- Bazơ: phần lớn các bazơ ko tan, trừ NaOH, KOH, Ba(OH)2 tan, Ca(OH)2 ít tan.

Bạn đang xem: Độ tan của một chất trong nước

- Axit: phần đông các axit tan được, trừ H2SiO3.

- Muối:

+ các muối nitrat gần như tan.

+ phần nhiều các muối bột cloua các tan trừ AgCl ko tan, PbCl2 ít tan.

+ đa phần các muối bột sunfat gần như tan trừ PbSO4, BaSO4 không tan, CaSO4 và Ag2SO4 ít tan.

+ phần nhiều muối cacbonat không tan trừ Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3 tan.

+ phần nhiều muối sunfit ko tan trừ Na2SO3, K2SO3, (NH4)2SO3 tan.


III. Độ tung của một hóa học trong nước

1. Định nghĩa

- Độ tung (S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa hợp trong 100 gam nước để sinh sản thành dung dịch bão hòa ở ánh nắng mặt trời xác định.

Ví dụ: Ở 25oC khi hòa tan 36 gam muối hạt NaCl vào 100 gam nước thì người ta thu được hỗn hợp muối bão hòa. Người ta nói độ tan của NaCl ở 25oC là 36 gam tốt SNaCl = 36 gam


*

* phương thức giải bài tập tính độ tan:

Áp dụng bí quyết tính độ tan: $S=fracm_ctm_dm.100$

Trong đó: mct là trọng lượng chất tung để chế tạo ra thành dung dịch bão hòa

mdm là trọng lượng dung môi (nước) để tạo thành thành hỗn hợp bão hòa


2. Phần đa yếu tố tác động đến độ tan

- Độ tung của chất rắn dựa vào vào sức nóng độ. Phần lớn tăng ánh nắng mặt trời thì độ rã của hóa học rắn tăng.

- Độ tung của hóa học khí phụ thuộc vào vào nhiệt độ và áp suất. Độ tan của hóa học khí tăng khi hạ nhiệt độ và tăng áp suất.

Xem thêm: Tết 2021 Là Con Gì? Mùng 1 Tết 2021 Là Ngày Mấy Dương Lịch ?

Sơ đồ tứ duy: Độ rã của một chất trong nước


*


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp nofxfans.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng nofxfans.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép nofxfans.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.