nofxfans.com: Qua bài bác Công thức tính: Hình Lăng Trụ Đứng và bài tập xem thêm cùng tổng hòa hợp lại các kiến thức về hình lăng trụ đứng và gợi ý lời giải chi tiết bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Diện tích lăng trụ đều


I. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG LÀ HÌNH GÌ?

Trong hình học tập không gian, hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có bên cạnh vuông góc với mặt đáy, 2 lòng của hình lăng trụ đó là hai đa giác đều bằng nhau và nằm trên nhì mặt phẳng song song.

Ví dụ: Hình lăng trụ đứng.


*

*

*

Công thức tính diện tích s xung quanh hình lăng trụ đứng bằng tích của chu vi lòng với độ cao của khối lăng trụ đứng, như sau:

(S_xq = p. H)

Trong đó:

(S_xq): diện tích xung xung quanh hình lăng trụ đứng.P: chu vi đáy hình lăng trụ đứng.h: độ dài chiều cao hình lăng trụ đứng.

Công thức tính diện tích toàn phần hình lăng trụ đứng bằng tổng của diện tích xung xung quanh với 2 lần diện tích s đáy của khối lăng trụ đứng, như sau:

(S_tp=S_xq +2.S_d)

Trong đó:

(S_tp): diện tích toàn phần hình lăng trụ đứng.(S_xq): diện tích xung xung quanh hình lăng trụ đứng.(S_d): diện tích s đáy hình lăng trụ đứng.

III. THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG 

Công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng bởi tích của diện tích s với chiều cao của khối lăng trụ đứng,như sau:

(V = S.h)

Trong đó:

V: thể tích hình lăng trụ đứng.S: diện tích đáy hình lăng trụ đứng.h: độ dài chiều cao hình lăng trụ đứng.

Xem thêm: Các Tình Huống Sư Phạm Giữa Giáo Viên Với Hiệu Trưởng Mầm Non

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

Ví dụ: Tính thể tích và diện tích bao quanh của hình lăng trụ đứng tam giác biết độ dài những cạnh mặt đáy hình lăng trụ đứng lần lượt là 10m, 2m, 10m và độ dài độ cao hình lăng trụ đứng là 12m.

Lời giải tham khảo:

Nửa chu vi của đáy tam giác hình lăng trụ đứng là: p= (10 + 2 + 10) : 2 = 11 (m)

Áp dụng công thức tính diện tích, ta có diện tích đáy tam giác hình lăng trụ đứng:

(S = sqrtp.(p-a).(p-b).(p-c)=sqrt11.(11-10).(11-10).(11-2)=3sqrt11)

Áp dụng phương pháp tính thể tích của hình lăng trụ đứng, ta rất có thể tích của hình lăng trụ đứng đã mang lại là:

(V = S.h=3sqrt11.12=36sqrt11(m^3))

Áp dụng phương pháp tính diện tích toàn phần hình lăng trụ đứng, ta có diện tích xung xung quanh hình lăng trụ đứng đã mang đến là: