Giải bài bác tập trang 22 bài 5 rèn luyện về: Thành phần cấu tạo nguyên tử, trọng lượng của nguyên tử, obitan nguyên tử Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 10 Nâng cao. Câu 1: Hỏi kí hiệu nguyên tử nào sau đấy là của thành phần X...

Bạn đang xem: Giải hóa 10 trang 22


Bài 1 trang 22 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Một nguyên tử của nhân tố X tất cả 75 electron với 110 nơtron. Hỏi kí hiệu nguyên tử làm sao sau đấy là của thành phần X?

A. (_110^185X) B. (_185^185X) 

C. (_75^185X) D. (_185^75X) 

Giải

Theo đề bài, trong (X) gồm 75 electron và 110 nơtron

( Rightarrow Z = 75,A = 75 + 110 = 185.) Kí hiệu (_75^185X) .

Chọn C.

 

Bài 2 trang 22 SGK hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử nào tiếp sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton với 19 electron?

A. (_17^37Cl) B. (_19^39K) 

C. (_18^40Ar) D. (_20^40Ca)

Giải

Kí hiệu (_19^39K) mang lại biết:

Số proton bằng 19 với số electron bởi 19. Số nơtron bởi 39 – 19 = 20.

Chọn B.

 

Bài 3 trang 22 SGK hóa học 10 Nâng cao

Theo số liệu làm việc bảng 1.1 bài bác 1. Hãy tính:

a) khối lượng (g) của nguyên tử ninơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron)

b) Tỉ số khối lượng của electron vào nguyên tử nitơ so với trọng lượng của toàn nguyên tử.

Giải

a) cân nặng của nguyên tử nitơ:

Tổng trọng lượng của electron: (7.9,1.10^ - 28 = 63,7.10^ - 28left( gam ight))

Tổng trọng lượng của proton: (7.1,67.10^ - 24 = 11,69.10^ - 27left( gam ight))

Tổng cân nặng của nơtron: (7.1,675.10^ - 24 = 11,725.10^ - 24left( gam ight))

Khối lượng của nguyên tử nitơ:

(m_nguyen,tu =sum m_proton + sum m_notron + sum m_electron )

(= 23,42.10^ - 24left( g ight).)b) Tỉ số trọng lượng của electron so với cân nặng nguyên tử nitơ:

(m_e over m_nguyen,tu = 63,7.10^ - 28 over 23,42.10^ - 24 = 2,72.10^ - 4 approx 3 over 10000.)

Từ hiệu quả trên, ta có thể coi khối lượng nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân nguyên tử.

 

Bài 4 trang 22 SGK hóa học 10 Nâng cao

Biết rằng nhân tố agon có bố đồng vị khác nhau, ứng cùng với số khối 36, 38 với A. Tỷ lệ số nguyên tử của các động vị tương ứng lần lượt bằng: 0,34%; 0,06% và 99,6%. Tính số khối của đồng vị A của nhân tố agon, biết nguyên tử khối vừa phải của agon bởi 39,98.

Giải

Nguyên tử khối mức độ vừa phải của agon là:

(overline A _Ar = 36.0,34 + 38.0,06 + A.99,6 over 100 = 39,98 Rightarrow A = 40.)

Vậy những đồng vị của agon là: (^36Arleft( 0,34\% ight);,^38Arleft( 0,06\% ight);,^40Arleft( 99,6\% ight).)

 

Bài 5 trang 22 SGK hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tố Mg gồm 3 đồng vị tương xứng với thành phần phấn trăm như sau:

*

a) Tính nguyên tử khối vừa phải của Mg.

Xem thêm: Hãy Giải Thích Câu Đêm Tháng 5 Chưa Nằm Đã Sáng Ngày Tháng 10 Chưa Cười Đã Tối

b) giả sử trong tất cả hổn hợp nói trên có 50 nguyên tử (^25Mg), thì số nguyên tử tương ứng của nhì đồng vị sót lại là bao nhiêu?

Giải

a) Nguyên tử khối vừa phải của Mg:

(overline A _Mg = 24.78,99 + 25.10 + 26.11,01 over 100 = 24,3u)

b) Tỉ lệ những đồng vị: Theo tỉ trọng đã đến ta có:

(^24Mg)78,99 nguyên tử? nguyên tử

(^25Mg)10 nguyên tử50 nguyên tử

(^26Mg)11,01 nguyên tử? nguyên tử

Số nguyên tử (^24Mg) là: (50.78,99 over 10 = 395) (nguyên tử)

Số nguyên tử (^26Mg) là: (50.11,01 over 10 = 55) (nguyên tử)

Vậy nếu gồm 50 nguyên tử (^25Mg) thì gồm 395 nguyên tử (^24Mg) và 55 nguyên tử (^26Mg).