Trung vai trung phong gia sư - dạy kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng xin trình làng phần CẤU TẠO, TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA SO2 (LƯU HUỲNH DIOXIT). Nhằm cung ứng cho các bạn có thêm tứ liệu học tập tập. Chúc các bạn có 1 kì thi đạt công dụng tốt.

Bạn đang xem: Điều chế lưu huỳnh đioxit


*

I. Kết cấu phân tử khí sunfurơ

- phương pháp phân tử: SO2

- phương pháp cấu tạo: O = S = O

*

II. đặc điểm vật lí

- Là hóa học khí không màu, nặng hơn không khí, mùi hắc, độc, rã và công dụng được cùng với nước.

III. đặc điểm vật lí

1. SO2là oxit axit

- chức năng với nước:

SO2+ H2O

*
H2SO3

- tính năng với dung dịch bazơ (có thể chế tạo ra thành 2 một số loại muối sunfit với hiđrosunfit):

SO2+ NaOH →NaHSO3

SO2+ 2NaOH →Na­2SO3+ H2O

* lưu ý:Tùy theo tỉ lệ phản bội ứng hoàn toàn có thể tạo thành những muối không giống nhau:

GọinOH-/ nSO2= T thì

+ T → muốiHSO3- + T>hoặc= 2→SO32-

+ 1 →2 muối: HSO3-và SO32-

- công dụng với oxit bazơ→muối:

SO2+ CaO→CaSO3

2. SO2là vừa là hóa học khử, vừa là hóa học khử

Số thoái hóa của lưu huỳnh:-2 0 +4 +6

* dấn xét:S trong SO2 có mức oxi hóa +4 ở tầm mức trung gian của -2 và +6. Bởi vậy, SO2 vừa gồm tính oxi hóa cùng tính khử.

a. SO2là chất oxi hóa: (S+4→ S0)

SO2+ 2H2S→3S + 2H2O

b. SO2là chất khử:(S+4→ S+6)

2SO2+ O2

*
2SO3(V2O5, 4500C)

Cl2+ SO2+ 2H2O →H2SO4+ 2HCl

5SO2+ 2KMnO4+ 2H2O→2MnSO4+ K2SO4+ 2H2SO4

SO2+ Br2+ 2H2O→H2SO4+ 2HBr

IV. Điều chế

- Đốt cháy lưu lại huỳnh:

S + O2→SO2(t0)

- Đốt cháy H2S trong oxi dư:

2H2S + 3O2→2H2O + 2SO2

- mang lại kim loại tác dụng với H2SO4đặc nóng:

Cu + 2H2SO4→CuSO4+ SO2+ 2H2O

- Đốt quặng firit sắt:

4FeS2+ 11O2→2Fe2O3+ 8SO2

- Trong phòng thí nghiệm cần sử dụng phản ứng của Na2SO3với hỗn hợp H2SO4:

Na2SO3+ H2SO4→ Na2SO4+ SO2+ H2O

V. Phân biệt khí sunfurơ

- làm cho quỳ tím ẩm chuyển thành màu sắc đỏ.

- làm mất màu hỗn hợp nước brom, hỗn hợp thuốc tím…

5SO2+ 2KMnO4+ 2H2O→2MnSO4+ K2SO4+ 2H2SO4

6. Ứng dụng

- chế tạo axit sunfuric.

- Tẩy trắng giấy, bột giấy.

- kháng nấm mốc cho lương thực, thực phẩm.

Xem thêm: Những Bài Toán Khó Lớp 3 Có Lời Giải 2022, Những Bài Toán Khó Lớp 3 Có Lời Giải Hay Nhất

Ngoài những ứng dụng trên, SO2còn là chất gây ô nhiễm môi trường. Nó là nguyên nhân gây ra hiện tượng mưa axit.

Trung trung ương luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN đưa ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC