(= x^2.dfrac12x + x^2.(-5) + (-2x).dfrac12x + (-2x).(-5) + 3.dfrac12x + 3.(-5))

(= dfrac12x^3 - 5x^2 - x^2 + 10x + dfrac32x - 15)

(= dfrac12x^3 - 6x^2 + dfrac232x - 15)

b)((x^2 - 2xy + y^2)(x - y))

(= x^2.x + x^2.(-y) + (-2xy).x + (-2xy).(-y) + y^2.x + y^2.(-y))

(= x^3 - x^2y - 2x^2y + 2xy^2 + xy^2 - y^3)

(= x^3 -3x^2y + 3xy^2 - y^3)

Lưu ý:

Muốn nhân một đa thức cùng với một nhiều thức, ta nhân mỗi hạng tử của nhiều thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

 

 
Bạn đang xem: Giải toán 8 bài 10

*

Tham khảo lời giải các bài bác tập luyện tập (trang 8-9) khác • Giải bài bác 10 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 triển khai phép... • Giải bài bác 11 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 chứng tỏ rằng giá... • Giải bài bác 12 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 Tính quý hiếm của biểu... • Giải bài xích 13 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài xích 14 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 Tìm ba số trường đoản cú nhiên... • Giải bài xích 15 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 làm tính...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn - Hình học tập 8
bài bác trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 8-9)
• Giải bài 10 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài bác 11 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài 12 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài 13 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài xích 14 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài bác 15 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn thiết bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Không Chúng Ta Thà Hy Sinh Tất Cả Chứ Nhất Định Không Chịu Mất Nước Nhất Định Không Chịu Làm Nô Lệ

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12