Hướng dẫn giải bài xích tập, bài thực hành thực tế trong bài 46: Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ - sách giáo khoa đồ lí 9. Tất cả các con kiến thức kim chỉ nan và bài xích tập trong bài học kinh nghiệm này số đông được đáp án cẩn thận, bỏ ra tiết. Bọn họ tham khảo nhằm học giỏi vật lí 9 bài 46: Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính quy tụ nhé.

Bạn đang xem: Giải mẫu báo cáo vật lý 9 bài 46 trang 125

Bạn sẽ xem: Giải mẫu báo cáo vật lý 9 bài 46 trang 125

MẪU BÁO CÁO

Chú ý: Đây chỉ là bài xích mẫu tham khảo, khi có tác dụng bài các bạn cần rứa số đo mà tôi đã đo để có một bài report thực hành đúng. 

MẪU BÁO CÁO 

THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ

Họ với tên:......... Lớp:..............

1.Trả lời câu hỏi


*

b) phụ thuộc hình vẽ để chứng tỏ rằng trong trường đúng theo này thì khoảng cách từ vật với từ ảnh đến thấu kính là bởi nhau

Ta thấy $Delta$A"OB" $Delta$AOB, $Delta$B"F"O $Delta$B"BK

=> $fracOA"OA=fracOB"OB=fracA"B"AB$ (1)

Và $fracB"OB"B=fracOF"BK=fracOF"OA=fracf2f=frac12$ => OB = OB" (2)

Từ (1) cùng (2) => $fracOA"OA=fracA"B"AB=1$

Vậy khoảng cách từ vật và từ ảnh đến thấu kính là bởi nhau.

c) Ảnh này có size như nỗ lực nào với đồ dùng ?

Ảnh có kích thước bằng vật

d) Lập công thức tính tiêu cự của thấu kính vào trường thích hợp này.

Xem thêm: Nụ Cười Đã Tắt Đằng Sau Nước Mắt Là Bài Gì, Đằng Sau Giọt Nước Mắt

Ta gồm d = d" = 2f => $f=fracd+d"4$

e) nắm tắt cách triển khai đo tiêu cự của thấu kính quy tụ theo phương thức này.

Đo chiều cao của vậtDịch chuyển vật với màn ra xa dần dần thấu kính những khoảng tầm bằng nhau cho tới khi thu được hình ảnh rõ nét.Nếu hai đk d = d" cùng h = h" được thỏa mãn thì đo khoảng cách từ vật cho màn ảnh và tính tiêu cự của thấu kính theo công thức: $f=fracd+d"4$

2. Tác dụng đo

Bảng 1

Kết trái đo

 

Lần đo

Khoảng giải pháp từ vật cho màn hình ảnh (mm)

Chiều cao của thứ (mm)

Chiều cao của ảnh (mm)

Tiêu cự của thấu kính (mm)

1

122

10

10

61

2

120

10

10

60

3

118

10

10

59

4

116

10

10

58

Giá trị vừa phải của tiêu cự thấu kính đo được là: $f=frac61+60+59+584=59,5$(mm)