Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 3

I. Bài xích tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 3II. Đáp án bài bác tập vào cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 3

Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần lớp 5: Tuần 3 được nofxfans.com soạn gửi tới những thầy cô xem thêm hướng dẫn những em làm bài xích tập Toán lớp 5, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cấp kỹ năng giải các bài Toán đã được học vào tuần. Mời những thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: bài xích tập cuối tuần lớp 5 môn Toán - Tuần 4

Để mua phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: bài bác tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 3

I. Bài xích tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 3

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: đưa hỗn số

*
thành phân số được kết quả:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*


Câu 2: Kết quả của phép tính

*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: Hỗn số thích hợp để điền vào địa điểm chấm 4m + 18cm = …cm là:

A.

*

B. 

*

C. 

*

D. 

*

Câu 4:

*
của 14m có mức giá trị bằng:

A. 16m

B. 12m

C. 8m

D. 4m

Câu 5: Đo độ cao của cột cờ trong sảnh trường được 4m 25cm. Chiều cao của cột cờ bằng:

A. 4425cm

B. 452cm

C. 4025cm

D. 425cm

Phần 2: tự luận

Bài 1: chuyển hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 2: Viết láo số tương thích vào nơi chấm:

a) 7m 13cm = …cm

b) 6kg 928g = …g

Bài 3: tìm

*
, biết:

a)

*

b)

*

c)

*

Bài 4: Một thúng đựng cam và quýt gồm toàn bộ 120 quả. Số trái cam bằng

*
số quả quýt. Hỏi vào thúng bao gồm bao nhiêu trái cam, từng nào quả quýt?


Bài 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng

*
chiều dài. Biết chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 25m. Tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó.

Bạn đang xem: Giải trắc nghiệm toán lớp 5 tập 1 tuan 3

II. Đáp án bài xích tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 3

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: D

Phần 2: tự luận

Bài 1:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 2:

a) 7m 13cm =

*
cm

b) 6kg 928g =

*
g

Bài 3:

a)

*

*

*

*

b)

*

*

*

*

c)

*

*

*

*

Bài 4:

Tổng số phần cân nhau là:

5 + 7 = 12 (phần)

Số cam có trong thúng là:

120 : 12 x 5 = 50 (quả)

Số quýt bao gồm trong thúng là:

120 – 50 = 70 (quả)

Đáp số: Cam: 50 quả

Quýt: 70 quả.

Bài 5:

Hiệu số phần bằng nhau là:

8 – 3 = 5 (phần)

Chiều nhiều năm của mảnh đất nền là:

25 : 5 x 8 = 40 (m)

Chiều rộng của mảnh đất là:

40 – 25 = 15 (m)

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

40 x 15 = 600 (m2)

Đáp số: 600m2.

Xem thêm: Hợp Chất Có Liên Kết Cộng Hóa Trị Là Liên Kết Được Hình Thành Giữa 2 Nguyên T

------

Trên đây, nofxfans.com đã trình làng tới những em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 3. Mời các em cùng luyện tập các bài tập từ luyện môn Toán lớp 5 này với khá nhiều dạng bài xích khác nhau. Để những em rất có thể học xuất sắc môn Toán hơn cùng luyện tập nhiều mẫu mã tất cả những dạng bài bác tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 5.