Khi học về từng các loại hợp hóa học hữu cơ rõ ràng thì ngoài nắm được cấu tạo, đặc điểm hoá học tập của chúng thì câu hỏi viết những đồng phân cũng rất quan trọng. Đối cùng với dạng bài trắc nghiệm thì cách tính số đồng phân sẽ hỗ trợ các em khôn cùng nhiều, tiết kiệm ngân sách được thời hạn trong bài xích kiểm tra cùng thi.Bạn sẽ xem: vắt nào là đồng phân hình học

Vậy thì bí quyết và cách tính số đồng phân như nắm nào, những em tham khảo bài viết sau đây.

Bạn đang xem: Đồng phân hình học là gì


*

Cách tính số đồng phân

I. Đồng phân:

1. Đồng phân là gì?

Đồng phân là rất nhiều hợp chất không giống nhau nhưng có cùng công thức phân tử.

Các đồng phân của nhau bao gồm tính chất khác biệt do bọn chúng có kết cấu hoá học khác nhau.

Lưu ý: các đồng phân của nhau thì tất cả cùng phân tử khối, nhưng những chất tất cả cùng phân tử khối thì rất có thể không đề xuất đồng phân của nhau.

Ví dụ: , nhưng bọn chúng không cùng CTPT nên không phải đồng phân.

2. Phân loại:

Chúng ta có nhiều cách phân một số loại đồng phân, có thể dựa vào trơ trọi tự liên kết, nhóm chức hay vị trí trong ko gian,....


*

Cách tính số đồng phân

- Đồng phân cấu tạo:

+ Đồng phân mạch C: nhận được khi thay đổi trật từ bỏ liên kết của các nguyên tử C với nhau (mạch thẳng, mạch nhánh, vòng).

Ví dụ: với một bí quyết C4H10 ta có những đồng phân:

Butan 2 – metylpropan

+ Đồng phân loại nhóm chức:

Nhóm chức

Loại chất

- OH

Ancol

- O -

Ete

- CHO

Anđehit

- CO

Xeton

- COOH

Axit

Ví dụ: Cùng bí quyết C2H6O ta rất có thể viết 2 đồng phân với 2 một số loại nhóm chức khác nhau (ancol và ete):

Ancol etylic Đimtyl ete

+ Đồng phân địa chỉ nhóm chức hoặc links bội: vị trí của tập thể nhóm chức, nhóm cố gắng hoặc links bội bên trên mạch C ráng đổi.

Ví dụ: Đồng phân C4H8 mạch hở, vào phân th có một nối đôi:

- Đồng phân cis – trans:

Ví dụ cùng với buten – 2 – en

Nhận thấy, khi 2 nhóm nắm của nguyên tử C sở hữu nối đôi khác nhau thì sẽ xuất hiện đồng phân hình học. Nếu những nhóm vậy ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) gồm phân tử khối lớn hơn nằm về cùng bên với nối đôi đã là dạng cis, không giống phía là dạng trans.

3. Quá trình viết đồng phân:

- Tính số link π cùng vòng:

π + v =

- phụ thuộc vào công thức phân tử, số liên kết π+v nhằm lựa chọn các loại chất phù hợp. Thường đề sẽ đến viết đồng phân của phù hợp chất vậy thể.

- Viết mạch C chính:

+ Mạch hở: ko phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh,...

+ Mạch vòng: vòng ko nhánh, vòng vó nhánh,....

- gắn thêm nhóm chức hoặc liên kết bôi (nếu có) vào mạch. Sau đó di chuyển để biến hóa vị trí. Phải xét tính đối xứng để tránh trùng lặp.

- Điền H để bảo vệ hoá trị của các nguyên tố. Đối với bài xích trắc nghiệm thì ko cần.

II. Phương pháp tính số đồng phân:

1. Cách tính số đồng phân: Ankan

- Khái niệm: Ankan là phần đa hiđrocacbon no, mạch hở. Vào phân tử ankan chỉ gồm những liên kết 1-1 C-C và C-H.

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Ankan chỉ bao gồm đồng phân mạch cacbon với từ C4 trở đi mới lộ diện đồng phân.

- phương pháp tính nhanh:

Áp dụng: Tính số đồng phân ankan C4H10:

Thay vì viết

Butan 2 – metylpropan

Ta áp dụng công thức trên với n = 4, đồng phân.

Với C5H12, ta có n = 5 số đồng phân ankan vẫn là đồng phân.

2. Cách tính số đồng phân: Anken

- Anken là hầu như hiđrocacbon không no, mạch hở, vào phân tử đựng một link đôi.

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken có đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối đôi với đồng phân hình học.

- Mẹo tính cấp tốc đồng phân anken:

Xét 2C với nối đôi, từng C sẽ links với 2 nhóm gắng (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C sở hữu nối đôi đã còn 2C với H nhóm thế.

Nếu đề bài bác yêu ước tính đồng phân cấu tạo sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Nếu như yêu cầu tính đồng phân (bao có đồng phân hình học) vẫn là 1+1+2=4 đồng phân.

Ví dụ với C5H10: Trừ đi 2C mang nối đôi đang còn 3C và H team thế.

Ta có 5 đồng phân cấu trúc và 6 đồng phân anken.

3. Phương pháp tính số đồng phân: Ankin

- Ankin là đều hiđrocacbon ko no, mạch hở, trong phân tử chứa một link ba.

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối ba và không tồn tại đồng phân hình học.

- Mẹo tính cấp tốc đồng phân ankin:

Xét 2C có nối ba, từng C vẫn liên kết với một nhóm gắng (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ cùng với C4H6: Trừ đi 2C có nối ba sẽ còn 2C và H là team thế.

Ví dụ với C5H8: Trừ đi 2C sở hữu nối đôi đã còn 3C cùng H nhóm thế.

Ta tất cả 3 đồng phân ankin.

4. Cách tính số đồng phân: Benzen và đồng đẳng

- Đồng đẳng benzen là số đông hiđrocacbon thơm, trong phân tử cất một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- bí quyết tính số đồng phân:

Áp dụng: Tính số đồng phân của các hiđrocacbon thơm C7H8, C8H10, C9H12.

Ta gồm n = 7, chũm vào bí quyết ta được (7-6)2 = 1

n = 8, ta được (8-6)2 = 4

n = 9, cụ vào bí quyết (9-6)2 = 9 đồng phân.

5. Cách tính số đồng phân: Ancol

- Ancol là đa số hợp hóa học hữu cơ vào phân tử không nhóm –OH gắn trực tiếp cùng với C no.

- team chức ancol: -OH.

- CTTQ của ancol no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1OH tốt CnH2n+2O (n≥1).

- Ancol gồm đồng phân mạch C và đồng phân địa điểm nhóm OH.

- cách làm tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân ancol no, solo chức, mạch hở tự C3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

Propan – 1 – ol Propan – 2 – ol

C4H9OH: 24-2 = 4 đồng phân.

C5H11OH: 25-2 = 8 đồng phân.

Lưu ý: khi viết đồng phân ancol, đội OH không gắn vào C không no với 1 nguyên tử C bắt buộc gắn 2 tốt 3 team OH.

6. Cách tính số đồng phân: Ete

- Ete là hợp chất hữu cơ trong phân tử gồm nguyên tử oxi liên kết với 2 nhóm ankyl.

- CTTQ của ete no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2n+2O (n≥2).

- phương pháp tính số đồng phân:

- Áp dụng: cùng với n = 3 ta gồm công thức ete là C3H8O, nạm vào cách làm ta được: đồng phân là

Với n = 4, bí quyết ete là C4H10O, ta được đồng phân.

Lưu ý: Ancol và ete no, đơn chức là đồng phân về các loại nhóm chức. Khi viết đồng phân giả dụ đề ko đề cập cho ancol giỏi ete thì buộc phải tính cả 2 loại.

7. Phương pháp tính số đồng phân: Phenol

- Phenol là số đông hợp hóa học hữu cơ vào phân tử có nhóm –OH liên kết trực tiếp cùng với C thơm.

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- phương pháp tính nhanh:

- Áp dụng:

C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

Với tất cả cùng phương pháp phân tử nhưng lại là đồng phân ancol thơm (OH gắn thêm với C no).

8. Phương pháp tính số đồng phân: Anđehit

- Anđehit là phần đa hợp chất hữu cơ vào phân tử tất cả nhóm –CH = O liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- CTTQ của anđehit no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Vào phân tử đựng một nối đôi ở nhóm chức CHO.

- phương pháp tính nhanh:

- Áp dụng: Tính số đồng phân anđehit sau: C3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, đối kháng chức, mạch hở.

Với C3H6O: đồng phân.

Với C4H8O: đồng phân.

9. Phương pháp tính số đồng phân: Xeton

- Xeton là các hợp hóa học hữu cơ trong phân tử tất cả nhóm C = O links trực tiếp với nhì nguyên tử C.

- CTTQ của xeton no, solo chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối đôi ở nhóm chức CO.

- phương pháp tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

Từ cách làm ta tính được: đồng phân.

Lưu ý: Anđehit cùng xeton tất cả cùng phương pháp phân tử cùng với nhau, nên khi đề bài xích chỉ mang lại CTPT nhưng mà không nhắc đến nhiều loại hợp chất nào thì đề nghị tính cả hai.

10. Phương pháp tính số đồng phân: Axit

- Axit cacboxylic là mọi hợp hóa học hữu cơ trong phân tử bao gồm nhóm –COOH link trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

Xem thêm: Kiểm Tra Giải Bài Tập Sgk Toán 12 Chương 2 Bài 2 Hàm Số Lũy Thừa

- CTTQ của aaxit no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử đựng một nối đôi ở nhóm chức COOH.