*

Cùng vị trí cao nhất lời giải kiếm tìm hiểu chi tiết hơn về từ thông nhé

1. Từ thông là gì?

- Từ thông là từ trường được xuất hiện từ một size dây đồng cuốn thành vòng tròn. Về số vòng thì tùy thuộc ứng dụng để quấn. Số vòng dây này sẽ đi xuyên qua một thanh nam châm hút từ vĩnh cửu

- bên trên nguyên tắc; từ thông thể hiện đến hiện tượng từ truyền xuyên qua nam châm vĩnh cửu. Nam châm từ tạo từ trường càng lớn thì lượng từ thông được sản sinh càng nhiều

Từ thông được ký kết hiệu bằng chữ loại Φ (đọc là phi)

Xét một tiết diện S được giới hạn bởi đường cong kín (C),

- Từ thông đặc trưng cho "lượng" từ trường đi qua S => S càng lớn thì từ trường qua nó càng nhiều => Φ tỉ lệ với S- Từ thông đặc trưng đến "lượng" từ trường => hiển nhiên Φ tỉ lệ với cảm ứng từ B (đại lượng đặc trưng mang lại độ mạnh giỏi yếu của từ trường)- Trong quá trình đi chiếu thẳng qua mặt phẳng của tiết diện S ta thấy rằng những đường cảm ứng từ qua S nhiều nhất vào trường hợpvuông góc với mặt phẳng S và không tồn tại đường cảm ứng từ nào đi qua S khisong tuy nhiên với mặt phẳng S => "lượng" từ trường qua mặt S còn phụ thuộc vào góc α tạo bởi véc tơ pháp tuyến của mặt S và=> Φ tỉ lệ với cos α.Từ những nhận xét trên, bạn có:

2. Biểu thức tính từ thông
Bạn đang xem: Đơn vị của từ thông

*

3. Đơn vị của từ thông là

Trong hệ SI, đơn vị của từ thông là vê be, kí hiệu là Wb.

Theo công thức (1) nếu cosα = 1, S = 1 m2, B = 1 T thì Φ = 1Wb. Vậy 1 Wb = 1T. 1m2

4. Công thức từ thông

Theo như khả năng phụ thuộc vào từ thông với những đơn vị diện tích; cảm ứng từ, độ lớn góc α; người ta tính từ thông dựa theo công thức:

Φ = N.B.S.cosα

Trong đó:

Φ: là từ thông

N: số vòng dây

B: cảm ứng từ

S: diện tích của 1 vòng dây (đơn vị là m2)

α: là góc được tạo bởi vector pháp tuyến n và B

Công thức tính từ thông cực đại

Từ thông cực đại được tạo ra bởi công thức Φmax = B.S

Từ thông cực đại được tạo ra khi góc α nằm trong 2 trường hợp n và B tạo góc 0 độ C với 180oC Điều này có nghĩa là cảm ứng điện từ cùng từ trường tiết diện S nó chạy tuy nhiên song với nhau; với không tạo ra góc

Công thức tính từ thông cực tiểu

Từ thông cực tiểu tất cả nghĩa là không ra đời từ thông. Mà lại trường hợp từ thông không được sản sinh bởi nguyên nhân góc α = 90 độ xảy ra khi góc n với B tạo góc vuông

Các bạn lưu ý 2 phần này nhé. Đây là những câu trắc nghiệm thường ra nhất vào thi cử hiện ni bằng các câu hỏi trắc nghiệm

Từ 2 công thức trên ta thấy dù ở bất cứ trường hợp nào thì công thức tính không vắt đổi. Điều này còn có khẳng đình gì ?

Có nghĩa là nguyên tắc hoạt động của từ thông trọn vẹn không phụ thuộc vào độ nhiễu tín hiệu từ các môi trường bên ngoài gây ra !

5. Ý nghĩa của từ thông

Từ thông sẽ bao gồm ý nghĩa như sau: “Từ thông đi qua một S bằng số đường sức từ đi qua diện tích S được đặt vuông góc với đường sức từ”

Ví dụ về từ thông:

Giả sử bài toán yêu cầu thế này: gồm một khung dây đồng được cuốn phẳng dẹt với số vòng dây độ 1500 vòng, diện tích mỗi vòng là 39 cm2

Trong việc thể hiện size quây luân phiên đều quanh một trục vít đối xứng nhau.

Xem thêm: Khi Nói Về Thuyết Lượng Tử Ánh Sáng Phát Biểu Nào Sau Đây Là Đúng ?

Hướng của cảm ứng điện từ so với trục con quay tạo một góc 0 độ và gồm độ lớn 0,5T. Yêu thương cầu tính từ thông cực đại chạy quay khung dây