*Bạn đang xem: Este x đơn chức tác dụng với naoh

*

Lớp 12
chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử dân tộc 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử dân tộc 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử vẻ vang 10 Địa lí 10 Tin học tập 10 technology 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
chất hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học tập 8 Âm nhạc với mỹ thuật 8
lịch sử và Địa lí 7 Tin học 7 technology 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử dân tộc và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi mang lại 4,4 gam este X solo chức tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ cho phản ứng trọn vẹn thì thu được 4,8 gam muối. Tên thường gọi của X là:

A metyl propionat B metyl axetat C etyl axetat D etyl propionat

Phương pháp giải:

Bài toán về bội phản ứng thuỷ phân este

Thuỷ phân một este 1-1 chức

- Trong môi trường thiên nhiên axit: bội nghịch ứng xẩy ra thuận nghịch

RCOOR’ + HOH RCOOH + R’OH

- Trong môi trường xung quanh kiềm (phản ứng xà chống hoá): phản ứng một chiều, đề nghị đun nóng

RCOOR’ + NaOH -> RCOOH + R’OH

v Một số nhấn xét :

- trường hợp nNaOH làm phản ứng = nEste => Este solo chức.

- nếu như RCOOR’ (este đơn chức), trong các số đó R’ là C6H5- hoặc vòng benzen bao gồm nhóm thế 

=> nNaOH bội nghịch ứng = 2nestesản phẩm đến 2 muối, trong các số đó có phenolat:
Xem thêm: Top 20 Cộng Hóa Trị Của N Trong Hno3 Nguyên Tử N Có :, Cộng Hóa Trị Của Nitơ Trong Hno3 Là

Lời giải chi tiết:

RCOOR’ + NaOH -> RCOONa + R’OH

Mol x -> x

Ta có : mRCOONa > mRCOOR’ => MNa > MR’ => R’ = CH3

=> mmuối – meste = (23 – 15)x = 4,8 – 4,4

=> x = 0,05 mol => Meste = 88g

=> C2H5COOCH3

Đáp án A


Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép nofxfans.com gửi các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.