*Bạn đang xem: Giải bài tập sách

• Đọc, viết, so sánh những số tất cả 3 chữ số • Cộng, trừ các số gồm 3 chữ số ( không nhớ ) • rèn luyện trang 4 • Cộng các số có tía chữ số (có lưu giữ một lần) • rèn luyện trang 6 • Trừ những số có bố chữ số (có lưu giữ một lần) • rèn luyện trang 8 • Ôn tập các bảng nhân • Ôn tập các bảng chia • luyện tập trang 10 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ • Xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) • rèn luyện trang 17 • rèn luyện chung trang 18

Chương 2: Phép nhân cùng phép phân chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • luyện tập trang đôi mươi • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) • Nhân số có hai chữ số với số tất cả một chữ số (có nhớ) • luyện tập trang 23 • Bảng chia 6 • luyện tập trang 25 • tra cứu một trong số phần đều bằng nhau của một trong những • luyện tập trang 26 • chia số gồm hai chữ số cho số có một chữ số • luyện tập trang 28 • Phép phân chia hết cùng phép chia tất cả dư • luyện tập trang 30 • Bảng nhân 7 • luyện tập trang 32 • Gấp một số lên các lần • luyện tập trang 34 • Bảng chia 7 • luyện tập trang 36 • giảm đi một số trong những lần • rèn luyện trang 38 • kiếm tìm số phân chia • luyện tập trang 40 • Góc vuông, góc không vuông • Thực hành nhận thấy và vẽ góc vuông bằng ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị đo độ lâu năm • luyện tập trang 46 • thực hành đo độ dài • thực hành đo độ lâu năm (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 49 • vấn đề giải bởi hai phép tính • bài toán giải bởi hai phép tính (tiếp theo) • luyện tập trang 52 • Bảng nhân 8 • luyện tập trang 54 • Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số • rèn luyện trang 56 • đối chiếu số phệ gấp mấy lần số nhỏ xíu • rèn luyện trang 58 • Bảng chia 8 • luyện tập trang 60 • so sánh số bé bằng 1 phần mấy số phệ • rèn luyện trang 62 • Bảng nhân 9 • rèn luyện trang 64 • Gam • luyện tập trang 67 • Bảng chia 9 • luyện tập trang 69 • phân tách số bao gồm hai chữ số mang đến số có một chữ số • phân tách số gồm hai chữ số mang lại số có một chữ số (tiếp theo) • chia số có bố chữ số mang đến số có một chữ số • phân tách số có ba chữ số mang lại số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • ra mắt bảng nhân • ra mắt bảng phân chia • rèn luyện trang 76 • rèn luyện chung trang 77 • có tác dụng quen cùng với biểu thức • Tính giá trị của biểu thức • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 81 • Tính quý hiếm của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 82 • luyện tập chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông vắn • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông • luyện tập trang 89 • rèn luyện chung trang 90

Chương 3: những số mang lại 10 000


• các số có bốn chữ số • rèn luyện trang 94 • các số gồm bốn chữ số (tiếp theo) • những số gồm bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - luyện tập • Điểm nghỉ ngơi giữa. Trung điểm của đoạn thẳng • rèn luyện trang 99 • So sánh những số trong phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 101 • Phép cộng những số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 103 • Phép trừ các số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 105 • luyện tập chung trang 106 • mon - năm • rèn luyện trang 109 • Hình tròn, tâm, con đường kính, nửa đường kính • Nhân số có bốn chữ số với số tất cả một chữ số • luyện tập trang 114 • Nhân số có bốn chữ số với số gồm một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 116 • chia số bao gồm bốn chữ số mang đến số tất cả một chữ số • chia số bao gồm bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) • phân chia số tất cả bốn chữ số mang lại số gồm một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 120 • luyện tập chung trang 120 • làm cho quen với chữ số La Mã • luyện tập trang 122 • thực hành thực tế xem đồng hồ thời trang • thực hành thực tế xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • bài bác toán liên quan đến rút về đơn vị • luyện tập trang 129 phần 1 • rèn luyện trang 129 phần 2 • Tiền vn • rèn luyện trang 132 • làm quen với thống kê lại số liệu • có tác dụng quen với những thống kê số liệu (tiếp theo) • luyện tập trang 138

Chương 4: những số đến 100 000


• các số bao gồm năm chữ số • rèn luyện trang 142 • những số tất cả năm chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 145 • Số 100 000 - luyện tập • So sánh những số vào phạm vi 100 000 • luyện tập trang 148 • luyện tập trang 149 • diện tích của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích s hình chữ nhật • rèn luyện trang 153 • Diện tích hình vuông vắn • rèn luyện trang 154 • Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 • luyện tập trang 156 • Phép trừ những số vào phạm vi 100 000 • Tiền nước ta • rèn luyện trang 159 • rèn luyện chung trang 160 • Nhân số bao gồm năm chữ số với số gồm một chữ số • luyện tập trang 162 • phân chia số có năm chữ số mang lại số bao gồm một chữ số • phân tách số gồm năm chữ số mang đến số có một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 165 • luyện tập chung trang 165 • bài toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng (tiếp theo) • rèn luyện trang 167 • rèn luyện trang 167 • luyện tập chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập những số mang đến 100 000 • Ôn tập những số mang đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tư phép tính trong phạm vi 100 000 • Ôn tập tư phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tư phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • luyện tập chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179


Xem thêm: Thành Phần Các Nguyên Tố Trong Hợp Chất Hữu Cơ

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung •Chương 2: Phép nhân cùng phép chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: các số đến 10 000 •Chương 4: những số đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm