Đường tròn xúc tiếp với một cạnh của tam giác cùng tiếp xúc với phần kéo dãn của nhị cạnh còn sót lại gọi là con đường tròn bàng tiếp tam giác. Trọng điểm đường tròn bàng tiếp tam giác là giao của một đường phân giác góc vào và hai tuyến đường phân giác góc bên cạnh của tam giác


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho nửa đường tròn trọng điểm $O$, 2 lần bán kính $AB$. Vẽ những tiếp tuyến $Ax,By$ với nữa mặt đường tròn cùng phía đối với $AB$. Từ bỏ điểm $M$ trên nửa con đường tròn ($M$ khác $A,B$ ) vẽ tiếp đường với nửa con đường tròn, cắt $Ax$ cùng $By$ theo thứ tự tại $C$ với $D$ .

Bạn đang xem: Đường tròn bàng tiếp tam giác


Hai tiếp đường tại $A$ cùng $B$ của mặt đường tròn $(O)$ cắt nhau tại $I$ . Đường trực tiếp qua $I$ cùng vuông góc với $IA$ cắt $OB$ trên $K$. Chọn khẳng định đúng.


Cho mặt đường tròn $(O).$ xuất phát từ một điểm $M$ ở ngoại trừ $(O)$, vẽ nhì tiếp tuyến $MA$ với $MB$ làm sao để cho góc $AMB$ bởi $120^0$. Biết chu vi tam giác $MAB$ là $6left( 3 + 2sqrt 3 ight)cm$, tính độ nhiều năm dây $AB.$


Cho tam giác $ABC$ cân nặng tại $A$, $I$ là trọng tâm đường tròn nội tiếp, $K$ là trung khu đường tròn bàng tiếp vào góc $A.$ gọi $O$ là trung điểm của $IK.$


Cho tam giác $ABC$ cân nặng tại $A$ nội tiếp con đường tròn $left( O ight)$. điện thoại tư vấn $D$ là trung điểm cạnh $AC$, tiếp con đường của mặt đường tròn $left( O ight)$ tại $A$ cắt tia $BD$ trên $E$.


Cho hai tuyến phố tròn $left( O ight);left( O" ight)$ cắt nhau tại $A,B$, trong số đó $O" in left( O ight)$. Kẻ 2 lần bán kính $O"OC$ của đường tròn $left( O ight)$. Chọn khẳng định sai?


Cho con đường tròn (left( O;R ight)). Từ 1 điểm M nằm đi ngoài đường tròn kẻ những tiếp tuyến đường ME, MF đến đường tròn (với E, F là các tiếp điểm). Đoạn OM giảm đường tròn (left( O;R ight)) trên I. Kẻ đường kính ED của (left( O;R ight)). Hạ FK vuông góc với ED. Gọi phường là giao điểm của MD với FK.


Cho đường tròn (left( O;R ight)) cùng điểm A nằm kế bên (left( O ight)). Trường đoản cú A kẻ nhị tiếp tuyến đường AB, AC cùng với (left( O ight)) (B, C là các tiếp điểm). điện thoại tư vấn H là giao điểm của OA với BC. đem D đối xứng với B qua O. Gọi E là giao điểm của đoạn trực tiếp AD với (left( O ight)) (E ko trùng cùng với D).

Xem thêm: Cách Tính Góc Giữa 2 Vecto, Cách Tính Góc Giữa Hai Vectơ Trong Mặt Phẳng


Hai tiếp con đường tại nhì điểm (B,C) của một đường tròn (left( O ight)) giảm nhau tại (A) chế tác thành (widehat BAC = 50^0). Số đo của góc (widehat BOC) chắn cung nhỏ dại (BC) bằng 


Cho hai tuyến phố tròn (left( O ight)) cùng (left( O" ight)) tiếp xúc quanh đó tại (A). Kẻ tiếp đường chung không tính (BC,B in left( O ight)) cùng (C in (O")). Tiếp tuyến bình thường trong trên (A) giảm tiếp tuyến chung bên cạnh (BC) trên (I). Tính độ nhiều năm (BC) biết (OA = 9cm,O"A = 4cm).


Cho hình vẽ, MAMB là nhị tiếp đường của con đường tròn (left( O,3cm ight)), (MA = 4cm). Độ dài đoạn trực tiếp AB là: