định hướng hình chữ nhật

Hình chữ nhật là tứ giác bao gồm bốn góc vuông. Hình chữ nhật cũng là 1 trong hình bình hành.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 8 bài hình chữ nhật

Xem chi tiết


Trả lời câu hỏi 1 bài xích 9 trang 97 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài xích 9 trang 97 SGK Toán 8 Tập 1. Chứng tỏ rằng hình chữ nhật ABCD

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 2 bài bác 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài bác 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Cùng với một cái compa,

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 3 bài bác 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài bác 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Mang lại hình 86:a) Tứ giác ABDC là hình gì ? vị sao ?b) So sánh các độ dài AM cùng BC.

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 bài bác 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài xích 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Mang lại hình 87:a) Tứ giác ABDC là hình gì ? bởi sao?b) Tam giác ABC là tam giác gì?..

Xem lời giải


bài 58 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài những cạnh, d là độ lâu năm đường chéo cánh của một hình chứ nhật

Xem giải mã


bài bác 59 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng: Giao điểm nhị đường chéo cuẩ hình chữ nhật là trung khu đối xứng của

Xem giải mã


bài 60 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Tính độ dài đường trung tuyến đường ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có những cạnh góc vuông bằng 7cm và 24cm.

Xem giải mã


bài xích 61 trang 99 sgk Toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC, con đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là vấn đề đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì ? do sao ?

Xem lời giải


bài bác 62 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 62 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Các câu sau đúng giỏi sai ?

Xem giải thuật


bài bác 63 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 63 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Tra cứu x bên trên hình 90.

Xem thêm: Ông Lão Đánh Cá Và Con Cá Vàng, Truyện Cổ Tích:

Xem giải thuật


bài 64 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Những tia phân giác của các góc A, B, C, D

Xem lời giải


bài xích 65 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 65 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Tứ giác ABCD bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc cùng với nhau. Gọi

Xem giải mã


bài xích 66 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 66 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Một tổ công nhân đã trồng cây trên phần đường AB.

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề hàng đầu - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài bác 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài bác 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 6 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 6 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép nofxfans.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.