Phương thức đo lường và tính toán véc-tơ chất nhận được định nghĩa về tối đa 4 véc-tơ với số giờ chiều đa là 3

Sau lúc định nghĩa chúng ta có thể thực hiện những phép tính cơ phiên bản với véc-tơ như cộng, nhân vô hướng, nhân có hướng, search độ dài, tìm góc, tra cứu véc-tơ đối chọi vị, …

Ngoài ra nếu như biết công thức các bạn còn rất có thể tính diện tích tam giác, diện tích hình bình hành, thể tích tứ diện, thể tích hình hộp, khoảng cách từ một điểm đến một đường thằng trong ko gian, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo cánh nhau, … tương tự như cách làm Matrix

Chọn cách làm Vector

Bước 1 nhấn phím MENU

*

Bước 2 nhận phím 5 nhằm chọn phương thức Vector

*

Bước 3 dấn phím AC để bỏ qua Màn hình định nghĩa véc-tơ và mang đến với Màn hình Vector Calc

*

Mục lục


5 Tích vô hướng với tích bao gồm hướng

1 Định nghĩa véc-tơ

Véc-tơ trong máy tính xách tay được “viết” theo cột chứ không phải được viết theo mẫu như sách giáo khoa

Định nghĩa

*

Bước 1 nhận phím OPTN => lựa chọn Define Vector

Bước 2 Véc-tơ sẽ định nghĩa được gán vào trở thành nhớ véc-tơ nào

Ở đây mình sẽ chọn VctA

*

Bước 3 Khai báo số chiều của véc-tơ

*

Ở phía trên mình yêu cầu định nghĩa véc-tơ 3 chiều nên dìm phím 3

*

Bước 4 Nhập giá trị đầu tiên => thừa nhận phím = => … => nhập giá trị thứ tía => nhận phím =

*

Nhấn phím AC rồi thực hiện tương trường đoản cú theo quá trình trên để định nghĩa véc-tơ sót lại đồng thời gán vào biến hóa nhớ VctB.

*

2 chỉnh sửa véc-tơ

Bước 1 nhấn phím AC => dấn phím OPTN => chọn Edit Vector

Bước 2 Chọn đổi mới véc-tơ ao ước chỉnh sửa

*

Ở trên đây mình sẽ chọn VctA

*

Bước 3 Sử dụng các phím

*
, di chuyển con trỏ soạn thảo đến vị trí nên chỉnh sửa

*

Bước 4 Nhập cực hiếm mới

Ở đây mình sẽ nhập

*
=> dấn phím = nhằm cập nhật

*

Vậy

*

3 cùng véc-tơ

Tính

*

Bước 1 dấn phím AC => dấn phím OPTN

Bước 2 chọn VctA

Bước 3 thừa nhận phím +

*

Bước 4 dấn phím OPTN

Bước 5 lựa chọn VctB

*

Bước 6 thừa nhận phím =

*

Véc-tơ tổng vừa tìm được sẽ auto được gán vào bộ nhớ VctAns. Để đơn giản chúng ta có thể xem nó như bộ lưu trữ Ans trong thủ tục Calculate nhưng tài liệu ở đấy là véc-tơ