Cho tam giác vuông cân (ABC) tất cả (AB = AC = a). Tính những tích vô hướng (vecAB.vecAC), (vecAC.vecCB).
Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình 10 trang 45

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Cho nhị vecto (overrightarrow a) và ( overrightarrow b ) đông đảo khác vecto ( overrightarrow 0. ) khi đó tích vô hướng của vecto (overrightarrow a) với ( overrightarrow b ) được xác định bởi bí quyết sau:


Lời giải bỏ ra tiết

*

(vecAB ⊥vecACRightarrow vecAB.vecAC = 0)

(vecAC.vecCB =(- vecCA). vecCB=- (vecCA. vecCB))

Ta có: (CB= sqrtAB^2+AC^2)(=sqrta^2+a^2=asqrt2)

Lại bao gồm (widehatACB = 45^0) vày (Delta ABC) là tam giác vuông cân nặng tại (A.) 

Vậy (vecAC.vecCB = -(vecCA. vecCB))

(= -|vecCA|. |vecCB|. coswidehatACB)

(= - CA. CB .cos 45^0 )

(= - a.asqrt 2 .sqrt 2 over 2 = - a^2.)

Cách khác:

*

*

nofxfans.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp nofxfans.com
Xem thêm: Những Bài Hát Của Nhật Kim Anh, Những Bài Hát Do Ca Sĩ Nhật Kim Anh Trình Bày

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng nofxfans.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép nofxfans.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.