Lý thuyết Hóa 10 bài xích 12. Links ion - Tinh thể ion

I. SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION

1. Ion, cation, anion

a) Sự sản xuất thành ion

- Nguyên tử luôn trung hòa về điện, tuy thế khi nguyên tử nhịn nhường hay nhấn thêm electron thì nó trở thành thành phần mang điện call là ion.

Bạn đang xem: Giải hóa 10 bài 12

b) Sự tạo thành cation

- Thí dụ: Sự ra đời cation của nguyên tử Li(Z=3)

*

- Kết luận: trong những phản ứng hóa học, nhằm đạt được cấu hình bền của khí hiếm, nguyên tử kim loại có xu thế nhường electron phần ngoài cùng cho nguyên tử các nguyên tố khác để trở thành thành phần mang năng lượng điện dương điện thoại tư vấn là ion dương xuất xắc cation.

*

⟹ Tên cation được điện thoại tư vấn theo thương hiệu kim loại.

Thí dụ: Li+ điện thoại tư vấn là cationliti

c) Sự tạo thành thành anion

- Thí dụ: Sự ra đời anion của nguyên tử F (Z=9)

 

*

- Kết luận: trong số phản ứng hóa học, nhằm đạt được thông số kỹ thuật bền của khí hiếm, nguyên tử phi kim có xu thế nhận thêm e của nguyên tử những nguyên tố khác để trở thành thành phần mang điện âm điện thoại tư vấn là ion âm giỏi anion.

*

⟹ Tên anion được hotline theo tên cội axit (trừ O2 - call là anion oxit).

Thí dụ: F− gọi là anion florua

2. Ion đối kháng nguyên tử cùng ion âm nhiều nguyên tử

a) Ion 1-1 nguyên tử

- Ion đối chọi nguyên tử là những ion làm cho từ 1 nguyên tử.

 - Thí dụ:

+ Cation Li+, Na+, Mg2+, Al3+...

+ Anion F− , Cl−, S2−...

b) Ion nhiều nguyên tử

- Ion đa nguyên tử là phần đông nhóm nguyên tử với điện tích dương hay âm.

- Thí dụ:

*

II. SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ION

- Thí dụ: Xét phân tử NaCl

+ Nguyên tử NaNa nhường 1e cho nguyên tử Cl để biến chuyển ion dương Na+.

na ⟶ Na+ + 1e

+ Nguyên tử Cl nhận 1e từ Na để vươn lên là ion âm Cl−.

Cl + 1e ⟶ Cl−

+ quy trình được màn biểu diễn như sau:

*

+ hai ion tạo thành Na+ và Cl− mang điện tích ngược dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, làm cho phân tử NaCl:

Na+ + Cl− ⟶ NaCl

+ phản ứng hóa học trên hoàn toàn có thể biểu diễn bởi phương trình hóa học sau:

*

- Kết luận: links ion là liên kết được hình thành bởi vì lực hút tĩnh điện giữa những ion mang điện tích trái dấu.

III. TINH THỂ ION

1. Tinh thể NaCl

- Ở thể rắn, NaCl tồn tại dưới dạng tinh thể ion. Trong mạng tinh thể NaCl, các ion Na+, Cl− được phân bổ luân phiên phần lớn đặn và gồm trật từ trên các đỉnh của hình lập phương nhỏ. Bao phủ mỗi ion đều sở hữu 6 ion ngược dấu liên kết với nó.

*

2. Tính chất chung của hợp hóa học ion

- Tinh thể ion bền bỉ theo thời gian vững vì chưng lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược vết trong tinh thể lớn.

- những hợp chất ion phần lớn khá rắn, nặng nề nóng chảy, khó cất cánh hơi.

- các hợp chất ion hay tan nhiều trong nước.

Xem thêm: Cúng Đêm Giao Thừa - Bài Cúng Giao Thừa 2022 Trong Nhà Và Ngoài Trời

- khi nóng chảy, khi hòa tan trong nước, chúng sản xuất thành hỗn hợp dẫn điện. Ở tinh thần rắn, tinh thể ion ko dẫn điện.