Thông tin tuyển chọn sinh: https://nofxfans.com/tin-tuc/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-ngoai-thuong-(co-so-tp.hcm)-nam-2021


Tải về tại
*

Tổ chức

Khoa technology Thông Tin - ngôi trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học nước nhà Thành Phố hồ Chí Minh