- Chọn bài bác -Bài 12: liên kết ion - Tinh thể ionBài 13: links cộng hóa trịBài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tửBài 15: Hóa trị với số oxi hóaBài 16: Luyện tập: liên kết hóa học

Xem tổng thể tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài Tập hóa học 10 – bài 12: links ion – Tinh thể ion góp HS giải bài tập, cung cấp cho những em một khối hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập tập thao tác khoa học, làm nền tảng gốc rễ cho câu hỏi phát triển năng lực nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 59 SGK Hóa 10): link hóa học tập trong NaCl được hiện ra là do.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa bài 12 lớp 10

A. Hai hạt nhân nguyên tử hút electron khôn cùng mạnh.

B. Mỗi nguyên tử Na và Cl góp bình thường 1 electron.

C. Mỗi nguyên tử kia nhường hoặc thu electron nhằm trở thành các ion trái vệt hút nhau.

D. Na → Na+ e ; Cl + e → Cl– ; Na+ + Cl– → NaCl.

Chọn lời giải đúng nhất

Lời giải:

D đúng

Bài 2 (trang 59 SGK Hóa 10): Muối ăn ở thể rắn là

A. Các phân tử NaCl

B. Những ion Na+ cùng Cl–

C. Những tinh thể hình lập phương: những ion Na+ và Cl– được phân bố luân phiên đầy đủ đặn trên từng đỉnh.

D. Các tinh thể hình lập phương: các ion Na+ và Cl– được phân bổ luân phiên phần lớn đặn thành từng phân tử riêng rẽ rẽ.

Chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải:

C đúng.

Bài 3 (trang 60 SGK Hóa 10): a) Viết cấu hình electron của cation liti (Li+) với anion oxit (O2-).

b) những điện tích sinh hoạt ion Li+ cùng O2- vì chưng đâu mà có?

c) Nguyên tử khí hiếm nào có thông số kỹ thuật electron như là Li+ cùng nguyên tử khí thi thoảng nào có cấu hình electron tương đương O2-.

d) bởi vì sao 1 nguyên tử oxi phối kết hợp được cùng với 2 nguyên tử liti?

Lời giải:

a) thông số kỹ thuật electron của cation liti (Li+) là 1s2 và anion oxit (O2-) là 1s22s22p6.

b) Điện tích sinh sống Li+ vị mất 1e mà lại có, điện tích ở O2- bởi vì O thừa nhận thêm 2e cơ mà có.

c) Nguyên tử khí hãn hữu He có cấu hình electron như thể Li+


Nguyên tử khí hi hữu Ne có cấu hình electron tương đương O2-

d) vị mỗi nguyên tử liti chỉ có thể nhường 1e, cơ mà một nguyên tử oxi thu 2e.

2Li → 2Li+ + 2e;

O + 2e → O2-;

2Li+ + O2- → Li2O.

Bài 4 (trang 60 SGK Hóa 10): xác minh số proton, notron, electron trong số nguyên tử với ion sau:

Lời giải:

Số proton, notron, electron trong số nguyên tử với ion sau:


*

Bài 5 (trang 60 SGK Hóa 10): đối chiếu số electron trong số cation sau: Na+, Mg2+, Al3+

Lời giải:

Các ion Na+, Mg2+, Al3+ đều có 10 electron.

Vì ZNa = 11 ⇒ Na bao gồm 11e ⇒ Na+ tất cả 11 – 1 = 10e

ZMg = 12 ⇒ Mg gồm 12e ⇒ Mg2+ gồm 12 – 2 = 10e

ZAl = 13 ⇒ Al bao gồm 13e ⇒ Al3+ gồm 13 – 3 = 10e

Bài 6 (trang 60 SGK Hóa 10): trong những hợp chất sau đây, hóa học nào cất ion đa nguyên tử, đề cập tên các ion nhiều nguyên tử đó:

a) H3PO4.

b) NH4NO3.

c) KCl.

d) K2SO4.

e) NH4Cl.

Xem thêm: Ứng Dụng Quẻ Phong Sơn Tiệm Giải Đoán, Quẻ Số 53: Phong Sơn Tiệm

f) Ca(OH)2.

Lời giải:

H3PO4NH4NO3K2SO4NH4ClCa(OH)2
Ion đa nguyên tửIon PO43-NH4+ và NO3–SO42-NH4+OH–
Tên gọiAnion photphatCation amoni NH4+ cùng Anion nitrat NO3–Anion sunphatCation amoniAnion hidroxit