Dưới đây là đề thi THPT quốc gia môn Toán học năm 2019 (mã 101). Đề chuẩn của bộ giáo giáo dục. Đề gồm 50 câu, thời gian làm bài: 90 phút. Các em học sinh hãy ôn luyện và thử sức mình với đề thi. Từ đó, rút được kinh nghiệm và tập làm quen với đề thi THPT quốc gia. Chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Đề toán 2019 mã 101

Câu 1: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng $(P): x + 2y + 3z - 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)?
*

Câu 5: Cho cấp số cộng ($u_{0}$) với $u_{1} = 3$; $u_{2} = 9$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng:
*

A. y = x^{3} - 3x^{2} + 3B. y = -x^{3} + 3x^{2} + 3C. y = x^{4} - 2x^{2} + 3D. y = -x^{4} + 2x^{2} + 3
Câu 7: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d: $\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+3}{1}$. Vecto nào dưới đây là một vecto chỉ phương của d?
Câu 10: Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm M (2; 1; -1) trên trục Oz có tọa độ là:
Câu 11: Biết $\int_{0}^{1}f(x)dx=-2$ và $\int_{0}^{1}g(x)dx=3$, khi đó $\int_{0}^{1}\left < f(x)-g(x) \right >dx$ bằng:
*

*

Câu 17: Cho hình chóp S. ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA = 2a, tam giác ABC vuông tại B, AB = $a\sqrt{3}$ và BC = a (minh họa hình vẽ bên). Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng:
*

Câu 18: Gọi $z_{1}, z_{2}$ là hai nghiệm phức phương trình $z^{2} - 6z + 10 = 0$ Giá trị $z_{1}^{2}+z_{2}^{2}$ bằng:
A. $(2x-3).2^{x^{2}-3x}.ln2$B. $2^{x^{2}-3x}.ln2$C. $(2x-3).2^{x^{2}-3x}$D. $(x^{2}-3x).2^{x^{2}-3x-1}$
Câu 21: Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) : $x^{2} + y^{2} + z^{2} + 2x - 2z - 7 = 0$, bán kính của mặt cầu đã cho bằng:
Câu 22: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A"B"C" có đáy là tam giác đều cạnh a và AA" = $\sqrt{3a}$ (hình minh họa như hình vẽ). Thể tích của lăng trụ đã cho bằng:
Câu 23: Cho hàm số f(x) có đạo hàm $f"(x) = x (x+2)^{2}$, $\forall x\epsilon \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:
Câu 24: Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $a^{4}b = 16$. Giá trị của $4log_{2}a +log_{2}b$ bằng:


Xem thêm: Giảm Cân Với Ăn Yến Mạch Với Sữa Chua Có Đường Có Giảm Cân Không Đường

Câu 25: Cho hai số phức $z_{1}= 1 - i$ và $z_{2}= 1 + 2i$. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm biểu diễn số phức $3z_{1} + z_{2}$ có tọa độ là: