Câu 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1. 1. Viết số phù hợp vào chỗ chấm:a) 7000 ; 8000 ; 9000 ;………;……….; 12 000 ; ………..

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 4 bài 1


1. Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

a) 7000 ; 8000 ; 9000 ;………;……….; 12 000 ; ………..

b) 0 ; 10 000 ; 20 000 ;……. ; …….. ; ……. ; 60 000.

c) 33 7000 ; 33 800 ; ……..; 34 000; ……..; ………; 34 300.

2. Viết theo mẫu

Viết số

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

25 734

2

5

7

3

4

Hai mươi lăm ngàn bảy trăm tía mươi tư

80 201

4

7

0

3

2

Tám mươi nghìn bốn trăm linh bảy

Hai mươi nghìn không trăm linh sáu

3. Nối (theo mẫu)

*

4. Tính chu vi của hình H có form size như hình bên.

*

*

1. Viết số phù hợp vào nơi chấm:

a) 7000 ; 8000 ; 9000 ; 10 000 ; 11 000 ; 12 000 ; 13 000.

b) 0 ; 10 000 ; 20 000 ; 30 000 ; 40 000 ; 50 000 ; 60 000.

c) 33 7000 ; 33 800 ; 33 900; 34 000; 34 100; 34 200; 34 300.

2. Viết theo mẫu

Viết số

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

25 734

2

5

7

3

4Quảng cáo

Hai mươi lăm ngàn bảy trăm tía mươi tư

80 201

8

0

2

0

1

Tám mươi nghìn nhì trăm linh một

47 032

4

7

0

3

2

Bốn mươi bảy nghìn ko trăm ba mươi hai

80 407

8

0

4

0

7

Tám mươi nghìn tư trăm linh bảy

20 006

2

0

0

0

6

Hai mươi nghìn ko trăm linh sáu

3. Nối (theo mẫu)

*

 4.

Xem thêm: Mẫu Phiếu Giáo Viên Tự Đánh Giá Theo Thông Tư 20 /2018/Tt, Phiếu Giáo Viên Tự Đánh Giá Mới Nhất 2020

Tính chu vi hình H có kích cỡ như bên:

Gọi những đỉnh của hình H là A, B, C, D, E, F. Tự E ta kẻ một mặt đường thẳng vuông góc với AB giảm AB trên G.

*

Mà hình chữ nhật tất cả hai cặp cạnh đối song song và cân nhau là:

AF = GE = 9 centimet và AG = FE

AG = AB – GB = 18 – DC

= 18 -12 = 6 (cm)

DE = BC – AF = 18 – 9 = 9 (cm)

EF = AB – DC = 18 – 12 = 6 (cm)

Cách 1:

Chu vi của hình H là :

P(hình H) = AB + BC + CD + DE + EF + FA

= 18 + 18 + 12 + 9 + 6 + 9 = 72 (cm)

Cách 2 :

Chu vi của hình H là :

(P_(hinhH) = P_(AGEF) + P_(GBCD) – 2GE)

(eqalign và P = ( mAF + AG) imes m2 + (BC + CD) imes m2 – 2GE cr & = (9 + 6) imes 2 + (18 + 12) imes 2 – 2 imes 9 cr và = 15 imes 2 + 30 imes 2 – 18 = 72(cm) cr )