Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 3

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 3II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 3

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 3 được nofxfans.com biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 5, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán - Tuần 4

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 3

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 3

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Chuyển hỗn số

*
thành phân số được kết quả:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*


Câu 2: Kết quả của phép tính

*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: Hỗn số thích hợp để điền vào chỗ chấm 4m + 18cm = …cm là:

A.

*

B. 

*

C. 

*

D. 

*

Câu 4:

*
của 14m có giá trị bằng:

A. 16m

B. 12m

C. 8m

D. 4m

Câu 5: Đo chiều cao của cột cờ trong sân trường được 4m 25cm. Chiều cao của cột cờ bằng:

A. 4425cm

B. 452cm

C. 4025cm

D. 425cm

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Chuyển hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 2: Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7m 13cm = …cm

b) 6kg 928g = …g

Bài 3: Tìm

*
, biết:

a)

*

b)

*

c)

*

Bài 4: Một thúng đựng cam và quýt gồm tất cả 120 quả. Số quả cam bằng

*
số quả quýt. Hỏi trong thúng có bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả quýt?


Bài 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng

*
chiều dài. Biết chiều dài hơn chiều rộng 25m. Tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó.

Bạn đang xem: Giải trắc nghiệm toán lớp 5 tập 1 tuan 3

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 3

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: D

Phần 2: Tự luận

Bài 1:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 2:

a) 7m 13cm =

*
cm

b) 6kg 928g =

*
g

Bài 3:

a)

*

*

*

*

b)

*

*

*

*

c)

*

*

*

*

Bài 4:

Tổng số phần bằng nhau là:

5 + 7 = 12 (phần)

Số cam có trong thúng là:

120 : 12 x 5 = 50 (quả)

Số quýt có trong thúng là:

120 – 50 = 70 (quả)

Đáp số: Cam: 50 quả

Quýt: 70 quả.

Bài 5:

Hiệu số phần bằng nhau là:

8 – 3 = 5 (phần)

Chiều dài của mảnh đất là:

25 : 5 x 8 = 40 (m)

Chiều rộng của mảnh đất là:

40 – 25 = 15 (m)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:

40 x 15 = 600 (m2)

Đáp số: 600m2.

Xem thêm: Hợp Chất Có Liên Kết Cộng Hóa Trị Là Liên Kết Được Hình Thành Giữa 2 Nguyên T

------

Trên đây, nofxfans.com đã giới thiệu tới các em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 3. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 5 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 5.