Bạn đang dùng điện thoại thông minh Samsung Galaxy J7 Prime và ao ước ghi âm cuộc gọi, hãy đọc bài viết dưới trên đây nhé.

Bạn đang xem: Ghi âm cuộc gọi trên samsung j7

*

Khi tiến hành một cuộc gọi đi hay chào đón cuộc điện thoại tư vấn đến mà bạn có nhu cầu ghi âm, hãy dìm vào hình tượng ghi âm hiện ra trên đồ họa điện thoại, cuộc call của bạn sẽ được thu thanh lại ngày lập tức.

*

Ghi âm cuộc gọi đi

*

Ghi âm cuộc gọi đến

Để mở file ghi âm?

1.Bạn vào Menu chọn File của bạn

*

2.Chọn bộ nhớ thiết bị

*

3.Chọn mục Call

*

Sẽ chỉ ra danh sách các cuộc gọi ghi âm của mình.

Xem thêm: 12 Bài Văn Tả Một Người Thân Trong Gia Đình Em Lớp 5 Hay Nhất

*

Chúc bạn thành công!


Bu1ea1n u0111ang du00f9ng u0111iu1ec7n thou1ea1i Samsung Galaxy J7 Prime vu00e0 muu1ed1n ghi u00e2m cuu1ed9c gu1ecdi, hu00e3y u0111u1ecdc bu00e0i viu1ebft du01b0u1edbi u0111u00e2y nhu00e9.1.jpg Khi thu1ef1c hiu1ec7n mu1ed9t cuu1ed9c gu1ecdi u0111i giỏi tiu1ebfp nhu1eadn cuu1ed9c gu1ecdi u0111u1ebfn mu00e0 bu1ea1n muu1ed1n ghi u00e2m, hu00e3y nhu1ea5n vu00e0o biu1ec3u tu01b0u1ee3ng ghi u00e2m hiu1ec7n ra tru00ean giao diu1ec7n u0111iu1ec7n thou1ea1i, cuu1ed9c gu1ecdi cu1ee7a bu1ea1n su1ebd u0111u01b0u1ee3c ghi u00e2m lu1ea1i ngu00e0y lu1eadp tu1ee9c. 2.jpg Ghi u00e2m cuu1ed9c gu1ecdi u0111i 3.jpg Ghi u00e2m cuu1ed9c gu1ecdi u0111u1ebfn u0110u1ec3 mu1edf file ghi u00e2m? 1.Bu1ea1n vu00e0o menu chu1ecdn file cu1ee7a bu1ea1n 4.1.jpg 2.Chu1ecdn Bu1ed9 nhu1edb thiu1ebft bu1ecb 6.jpg 3.Chu1ecdn mu1ee5c Call 7.jpg Su1ebd hiu1ec7n ra danh su00e1ch cu00e1c cuu1ed9c gu1ecdi ghi u00e2m cu1ee7a mu00ecnh. 8.jpg Chu00fac bu1ea1n thu00e0nh cu00f4ng! ","product_id":0,"type":0,"date":1495189024,"date_text":"5 nu0103m","link":"/hoidap/6079/602942/lam-sao-de-ghi-am-cuoc-goi-tren-dien-thoai-j7-prime.html","num_reply":0,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"giangpt2","name":"minhnhat","company":"Minhnhat14","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":1,"email":"phamgiang1985