*

*

Bài tập và thực hành thực tế số 1: làm cho quen với thông tin và mã hóa thông tin

1. Mục đích, yêu cầu

- Củng cố kỉnh hiểu biết lúc đầu về tin học, thiết bị tính

- thực hiện bộ mã ASCII để mã hóa xâu kí tự, số nguyên

- Viết được số thực bên dưới dạng vệt phẩy động

2. Nội dung

Củng vậy khái niệm

- thông tin là gì?

thông tin là gần như hiểu biết hoàn toàn có thể có được về một thực thể nào đó.

Bạn đang xem: Giải tin 10 bài 1

- Để phân biệt giữa đối tượng người sử dụng này với đối tượng người dùng khác người ta dựa vào đâu? Tập hợp các thuộc tính của đối tượng

+ dữ liệu là gì?

+ tài liệu là thông tin đã được mã hóa và chuyển vào thiết bị tính.

- Để xác định độ béo của một lượng thông tin người ta dùng gì?

những đơn vị đo thông tin: byte, KB, MB, GB, TB, PB.

- Tin học sử dụng hệ đếm nào?

Hệ nhị phân cùng hexa.

- Cách biểu diễn số nguyên và số thực trong sản phẩm tính?

+ Cách chuyển đổi từ hệ 10 thanh lịch hệ p (P là hệ 2 hoặc 16).

+ Quy tắc: lấy số cần biến đổi chia cho p. Lấy số dư ra rồi viết số dư theo hướng ngược lại.

a. Tin học, lắp thêm tính

Bài 1: Hãy chọn những khẳng định đúng vào các xác định sau:

A. Trang bị tính hoàn toàn có thể thay thế hoàn toàn cho con tín đồ trong nghành nghề tính toán.

B. Học tập tin học tập là học áp dụng máy tính.

C. Máy vi tính là thành phầm trí tuệ của bé người.

Lời giải: câu vấn đáp đúng

C. Máy tính xách tay là thành phầm trí tuệ của bé người.

D. Một người phát triển toàn diện trong làng hội hiện đại không thể không hiểu biết về tin học.

Bài 2: Trong các đẳng thức sau đây, mọi đẳng thức như thế nào là đúng?

A. 1KB = 1000 byte

B. 1KB = 1024 byte

C. 1MB = 1000000 byte

Lời giải: câu vấn đáp đúng

B. 1KB = 1024 byte

Bài 3: Có 10 học sinh xếp sản phẩm ngang để có thể chụp ảnh. Em hãy dùng 10 bit để màn trình diễn thông tin cho thấy thêm mỗi vị trí trong sản phẩm là các bạn nam hay chúng ta nữ.

Lời giải: qui ước, nam là 1, phụ nữ là 0.

Kết quả: 1011000100

b. Thực hiện bộ mã ASCII để mã hóa cùng giải mã

Bài 4: Chuyển những xâu kí từ sau thành dạng mã nhị phân: ″VN″, ″Tin″.

Lời giải:

VN: 01010110 01001110

Tin: 01010100 01101001 01101110

Bài 5: Dãy bit ″01001000 01101111 01100001″ khớp ứng là mã ASCII của hàng kí từ nào?

Lời giải: Dãy bit vẫn cho tương xứng là mã ASCII của dãy kí tự: ″Hoa″.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Lý Thuyết Và Công Thức Tính Quãng Đường Chuyển Động Của Một Vật

c. Biểu diễn số nguyên với số thực

Bài 6: để mã hóa số nguyên -27 yêu cầu dùng tối thiểu bao nhiêu byte

Lời giải:

Mã hóa sô nguyên -27 thành dạng nhị phân: 1001 1011

Vậy cần dùng 8 bit nhằm biểu diễn, cơ mà 8 bit = 1 byte ⇒ đề nghị dùng 1 byte.

Bài 7: Viết những số thực dưới đây dưới dạng dấu phẩy động: 11005; 25,879; 0,000984