Trong bài thực hành điều tra đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều tất cả R, L, C mắc nối tiếp, nhằm đo năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, fan ta dùng: .

Bạn đang xem: Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm

A.ampe kế xoay chiều mắc tiếp liền với cuộn dây.

B.ampe kế luân phiên chiều mắc tuy nhiên song cùng với cuộn dây.

C.vôn kế xoay chiều mắc tiếp nối với cuộn dây.

D.vôn kế luân chuyển chiều mắc song song với cuộn dây.

Xem thêm: Ví Dụ Nền Văn Hóa Tiên Tiến Đậm Đà Bản Sắc Dân Tộc, Ví Dụ Về Nền Văn Hóa Tiên Tiến

Đáp án cùng lời giải

Đáp án:D

Lời giải:Vậy đáp án đúng là D.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn cũng muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Mạch R-L-C nối liền - chiếc điện luân chuyển chiều - vật Lý 12 - Đề số 5

Làm bài

phân tách sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.Đặt vào nhị đầu đọan mạch luân phiên chiều RLC mắc nối tiếp một năng lượng điện áp luân phiên chiều u = U0coswt thì độ lệch sóng của năng lượng điện áp của đoạn mạch với cường độ chiếc điện vào mạch được xem theo công thức:


Một cuộn dây dẫn gồm điện trở thuần không đáng chú ý được nối vào mạng điện xoay chiều 127V , 50Hz . Chiếc điện cực đại qua nó bởi 10A. Độ từ cảm của cuộn dây là ?

Cho đoạn mạch mắc tiếp nối gồm năng lượng điện trở thuần

*

, cuộn cảm thuần có độ từ cảm
*

H với tụ điện có điện dung C. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch điện áp:
*

(V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là
*

. Giá trị điện dung C của:

Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây tất cả điện trở r. Độ lệch sóng

*

giữa năng lượng điện áp thân hai đầu mạch và cường độ chiếc điện trong mạch được tính bởi công thức:

Đặt nguồn điện xoay chiều
(V) vào nhì đầu cuộn cảm thuần L thì cường độ cái điện ngay tức khắc chạy qua cuộn cảm là
. Đặt nguồn điện xoay chiều
(V) vào nhị đầu tụ năng lượng điện C thì cường độ cái điện tức thì chạy qua tụ điện là
. Mối quan hệ về giá trị tức thời thân cường độ chiếc điện qua nhì mạch trên là
. Khi mắc cuộn cảm nối tiếp với tụ năng lượng điện rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều
thì năng lượng điện áp cực to giữa nhì đầu cuộn cảm thuần là ?

Một đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ chứa 1 trong những ba phần tử điện: điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện. Hình bên dưới là đồ vật thị trình diễn sự chuyển đổi theo thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ cái điện chạy qua đoạn mạch năng lượng điện đó. Đoạn mạch năng lượng điện này chứa:

Đặt vào nhì đầu hộp kín X một điện áp chuyển phiên chiều bao gồm đồ thị năng lượng điện áp tức thì theo thời gian được biễu diễn theo hình bên. Chiếc điện xoay chiều vào mạch bao gồm biểu thức i=I0cosωt−π2​ A . Hộp kín đáo X rất có thể là


Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có 1 phần tử một hiệu điện gắng xoay chiều u=
(V) thì loại điện qua thành phần đó là i=
. Bộ phận đó là:

Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có giá trị hiệu dụng U, tần số không thay đổi vào nhị đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp, L là cuộn dây thuần cảm, tụ điện bao gồm điện dung C đổi khác được. Biến đổi điện dung của tụ cho giá trị C0 thì điện áp ở hai đầu tụ năng lượng điện đạt giá bán trị cực đại là 2U. Hệ thức liên hệ giữa điện trở R, cảm phòng Z­L cùng dung kháng ZC0 là ?

Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn dây nhỏ tuổi AM cùng MB mắc tiếp liền với nhau. Đoạn mạch AM tất cả điện trở R1 mắc thông liền với tụ điện gồm điện dung C1, Đoạn mạch A B gồm điện trở R2 mắc thông suốt với tụ điện tất cả điện dung C12. Khi để vào nhị đầu AB một điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng là U thì năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu đoạn mạch AM là U1, còn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB là U2. Ví như U = U1 + U2 thì hệ thức liên hệ nào sau đó là đúng?

Đoạn mạch có điện trở thuần R = 50
mắc thông liền với tụ điện
F. Mắc nhì đầu đoạn mạch này vào mạng năng lượng điện sinh hoạt của nước ta thì độ mạnh hiệu dụng vào mạch có mức giá trị là:

Mộtđènốngkhihoạtđộngbìnhthườngthìdòngđiện qua đèncócườngđộ 0,8A vàhiệuđiệnthếhaiđầuđènlà 50V. Đểsửdụng sinh hoạt mạngđiệnxoaychiều 120V - 50Hz, fan ta mắcnốitiếpđènvớimộtcuộncảmcóđiệntrởthuần
( gọilàcuộnchấnlưu ). Hiệuđiệnthếhiệudụnggiữahaiđầucuộncảmlà ?

Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM thông liền với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM có diện trở thuần R thông liền với tụ điện C, đoạn mạch MB tất cả cuộn dây tất cả độ trường đoản cú cảm L và điện trở R0. Biết điện áp lập tức uAM cùng uMB vuông trộn với nhau (M nằm trong lòng tụ điện cùng ống dây). Các thông số kỹ thuật R0, R, L, C liên hệ với nhau theo hệ thức:

Cho mạch năng lượng điện RLC, tụ điện gồm điện dung C nắm đổi. Ta điều chỉnh điện dung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt quý giá cực đại. Khi ấy điện áp hiệu dụng trên R là 75 V với khi năng lượng điện áp tức thời hai đầu mạch là
thì năng lượng điện áp ngay thức thì của đoạn mạch RL là
Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là ?

Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có giá trị hiệu dụng không thay đổi 150 V vào đoạn mạch AMB có đoạn AM chỉ đựng điện trở R, đoạn mạch MB đựng tụ điện tất cả điện dung C mắc thông liền với một cuộn cảm thuần tất cả độ tự cảm L thay đổi được. Biết sau khi biến hóa độ từ bỏ cảm L thì năng lượng điện áp hiệu dụng nhị đầu mạch MB tăng 2
lần và loại điện trong mạch trước với sau khi đổi khác lệch pha nhau một góc
. Tìm điện áp hiệu dụng nhị đầu mạch AM lúc chưa biến đổi L?

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong các số đó RC2

Nếu mẫu điện qua cuộn dây lờ lững pha hơn điện áp ở hai đầu nó góc 450 thì cuộn dây:*

*

*

*

*

*

*

*

, cuộn cảm thuần có
, tụ điện có C =
(F) với điện áp thân hai đầu cuộn cảm thuần là
. Biểu thức năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là ?

Đặt nguồn điện áp xoay chiều
(V) vào hai đầu cuộn cảm thuần L thì cường độ loại điện tức tốc chạy qua cuộn cảm là
. Đặt nguồn điện xoay chiều
(V) vào nhì đầu tụđiện C thì cường độ loại điện ngay tức khắc chạy qua tụđiện là
. Quan hệ về cực hiếm tức thời thân cường độ dòng điện qua nhị mạch trên là
. Lúc mắc cuộn cảm thông suốt với tụđiện rồi mắc vào điện áp nguồn xoay chiều
thìđiện áp cực đại giữa hai đầu cuộn cảm thuần là ?

Đặt điện áp
(f đổi khác được) vào 2 đầu đoạn mạch mắc nối liền gồm cuộn cảm thuần có độ từ cảm L, điện trở R với tụ điện tất cả điện dung C, với
. Lúc
thì năng lượng điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ điện đạt quý giá cực đại. Lúc
thì năng lượng điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu năng lượng điện trở đạt quý hiếm cực đại. Khi
thì điện áp thân hai đầu cuộn cảm đạt quý hiếm cực đại. Giá trị của
gần cực hiếm nào đúng duy nhất sau đây:

Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều
(V) (
thay đổi được) vào nhị đầu đoạn mạch tất cả điện trở
, cuộn cảm thuần cùng tụ năng lượng điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh
nhằm cường độ cái điện hiệu dụng trong khúc mạch đạt Imax. Quý hiếm của Imax bằng:

Trong bài bác thực hành điều tra khảo sát đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều tất cả R, L, C mắc nối tiếp, để đo điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn dây, fan ta dùng: .

Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều tất cả biểu thức u=U0cos(100πt) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Tại thời điểm cường độ cái điện vào mạch có độ lớn cực lớn thì điện áp hai đầu đoạn mạch bao gồm độ bự U0 / 2 . Khoảng thời gian ngắn độc nhất giữa hai thời gian mà hiệu suất tức thời bằng không là:

Đặt thân hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc tiếp liền một điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f đổi khác được. Khi kiểm soát và điều chỉnh f = f1 cùng f = f2 thì cường độ chiếc điện ngay thức thì qua mạch trong mỗi trường hợp đều lệch pha so với năng lượng điện áp thân hai đầu một góc tất cả độ khủng không đổi. Biết f1

Cho đoạn mạch AB tất cả điện trở R = 40Ω, cuộn cảm có điện trở r = 10Ω và tụ điện C mắc tiếp liền như hình vẽ. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp luân phiên chiều
. Hiểu được điện áp nhì đầu đoạn mạch AN lệch sóng π/2 so với điện áp nhì đầu đoạn mạch MB, năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN với MB có giá trị lần lượt là 150V với
. Điện áp hiệu dụng U để vào nhì đầu đoạn mạch có mức giá trị sát nhất với cái giá trị làm sao sau đây?

Gọi A cùng vM theo lần lượt là biên độ cùng vận tốc cực lớn của chất điểm đang xê dịch điều hòa. Q0 với I0 lần lượt là điện tích cực lớn trên một bản tụ và cường độ cái điện cực lớn trong một mạch xê dịch LC đã hoạt động. Biểu thức
gồm cùng đơn vị chức năng với biểu thức:

Đoạn mạch AB tất cả haiđoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp.Đoạn mạch AM là cuộn dây cóđiện trở
vàđộtựcảm L,đoạn mạch MB đựng tụđiện cóđiện dung C =
F.Đặt vào haiđầuđoạn mạch ABđiện áp luân phiên chiều u = 100
V thìđiện áp hiệu dụng của haiđoạn AM với MB theo thứ tự là 50
V với 50 V. Biểu thức cườngđộdòngđiện qua mạch là

Đặt điện áp xc có giá trị hiệu dụng không đổi 150V vào 2 đầu mạch AB bao gồm AM chỉ chứa R, đoạn mạch MB chứa tụ C và cuộn cảm thuần L nối tiếp, L đổi khác được. Biết sau khi chuyển đổi L thì điện áp hiệu dụng 2 đầu mạch MB tăng
lần và mẫu điện trước và sau khi biến hóa L lệch pha nhau
.Điện áp hiệu dụng ở 2 đầu mạch AM khi chưa đổi khác L là ?

Hai mạch giao động lí tưởng LC1 với LC2 có tần số xê dịch riêng là f1 = 3f và f2 = 4f. Điện tích trên những tụ có giá trị cực lớn như nhau và bằng Q. Tại thời khắc dòng điện trong nhị mạch dao động có cường độ đều nhau và bằng 4,8πfQ thì tỉ số thân độ phệ điện tích trên nhì tụ là:


Đặt vào nhị đầu đoạn mạch chuyển phiên chiều RLC tiếp liền hiệu điện thế xoay chiều
thì cường độ chiếc điện trong mạch
Biết điện dung của tụ là
.Độ tự cảm của cuộn dây bằng:

Cho đoạn mạch AB theo vật dụng tự gồm điện trở R, tụ năng lượng điện C cùng cuộn dây bao gồm điện trở vận động r = R, độ tự cảm L (với L = CR2). Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) trong các số đó ω bao gồm thể biến hóa được. Lúc ω = ω1 thì điện áp của cuộn dây sớm trộn hơn điện áp nhì đầu đoạn mạch AB một góc α1 và có mức giá trị hiệu dụng U1. Lúc ω = ω2 thì điện áp của cuộn dây sớm trộn hơn điện áp hai đầu đoạn mạch AB một góc α2 và có mức giá trị hiệu dụng U2. Biết α1 + α2 =
và 3U1 = 4U2. Hệ số hiệu suất của mạch lúc ω = ω1 là:

Một mạch năng lượng điện xoay chiều thông liền theo sản phẩm tự bao gồm RCL với điện trở R1 = 50Ω. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một điện áp chuyển phiên chiều u = 100
cosωt (có ω đổi khác được). Khi ω = ω1 thì năng suất tỏa sức nóng trên R là 50 W. Khi ω = ω2 =
thì điện áp hiệu dụng nhị đầu tụ C đạt rất đại. Tỉ số
bằng:

Đặt năng lượng điện áp
vào hai đầu đoạn mạch bao gồm điện trở thuần R = 100
, cuộn thuần cảm bao gồm độ trường đoản cú cảm L cùng tụ điện bao gồm điện dung C mắc nối tiếp. Biết
. Tổng trở của đoạn mạch này bằng:

Mạch RLC mắc thông liền có C = 10-4 / π (F); cuộn dây thuần cảm, thông số tự cảm chuyển đổi được. Mạch năng lượng điện trên được mắc vào trong dòng điện vào mạch luân phiên chiều tần số 50Hz. Cực hiếm của L để loại điện hiệu dụng trong mạch đạt cực to là:

Đặt điện áp chuyển phiên chiều
vào nhì đầu đoạn mạch mắc thông liền gồm điện trở
, cuộn cảm thuần
và tụ điện tất cả điện dung
(F). Cường độ mẫu điện hiệudụng qua đoạn mạch là ?

Một số thắc mắc khác có thể bạn quan liêu tâm.Cho hàm số
,
là thông số thực. Gọi
là tập hợp tất cả các quý giá nguyên của thông số
để hàm số nghịch biến hóa trên khoảng chừng
. Kiếm tìm số thành phần của
.

Đỉnh núi Ngọc Lĩnh thuộc vùng núi:

Khoảng đồng biến của hàm số
.

Địa hình quanh vùng Đồng bằng nước ta phân thành mấy loại:

Cho hàm số
Tìm tất cả các quý giá của m nhằm hàm số đã cho đồng đổi thay trên khoảng
.

Thuận lợi nào dưới đây không phải là đa số của thiên nhiên quanh vùng đồng bằng:

Có bao nhiêu sốnguyên
đểhàm số
nghịch phát triển thành trên
?

Ở Đồng bởi Sông Cửu Long về mùa cạn, nước triều lấn khỏe khoắn làm ngay sát 2/3 diện tích đồng bởi bị lây nhiễm mặn, là do:

Đất đai sống đồng bởi ven biển miền trung có tính năng nghèo, những cát, ít phù sa, do:

Chohàm số
(
là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của
để hàm số nghịch biến bên trên khoảng
?

ToplistĐịa Điểm Haycửa hàng vichyNam SáchHải DươngHỏi ĐápVì saoMẹo HayCách

Mẹo HayCách

Khỏe ĐẹpBài tập


Hỏi ĐápỞ đâu

ToplistĐịa Điểm Hayhikosen cara cửa ngõ hàngĐồng XuânPhú Yên

Học TốtTiếng anh

Ngôn ngữDịch

Khỏe ĐẹpVáy

Mẹo HayCáchCông NghệIphone

Là gìNghĩa của từsheket

ToplistĐịa Điểm Haybán tại cửa ngõ hàngBỉm SơnThanh Hóa


Hỏi ĐápLà gì

Học TốtPhương pháp

CrytoPhân tích

Học TốtHọcTop 30 de thi thử thpt giang sơn 2022 môn lý 20226 ngày trước

Top 28 sơ đồ tổ chức cơ cấu tổ chức của hotel sheraton thủ đô hà nội 20221 tuần trước

đứng đầu 30 de thi vào 10 có chiếc lược ngà 20224 ngày trước

Top 29 màn hình máy vi tính bị xoàn win 11 20226 ngày trước

Top 30 đề thi điều tra khảo sát lớp 5 môn toán thời điểm cuối năm 20225 ngày trước

Top 27 phim hoạt hình barbie thời trang và năng động nhiệm màu sắc 20226 ngày trước

Top 28 ứng dụng làm đẹp mắt khi gọi đoạn phim trên zalo 20226 ngày trước

Top 27 đáp án thị trường chứng khoán hvnh 2022 20226 ngày trước

Top 29 câu hỏi làm từ thứ hai đến đồ vật 6 tại tp hà nội 20221 tuần trước