đây:

A.Luôn nhỏ hơn vật B. Luôn lớn hơn vậtC. Luôn ngược chiều với vật D. Luôn Bằng vật

Câu 8: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi như thế nào với vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước ?

A. Bằng nhau B. Rộng hơnC. Hẹp hơnD. Lớn hơn hoặc bằng

Câu 9: Tần số dao động càng lớn khi:

A.Vật dao động càng mạnhB.Vật dao động càng yếuC.Vật dao động càng nhanh D.Vật dao động càng chậm

Câu 10: Hạ âm là những âm có tần số

A. Lớn hơn 20 HzB.Lớn hơn 20.000 HzC. Nhỏ hơn 20 Hz D.Nhỏ hơn 20.000 Hz

Câu 11: Khi nói trong phòng nhỏ ta không nghe tiếng vang nhưng nói trong phòng lớn thì ta nghe được tiếng vang, hỏi trong phòng nào có âm phản xạ:

A. Phòng nhỏ B. Phòng lớn C.Cả hai phòngD.Không có phòng nào

Câu 12: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần vận tốc truyền âm trong các môi trường:

A. rắn, lỏng, khí. B. khí, lỏng, rắn.C.lỏng, khí, rắn. D. rắn, khi, lỏng.

II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 13 (2,0đ) : Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng và định luật phản xạ ánh sáng?

Câu 14 (1,5đ): Gương cầu lõm có những tác dụng gì? ứng dụng để làm gì?

Câu 15 (1,5đ): Âm truyền dược trong môi trường nào? Không truyền được trong môi trường nào? So sánh vận tốc truyền âm trong các môi trường?

Câu 16 (2,0đ): Một tàu phát ra sóng siêu âm truyền xuống đáy biển và thu được âm phản xạ của nó sau 2 giây. Tính gần đúng độ sâu của biển. Biết vận tốc truyền âm trong nước là 1500 m/s.

Xem thêm: Mathtype 6 - Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Phần Mềm

Đáp án đề kiểm tra cuối kì 1 Vật lí 7

I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Mỗi câu trả lời đúng 0.5 điểm

Câu123456789101112
Đáp ánBDBCDDABCCCA

II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 13.

- ĐL truyền thẳng của ánh sáng:Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng (1 điểm)

- ĐL phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới. Góc phản xạ bằng góc tới. (1điểm)

Câu 14: Gương cầu lõm có tác dụng:

- Biến đổi chùm tia tới // thành chùm tia phản xạ hội tụ trước gương. Nên ứng dụng để nung nóng các vật, nấu chín thức ăn. (0,75 điểm)

- Biến đổi chùm tia tới phân kì ở vị trí thích hợp thành chùm tia phản xạ // nên ứng dụng đểv làm các đèn chiếu xa trên oto xe máy…. (0,75 điểm)

Câu 15:

- Âm truyền dược trong các môi trường rắn, lỏng và khí. Âm không truyền được trong môi trường chân không? (0,75 điểm)

- Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn chất khí. (0,75 điểm)