Màu đen tiếng Anh là gì? Ý nghĩa của màu black trong các nghành nghề dịch vụ của đời sống, văn hóa, xóm hội viết bằng tiếng Anh chũm nào? thuộc WiKi giờ Anh đi tìm hiểu câu vấn đáp cho những vướng mắc này qua nội dung bài viết sau nhé.

Bạn đang xem: Đen tuyền là gì


*
màu đen trong giờ đồng hồ anh là Black

Ý nghĩa màu sắc đen bởi tiếng Anh

Black represents evil, darkness, night, và despair. Its the màu sắc used to convey strength, seriousness, power, & authority. When used in opposition with white, its a symbol of the eternal struggle between day & night, good & evil, and right and wrong.

Màu black tượng trưng cho chiếc ác, nhẵn tối, màn đêm với sự tốt vọng. Đó là color được áp dụng để truyền đạt sức mạnh, sự nghiêm túc, quyền lực và uy quyền. Khi được sử dụng trái lập với màu trắng, nó là hình tượng của cuộc đương đầu vĩnh cửu giữa ngày và đêm, thiện với ác, đúng với sai.

In western countries đen is the color of mourning, death, & sadness. Black often represents the emotions và actions of rebellion in teenagers and youth

Ở các nước châu âu màu black là color của tang tóc, chết người và bi thương bã. Màu đen thường đại diện thay mặt cho những xúc cảm và hành động nổi loạn ở tầm tuổi thanh thiếu niên.

Today, đen is acceptable attire for funerals and is a symbol of grief. This may be because death is often associated with eternal sleep or darkness.

Ngày nay, màu đen là trang phục được đồng ý cho lễ tang cùng là hình tượng của đau buồn.Điều này hoàn toàn có thể là vì chưng cái bị tiêu diệt thường gắn liền với giấc mộng vĩnh cửu hoặc láng tối.


*

Màu đen trong tôn giáo giờ đồng hồ Anh

During the Middle Ages, priests wore black clothes as a sign of humility và penance. To be a priest meant to reject all worldly pleasures and live according lớn the laws of religion.

Trong thời Trung cổ, các linh mục mặc quần áo màu black như một dấu hiệu của sự từ tốn và sám hối.Làm linh mục tức là từ chối các thú vui trằn tục cùng sống theo khí cụ lệ của tôn giáo.

Black is also used in Christian churches today in many of the liturgical styles và ecclesiastical textiles. đen symbolizes sorrow or grief và is commonly used during Easter, as a reminder of Jesus on the cross.

Màu đen cũng rất được sử dụng trong các nhà cúng Thiên chúa giáo thời buổi này trong nhiều phong cách phụng vụ với lễ phục của giáo hội.Màu đen tượng trưng đến nỗi bi quan hoặc âu sầu và hay được thực hiện trong lễ Phục sinh, như một lời thông báo về Chúa Giê-su bên trên thập tự giá.

Quan niệm màu black thời cổ đại bằng tiếng Anh

In the early Middle Ages, đen was commonly associated with darkness và evil. In Medieval paintings, the devil was usually depicted as having human form, but with wings & black skin or hair.

Vào đầu thời Trung cổ, màu đen thường được kết hợp với bóng tối và ma quỷ. Trong những bức tranh thời Trung cổ, ngũ quỷ thường được biểu đạt có hình trạng con người, nhưng có cánh với da hoặc tóc màu đen.

In the social hierarchy of ancient Rome, purple was the màu sắc reserved for the Emperor; Red was the màu sắc worn by soldiers (red cloaks for the officers, red tunics for the soldiers); white the color worn by the priests, & black was worn by craftsmen and artisans.

Trong khối hệ thống phân cấp cho xã hội của La Mã cổ đại, màu tím là màu giành cho Hoàng đế; red color là màu sắc của lính tráng (áo choàng đỏ mang đến sĩ quan, áo dài đỏ đến quân lính); màu trắng được mặc bởi những linh mục, và màu đen được mặc bởi các thợ thủ công bằng tay và nghệ nhân.

For the ancient Egyptians, black had positive associations; being the màu sắc of fertility & the rich đen soil flooded by the Nile. It was the màu sắc of Anubis, the god of the underworld, who took the size of a đen jackal, & offered protection against evil to lớn the dead.

Đối với những người Ai Cập cổ đại, màu đen gồm những can hệ tích cực; là màu của màu mỡ và đất đen trù phú bị ngập vì sông Nile. Đó là màu của thần Anubis, vị thần của nhân loại ngầm, tín đồ mang ngoại hình của một nhỏ chó rừng đen, và mang lại sự bảo vệ chống lại chiếc ác cho tất cả những người chết.

Một số sự thật về color đen bởi tiếng Anh

Black ink is the most common color used for printing books, newspapers and documents, as it provides the highest contrast with white paper & thus the easiest màu sắc to read. Similarly, đen text on a trắng screen is the most common format used on computer screens.

Mực black là màu phổ cập nhất được sử dụng để in sách, báo và tài liệu, do nó mang lại độ tương phản cao nhất với giấy trắng và cho nên là màu đọc dễ nhất. Tương tự, văn phiên bản màu đen trên screen trắng là định dạng phổ biến nhất được thực hiện trên màn hình máy tính.

The emblem of the Holy Roman Empire of Germany was a black eagle. biểu tượng của Đế chế La Mã Thần thánh của Đức là một con đại bàng đen.

Xem thêm: Pu Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Pu, Pu Là Gì, Nghĩa Của Từ Pu

In western popular culture, black has long been associated with evil & darkness. It is the traditional màu sắc of witchcraft and black magic.

Trong văn hóa đại bọn chúng phương Tây, màu đen từ lâu đã gắn liền với cái ác và láng tối. Nó là màu truyền thống lịch sử của phù thủy và ma thuật đen.