Excel là 1 công ráng vô cùng thiết yếu so với công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, một kế toán sẽ phải sử dụng thành thạo phần mềm này để quá trình thao tác làm việc được mau lẹ và chính xác hơn. Dưới đây là một số hàm excel thông dụng nhưng mà kế toán phải nắm trong trái tim bàn tay.

Bạn đang xem: Excel dành cho kế toán

*

1. Hàm MAX với hàm MIN

• Hàm MAX trả về công dụng là giá bán trị lớn số 1 trong dãy được chọn, thường dùng để làm tìm số lớn nhất trong một dãy số.Cú pháp: =MAX(Number 1, Number 2,…)Trong đó: Number 1, Number 2,… là hàng mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất trong đó.

• Hàm MIN ngược lại với hàm MAX, tức là trả về tác dụng là giá chỉ trị bé dại nhất trong dãy được chọn.Cú pháp: =MIN(Number 1, Number 2,…)Trong đó: Number 1, Number 2,… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị bé dại nhất vào đó.

2. Hàm and và hàm OR

• Hàm AND bao gồm các đối số là các hằng hoặc biểu thức logic. Hàm trả về quý hiếm TRUE nếu toàn bộ các đối số của nó hầu như đúng và trả về cực hiếm FALSE nếu ít nhất một đối số trong các số ấy sai.Cú pháp: =AND(Logical 1, Logical 2,…)Trong đó: Logical 1, Logical 2,… là các biểu thức logic.

• Hàm OR cũng bao hàm các đối số như hàm AND, tuy nhiên nó sẽ trả về quý giá TRUE khi tối thiểu một trong số đối số là đúng, cùng trả về cực hiếm FALSE khi toàn bộ các đối số của nó các sai.Cú pháp : =OR(Logical 1, Logical 2,…)Trong đó: Logical 1, Logical 2,… là các biểu thức logic.

• lưu ý :– những đối số vào hàm and và OR yêu cầu là biểu thức logic.– Hàm and và OR thường được ghép với những hàm không giống để tiến hành các phép tính phức tạp.

3. Hàm IF

Hàm IF là một trong những hàm đa chức năng và được áp dụng nhiều duy nhất trong excel, nó đã trả về quý giá 1 nếu đk đúng cùng trả về giá trị 2 nếu đk sai.

Cú pháp : = IF(Logical_test,,)

Trong đó:– Logical_test là biểu thức điều kiện.– là quý giá được trả về nếu đk đúng.– là quý hiếm được trả về nếu đk sai.

4. Hàm SUM, AVERAGE với COUNT

Cả 3 hàm này đông đảo được tiến hành trên một dãy được chọn. Hàm SUM tính tổng tất cả các số trong dãy, hàm AVERAGE tính quý hiếm trung bình của tất cả các số trong dãy, còn hàm COUNT dùng làm đếm số lượng các ô gồm chứa dữ liệu kiểu số trong dãy.

Cú pháp:• =SUM(Number1, Number2, Number3…)• =AVERAGE(Number1, Number2, Number3…)• =COUNT(Value1, Value2, Value3…)

5. Hàm SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF

Nhóm hàm này có chức năng tương từ như SUM, AVERAGE với COUNT, tuy nhiên có thêm điều kiện và bọn chúng chỉ triển khai trên các ô thỏa mãn nhu cầu điều kiện chuyển ra.

Cú pháp:• =SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)• =AVERAGEIF(Range, Criteria, Sum_range)Trong kia Range là vùng chứa điều kiện, Criteria là đk đưa ra còn Sum_range là vùng phải tính tổng.• =COUNTIF(range,criteria)Trong kia range là vùng buộc phải đếm, criteria là vấn đề kiện.

6. Hàm VLOOKUP với HLOOKUP

Cả 2 hàm trên đều là hàm tìm kiếm, tuy vậy VLOOKUP sẽ tìm tìm theo cột còn HLOOKUP đang tìm kiếm theo hàng.

Cú pháp :• =VLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, )• =HLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, )

Trong đó:– Lookup Value là giá trị dùng để dò tìm.– Table Array là bảng giá trị dò để đối chiếu với giá trị dùng làm dò tìm. Vùng này cần được để ngơi nghỉ dạng địa chỉ tuyệt đối.– Col idx num: là trang bị tự cột/hàng dữ liệu mà bạn có nhu cầu lấy vào phép so sánh– Range lookup là phạm vi tìm kiếm. 1 tương ứng với dò tìm kha khá và 0 tương xứng với dò tìm giỏi đối.

Xem thêm: Các Ngành Thi Khối D - Con Gái Thi Khối D Nên Học Ngành Gì

Hiện nay nỗ lực vì câu hỏi sử dụng ứng dụng excel, những doanh nghiệp siêu nhỏ tuổi đã tiến hành đổi khác sử dụng ứng dụng kế toán để giao hàng công tác thống trị tài thiết yếu – kế toán của người sử dụng mình. Phần mềm kế toán nofxfans.com giành riêng cho mọi đối tượng người sử dụng doanh nghiệp, giúp kế toán tiến hành nghiệp vụ vô cùng đơn giản, con số tài khoản kế toán, khối hệ thống chứng từ, mẫu mã biểu, báo cáo đều về tối giản hơn tương đối nhiều so với phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa với nhỏ, công ty lớn. Bối cảnh của EasyInvoice thân thiết và dễ sử dụng với khối hệ thống biểu vật dụng phân tích bỏ ra tiết. Phần mềm phù hợp với cả các doanh nghiệp siêu nhỏ dại có kế toán tài chính tự tiến hành công tác kế toán và cả những doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán mướn ngoài.